Zbog pada proizvodnje u Kreki:Elektroprivreda BiH potrošila 17 miliona KM za ugalj iz Stanara
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Zbog pada proizvodnje u Kreki: Elektroprivreda BiH potrošila 17 miliona KM za ugalj iz Stanara

Od avgusta ove godine Elektroprivreda BiH nabavila je 300 hiljada tona uglja ukupne vrijednosti preko 17 miliona maraka od EFT RiTE Stanari. Iz Elektroprivrede ove nabavke pravdaju padom proizvodnje u Kreki navodeći da je cijena uglja, ako se ne računa prijevoz, niža od cijene koja se za ovakvu vrstu uglja plaća rudnicima Koncerna

Elektroprivreda BiH potrošila 17 miliona KM za ugalj iz Stanara
Adi Kebo/zurnal.info

 

S ciljem da se realizuje EE Bilans za 2021. godinu i da se obezbijedi neometana proizvodnja iz TE Tuzla, pokrenut je pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku uglja iz EFT RiTE Stanari koji jedini može obezbijediti dovoljne količine uglja adekvatnog kvaliteta koji je neophodan da se održi proces proizvodnje električne energije u termoelektrani Tuzla. Ukupna procijenjena vrijednost za predmetnu nabavku iznosi 5.669.300,00 KM bez PDV-a“, naveli su u novom pregovaračkom postupku objavljenom krajem avgusta ove godine iz Elektroprivrede BiH.

 

eftodluka

 

Informacija o pregovaračkom postupku za nabavku novih količina uglja Elektroprivreda BiH objavila je 26.-tog avgusta. Samo trinaest dana ranije Elektroprivreda BiH već je od EFT RiTE Stanari nabavila ugalj u vrijednosti 11.344.000 KM bez PDV-a.

U odgovoru na Žurnalov upit iz Elektroprivrede BiH naveli su da zbog pada proizvodnje u Rudniku Kreka ugalj moraju nabavljati od EFT RiTE Stanari.

JP Elektroprivreda d.d.-Sarajevo bila je prinuđena da za potrebe TE “Tuzla” izvrši nabavku uglja - lignita iz RiTE Stanari, za period septembar-oktobar 2021. godine, u količini 200.000 tona, što odgovara iznosu 11.344.000 KM sa uračunatim prijevozom, dakle, dopremljen na depo TE „Tuzla“.  Ova aktivnost je provedena u koordinaciji sa nadležnim Ministarstvom energije, rudarstva i industrije FBiH, a nakon što je sagledana sveukupna situacija sa isporukom uglja iz rudnika Koncerna EPBiH, a posebno RU „Kreka“ koji je zaključno sa 31.08.2021. godine, isporučio uglja-lignita manje za 332.419 tona u odnosu na plan i važeći ugovor,“ naveli su iz Elektroprivrede.

Ugovor o novoj nabavci 100 hiljada tona uglja od RiTE Stanari vrijedan 5,6 miliona maraka potpisan je početkom septembra. Nova kupovina ne treba da iznenađuje, kao ni pravdanja Elektroprivrede BiH.

Podsjetimo, polovinom septembra ove godine direktor Elektroprivrede Admir Andelija posjetio je Rudnik Kreka da se kako je naveo „na licu mjesta uvjeri u stanje u Rudniku“ navodeći da je razočaran zatečenim. Nisu izostala ni podsjećanja na pad proizvodnje u Kreki, optuživanje radnika i sindikata za nerad. Naravno, zaboravio je spomenuti odgovornost Elektroprivrede na čijem je čelu.

Zadnja dva mjeseca Rudnik Kreka ne može da ostvari 50 posto plana proizvodnje. Kada uđete u analizu zašto je to tako, to je upravo ta jedna dugogodišnja narušena situacija i međuljudski odnosi i upravljanje unutar Rudnika Kreka i interesne skupine i između ostalog i odnos sindikata spram svega toga....Potpuni izostanak radne discipline, nažalost... Evo danas na Dubravama više od polovice uposlenika nije prisutno na poslu. Mi na taj način ne možemo izaći na zelenu granu. Prvih 8 mjeseci imamo oko 300 hiljada nedostatak proizvodnje iz Rudnika Kreka koji ugrožava energetsku stabilnost FBiH, ugrožava grijanje Tuzle i Lukavca“, naveo je zabrinuti Andelija.

Spas energetske stabilnosti Federacije BiH i grijanja Tuzle i Lukavaca Elektroprivreda BiH potražila je od EFT RiTE Stanari.

S obzirom na to da je ovaj zaostatak u isporuci bio prijetnja urednom snabdijevanju kupaca električnom energijom i doveo u pitanje isporuku toplotne energije gradovima Tuzla i Lukavac, te kako je isporuka uglja još uvijek značajno manja od planirane, JP Elektroprivreda d.d. – Sarajevo je, imajući u vidu  predstojeći zimski period kada se očekuju sve teži uslovi za eksploataciju, sagledala cjelokupnu situaciju i odlučila da pokrene postupak nabavke još 100.000 tona uglja-lignita u periodu novembar-decembar 2021. godine, od istog ponuđača i pod istim uslovima kao i u prethodnom postupku. Iznos  5.672.000 KM sa uračunatim prijevozom - dopremom na depo TE „Tuzla““, naveli su u odgovoru na Žurnalov upit iz Elektroprivrede BiH.

 „Postignuta cijena uglja, ako se ne računa prijevoz, niža je od cijene koja se za ovakvu vrstu uglja plaća u rudnicima Koncerna EPBiH“ navode iz Elektroprivrede tvrdeći da kupovinom uglja od RiTE Stanari neće biti ograničena isporuka uglja iz rudnika Koncerna EPBiH i RMU „Banovići“ te da je i ovim rudnicima omogućeno da isporuče sve raspoložive količine uglja.

(zurnal.info)