DOK RUDARI NAJAVLJUJU HUSINSKU BUNU:Elektroprivreda BiH za 11 miliona KM nabavlja ugalj od RiTE Stanari Vuka Hamovića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

DOK RUDARI NAJAVLJUJU HUSINSKU BUNU: Elektroprivreda BiH za 11 miliona KM nabavlja ugalj od RiTE Stanari Vuka Hamovića

Dok iz sindikata rudara  najavljuju proteste svih sedam rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH ugalj u vrijednosti više od 11 miliona maraka nabavlja od EFT - Rudnika i Termoelektrane Stanari

Elektroprivreda BiH za 11 miliona KM nabavlja ugalj od RiTE Stanari Vuka Hamovića
Adi Kebo/zurnal.info

 

Sindikalnoj organizaciji Rudnika uglja Kreka  rješenjem Općinskog suda u Tuzli  11-tog avgusta određena je privremena mjera osiguranja i zabranjeno provođenje i organizovanje štrajka. Ovu mjeru Općinskom sudu predložio je v.d. direktora Rudnika Husein Trumić. Dva dana kasnije, 13-tog avgusta, Rudnik Kreka poslao je 111 radnika na prekid rada. Iz sindikalnih organizacija Rudnika žalili su se na odluku suda i upozorili da će ukoliko sud ne ukine ove mjere i Uprava rudnika ne povuče odluku o slanju 111 radnika na čekanje organizovati novu Husinsku bunu.

Svih sedam rudnika u sastavu koncerna  ide na prosteste e to je Husinska buna. Odgovorno tvrdim kao prvi čovjek ovog sindikata znači svih sedam rudnika, svi  rudari na jednom mjestu da se jednom završi agonija oko rudnika” rekao je za medije Zuhdija Tokić, predsjednik sindikata RMU Kreka.

I dok iz sindikata rudara  najavljuju proteste svih sedam rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH ugalj u vrijednosti više od 11 miliona maraka nabavlja od EFT - Rudnika i Termoelektrane Stanari čiji je vlasnik preko EFT International Investments Holdings Limited Vuk Hamović.

Poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku uglja asortimana Lignit iz EFT RiTE Stanari za potrebe Termoelektrane Tuzla u 2021. godini Elektroprivreda BiH objavila je 11-tog avgusta. Isti dan kada je Općinski sud u Tuzli zabranio održavanje štrajka rudarima Kreke.

 

poziv1

Poziv na pregovarački postupak

Odluku o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku uglja asortimana Lignita iz EFT RiT Stanari za potrebe Termoelektrane Tuzla vrijedan 11.344.000 KM bez PDV-a Elektroprivreda BiH donijela je 13-tog avgusta.

Ugovor za nabavku uglja asortimana Lignita iz EFT RiT Stanari za potrebe TE Tuzla, po okončanom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 2000033220, dodjeljuje se ponuđaču: EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari.. U predmetnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, ponudu je u utvrđenom roku dostavio sljedeći ponuđač: EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari. Komisija za javne nabavke izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila daje konačna ponuda navedenog ponuđača, u iznosu od 11.344.000,00 KM (bez uračunatog PDV-a), prihvatljiva za ovaj ugovorni organ”, navedeno je u odluci Elektroprivrede BiH.

 

odluka (2)

Odluka o dodjeli ugovora EFT-RiTE Stanari

Žurnal je već ranije pisao o ovoj ali i drugim firmama u vlasništvu Vuka Hamovića koja je zahvaljući povlaštenom položaju za deceniju poslovanja i iskorištavanja prirodnih resursa u Republici Srpskoj ostvarila prihod od oko milijardu maraka. Osim sa javnim preduzećima i institucijama u Republici Srpskoj EFT-RiTE Stanari i ranije je poslovala sa Elektroprivredom BiH. 

Prema dostupnim podacima od  decembra 2012. do februara 2016. godine EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari dobili su poslove vrijedne više od 45 miliona maraka od Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH za nabavku uglja.

 

(zurnal.info)