PREMIJER NOVALIĆ NEMA NIŠTA PROTIV:Direktor Mahmutović privatizirao Financijsko-informatičku agenciju

Pod okupacijom

PREMIJER NOVALIĆ NEMA NIŠTA PROTIV: Direktor Mahmutović privatizirao Financijsko-informatičku agenciju

Prema Pravilniku direktor Mahmutović ima pravo da zapošljava bez konkursa i prema vlastitoj procjeni određuje mjesečna primanja

Direktor Mahmutović privatizirao Financijsko-informatičku agenciju
Esad Mahmutović, direktor FIA; FOTO: oslobodjenje.ba

Financijsko – informatička agencija FBiH široj javnosti najpoznatija je kao bivše radno mjesto kćerke premijera FBiH Fadila Novalića, ali i zbog njenog „karizmatičnog“ direktora Esada Mahmutovića kojem je zaposlenje u agenciji preko konkursne procedure sasvim nepoznato.

U ovoj agenciji direktor Mahmutović odlučuje o svemu - ko će biti primljen, kolika će biti plata radnicima, ko će biti povlašten? Ovakvu moć omogućio mu je pravilnik donesen na nezakonit način, koji je u posjedu Žurnala. 

U razmatranju prijedloga Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima te prijedlogu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, predstavnicima Sindikalne organizacije FIA praktično je onemogućeno učešće, čime je direktno prekršen Zakon o radu Federacije. 

Da bi se formalno ispoštovalo traženje mišljenja, uprava FIA-e, sindikatu je dala rok od samo 5 dana uključujući subotu i nedjelju, unaprijed znajući da je rok nemoguće ispoštovati. Na taj način direktor Mahmutović dobio je pravilnik prema kojem postaje apsolutni vladar zapošljavanja i određivanja mjesečnih primanja uposlenika Agencije. 

Član 14. i 15. daje pravo Mahmutoviću da bez ikakvog konkursa zapošljava ljude, bez provođenja bilo kakve procedure. 


Član 16 omogućuje da o svemu odlučuje samo direktor.

„Direktor odlučuje o načinu odabira kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor predviđen ovim Pravilnikom (komisija, razgovor, testiranje i dr.), o čemu donosi pisanu odluku“, piše između ostalog u članu 16 Pravilnika o radu FIA-e.

Nakon pune dvije godine u ovu Agenciju ušli su inspektori Federalne inspekcije rada. I oni su utvrdili postojanje propusta u sprovođenju odredbi Zakona o radu kao i brojne druge propuste za oblast radnih odnosa.

Sindikat radnika agencije više puta obraćao se nadležnim, i ukazivao na nezakonitosti. Na kraju, zbog potpunog ignoriranja, pred nadležnim sudom pokrenuli su proces da se Pravilnik o radu i drugi akti Agencije vezani za radno-pravni odnos oglase nevažećim. 

Do sada, direktor Mahmutović dva puta je smanjio plate uposlenima, ali ne svima. U junu 2016. godine radnicima ove agencije prvi put smanjena je plaća za 8 %, da bi u januaru 2017. godine dodatno smanjena za 10%. Ukupno 18%. Zašto? Nije bilo obrazloženja. Plaća direktora i većini rukovoditelja sektora nije smanjena.

Na naše upite iz Uprave Agencije nisu odgovorili!

U međuvremenu, ističe se podatak da je ostvareni poslovni rezultat,tj gubitak u 2016. godini - 89.965,39 maraka, a prema izvorima Žurnala gotovo ništa iz poslovnog plana za 2017. godinu nije ostvareno. 

Podsjetimo, u Financijsko – informativnoj agenciji između ostalih zaposleni su  Naida Jahjaefendić, kćerka predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Jasmina Jahjaefendića, Marija Prusina čiji se otac Dragan Prusina nalazi na poziciji predsjednika Upravnog odbora FIA-a, Suad Isović, nećak direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića, Negra Mašović kćerka  političara Amora Mašovića. Kako saznajemo, čvrstu poziciju zamjenika direktora u Agenciji drži Ivan Đogić zahvaljujući vezama sa obitelji Čović, a time uživa i podršku federalne ministrice financija Jelke Miličević. Đogić je suprug sestre Dragana Čovića.

(zurnal.info)