Najbolji scenarij Emira Kusturice :Dossier Andrićgrad (2): Većinski vlasnik Emir Kusturica u izgradnju nije uložio niti jednu marku
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Dossier Andrićgrad (2): Većinski vlasnik Emir Kusturica u izgradnju nije uložio niti jednu marku

Sve što je Kusturica do sada uložio jeste obećanje o dobijanju kredita iz Rusije. I pored toga, firma “Andrićgrad” je u njegovom većinskom vlasništvu

Dossier Andrićgrad (2): Većinski vlasnik Emir Kusturica u izgradnju nije uložio niti jednu marku
Predsjednik i Profesor: Javljaju li se Rusi?

Nije nevažno reći da je izgradnja „Andrićgrada“ krenula u vrijeme dok je na vlasti u Višegradu bio načelnik iz SNSD-a, a da je nakon lokalnih izbora i pobjede SDS-a u tom mjestu došlo do oštre i nerijetko neprimjerene polemike između Kusturice i Kojića, koja je išla tako daleko da je režiser najavio čak i „izdvajanje Andrićgrada iz Višegrada“.

Mi ne sporimo ni dobit većinskom vlasniku. Tu rade i određene radnje i institucije, a niko ne zna da li Višegrad i od toga treba da ima određenu dobit ili procenat. Ako ne treba da znamo šta je naše, da li je tih sedam miliona već prevazišlo učešće vrijednosti onoga što Višegrad dobija? Nisam vidio neki drugi ugovor u kome piše da će se ti vlasnički odnosti na kraju korigovati, izjavio je, između ostalog, Kojić medijima, dodajući da je namjera SDS-a da „Andrićgrad bude u Višegradu, a ne Višegrad u Andrićgradu".

Kojić sada šuti, ali stvari su po pitanju Andrićgrada otišle predaleko, te brojna pitanja koja je on otvorio ne mogu tek tako jednostavno biti zatvorena, čak ni političkom voljom SDS-a i SNSD-a, koji snažno podržavaju guranje cijele priče u zaborav.

CIJELA SRPSKA JEDAN KUSTURICA

Priča je otvorena upitom poslanika Kojića Vladi RS u kojem je tražio odgovore o utrošku sredstava na izgradnji “Andrićgrada”.

Odgovoreno mu je da su institucije RS (od opštinskog nivoa, preko Javnih preduzeća, pa do republičkog nivoa) u “Andrićgrad” do oktobra 2012. godine uložile tačno tačno 15.918.516,94 KM, uključujući sve troškove.

Ovu informaciju potpisao je, u svom odgovoru Kojiću, Bakir Ajanović, ministar trgovine i turizma u Vladi RS, precizirajući da je vrijednost glavnog projekta “procijenjena na 35.000.000 KM”. U odgovoru poslaniku Kojiću navedeno je da je i Vlada Srbije u “Andrićgrad” uložila 2 miliona KM.

Atraktivnost ideje profesora Kusturice bila je prepoznata kako u Republici Srpskoj tako i u Srbiji, što je rezultiralo donacijom Vlade Republike Srbije za realizaciju projekta ‘Andrićgrad’ u iznosu od 2.000.000 KM, Vlada RS u 2011. odobrila je preko Ministarstva trgovine i turizma ukupno 1.500.000 KM, dok je u 2012. godini dato još 4.000.000 KM (od čega su 2 miliona bila isplaćena do saopštavanja ove informacije), navodi se u Ajanovićevom odgovoru.

On je precizirao da je Skupština akcionara ,,Rudnika i termoelektrana Ugljevik, za Andrićgrad izdvojila 500.000 KM, dok ukupan iznos donacije Mješovitog holdinga "Elektroprivreda RS" a.d. Trebinje za projekat "Andrićgrad" iznosi 1.000.000 KM.

Kojić sve vrijeme tvrdi da je opština Višegrad u “Andrićgrad” uložila 7,2 miliona KM (uračunate i kamate), što svjedoči da Ajanović nije rekao preciznu cifru, već manju, a na nju je neophodno dodati još million maraka, koliko iznosi vrijednost zemljišta i infrastrukture, koju je opština Višegrad dodijelila “Andrićgradu”.

Ono što je zapanjujuće, jeste činjenica da Kusturica, sudeći prema Ajanovićevim riječima, u cijeli projekat nije uložio niti marku.

KREDIT IZ RUSIJE

Direktor ,,Andrićgrada" d.o.o je obavijestio Skupštinu društva o pregovorima s donatorima iz Ruske Federacije koji bi trebali da ulože u ovaj projekat sredstva u iznosu od 8.000.000 KM, dok je preduzeće ,,Lotika",, d.o.o Užice, u postupku osiguranja kredita u visini od 8.000.000 KM”, stoji u Ajanovićevoj informaciji.

Potpuno je jasno da Kusturica do oktobra 2012. godine nije uložio niti marku, da su vlasti RS uložile više od 16 miliona maraka, a da je firma “Andrićgrad” u većinskom vlasništvu poznatog režisera.

Također, Opštini Višegrad, prema ugovoru, pripadaju Gradska kuća i Pozorište. SDS-ova vlast odbijala je da se useli u novu Gradsku kuću, pravdajući se da bi taj čin bio rušenje statusa Višegrada. Posebno je interesantna priča oko Pozorišta, koje je, prema Ugovoru, u vlasništvu opštine. Prema tom istom Ugovoru, odmah nakon što bude izgrađeno i postane vlasništvo opštine, Pozorište se ustupa na korištenje Kusturici na rok od 30 godina, sa mogućnošću produženja za još 15 godina.
I to bez ikakve naknade. Nego kako.

 

 

CRNO NA BIJELOM: Koliko je ko uložio

 

U nastavku teksta donosimo kompletnu prepisku između Miroslava Kojića i Vlade Republike Srpske. I pored birokratskog šuma u odgovorima Vlade sasvim je jasno da je Republika Srpska dala milione, a profesor obećao ruski kredit.


PITANJE

Narodni poslanik Kojić Miroslav, Klub poslanika SDS, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici održanoj 18. oktobra 2012. godine

POSLANIČKO PITANJE VLADI REPUBLIKE SRPSKE

Molim Vas da mi precizno odgovorite:
1.Koliko je u 2011. i 2012. godini izdvojeno sredstava iz Budžeta Republike Srpske za izgradnju Andrićgrada u Višegradu?

2.Koliko je sredstava odobreno, takođe za izgradnju Andrićgrada, iz dobiti TE Ugljevik?

3.Koliko je do sada za izgradnju Andrićgrada izdvojio sredstava većinski vlasnik, profesor Emir Kusturica?

4.Koliko je ukupno za izgradnju Andrićgrada predviđeno utrošiti sredstava, po glavnom i izvedenom projektu?

ODGOVOR

1. Strategijom razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020 godina (Službeni glasnik RS, broj 68/11) i Ekonomskom politikom RS (Službeni glasnik RS broj 3/12) planirana je izgradnja naselja Andrićgrad kao strateškog projekta od republičkog značaja u oblasti turizma.
Vlada RS na 11. Sjednici održanoj 13.04.2011.godine donijela je Rješenje kojim se daje saglasnost na Ugovor o osnivanju Privrednog društva Andrićgrad doo Višegrad.

Vlada RS ispred Republike Srpske kao osnivača sa 24,50% udjela, zajedno sa Opštinom Višegrad  sa 24,50 % udjela, i osnivačem preduzećem Lotika, doo Užice, sa udjelom od 51 % , zaključili su Ugovor o osnivanju Andrićgrad doo 15.04.2011.godine. Vlasnička struktura društva određena je dogovorom osnivača, a konačni vlasnički udjeli definisaće se nakon završetka projekta.

Vlada Republike Srpske je na 17. sjednici, održanoj 26.05.2011. godine, donijela Rješenje o odobrenju realokacije sredstava, prema kojem je odobrena realokacija sredstava, između Ostale budžetske potrošnje (organizacioni kod 0923) i Ministarstva trgovine i turizma (organizacioni kod 1855), za period 01.01-30.06.2011. godine, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM, za realizaciju Projekta Andrićgrad.

Realokacija sredstava izvršena je sa pozicije 511100 (organizacioni kod 0923), u iznosu od 1.500.000,00 KM, na poziciju 415200 – Tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj, u okviru Ministarstva trgovine i turizma  (organizacioni kod 1855), u iznosu od 1.500.000,00 KM.
Odlukom Vlade Republike Srpske data je saglasnost da odobrena sredstva budu isključivo iskorišćena za finansiranje Projekta Andrićgrad.

Ministarstvo trgovine i turizma prema Budžetu koji je usvojen za 2012. godinu, planiralo je sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM koja će sa pozicije Kapitalni  grant biti doznačena za finansiranje Projekta Andrićgrad.

Ministarstvo je do sada u ovoj godini doznačilo 2.000.000,00 KM za finansiranje Projekta Andrićgrad Višegrad, a na osnovu Ugovora o finansiranju projekta zaključenog između Ministarstva trgovine i turizma i Andrićgrad doo Višegrad dana 19.04.2012.godine u kojem su precizirane obaveze ugovornih strana.

2. Odlukom o davanju odobrenja na Odluku Nadzornog odbora o dodjeli donacija iz Budžeta za donacije, formiranim izdavajanjem 10 % iz neto dobiti ostvarene u 2011.godini, Skupština akcionara zavisnog preduzeća Rudnik i termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik je prihvatila Odluku nadzornog odbora na osnovu koje je Andrićgrad kao projekat iz oblasti kulture dobio donaciju u iznosu od 500.000,00 KM.

3. Atraktivnost ideje profesora Kusturice bila je prepoznata kako u Republici Srpskoj tako i u Srbiji, što je rezultiralo donacijom Vlade Republike Srbije za realizaciju projekta ,,Andrićgrad,, u iznosu od 2.000.000,00 KM .

Direktor Andrićgrad doo, je obavijestio Skupštinu društva o pregovorima sa donatorima iz Ruske Federacije koji bi trebali da ulože u ovaj projekat sredstva u  iznosu od 8.000.000,00 KM, dok je preduzeće Lotika doo Užice, u postupku obezbijeđenja kredita u visini od 8.000.000,00 KM . Prilivom ovih sredstava obezbijedila bi se  realizacija projekta u 2013.godini po planiranoj dinamici.

4. Do sada je u Andrićgrad uloženo 15.918.516,94 KM uključujući sve troškove, dok je vrijednost glavnog projekta procjenjena na 35.000.000,00 KM.

S poštovanjem,
                                                                                                       Ministar Prim.dr Bakir Ajanović

O D G O V O R (2)

U svrhu pružanja finansijske podrške za dalji razvoj projekta Andrićgrad Višegrad, Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo trgovine i turizma da koordiniraju aktivnosti sa Mješovitim Holdingom Elektroprivreda Republike Srpske Matično preduzeće a.d. Trebinje, u cilju obezbjeđivanja neophodnih preduslova za dodjelu donacija za projekat "Andrićgrad". Dodjela donacija za "Andrićgrad" izvršena je iz dobiti MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Zavisnog preduzeća "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik ostvarene u 2011.godini.

Odlukom MH "ERS" MP a.d. Trebinje je, u okviru oblasti kulture i obrazovanja, za "Andrićgrad" donirano 500.000KM, a Odlukom ZP"RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik dodijeljena je za "Andrićgrad" donacija u iznosu 500.000 KM.

Ukupan iznos donacije MH "ERS" a.d. Trebinje za projekat "Andrićgrad" iznosi 1.000.000KM.

Ministar Željko Kovačević

 

Nastaviće se...

(zurnal.info)