Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose

Fotoservis

Kao jedini bosanskohercegovački dopisnik na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, bio sam i jedini novinar koji je iz dana u dan gledao suđenje Stanislavu Galiću, generalu vojske bosanskih Srba zapovjedniku opsade Sarajevo tokom prvih 22 od 44 mjeseca koliko je trajala. Suština tog procesa nije bila u činjenici da je JNA, odnosno vojska bosanskih Srba opsjela grad, nego u nehumanom načinu na koji je opsada vođena.

POLITIČKA DEMONOLOGIJA

Komemoracija vojnicima bivše JNA – obavljena u organizaciji takozvanog Odbora za njegovanje tradicija otadžbinsko-oslobodilačkih ratova RS – poginulim u incidentu u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine je slavljenje upravo načina opsade koji je na haškom sudu proglašen zločinom protiv čovječnosti.

U političkoj demonologiji srpskog nacionalizma incident u Dobrovoljačkoj zauzima vrlo visoko mjesto, jer svjedoči i simbolizira pravo Bosne i Hercegovine i njenih građana na samoodbranu. Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose.

Nakon komemoracije pogibije vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici opsada Sarajeva, odnosno njeni rezultati, nisu zločin protiv čovječnosti, nego legitimno sredstvo u „borbi za slobodu srpskog naroda“ u Bosni i Hercegovini. Zato je posjeta i tobožnja komemoracija još jedan – jako bitan doduše – kamenčić u stvaranju konteksta za podjelu države uz punu podršku i amin međunarodne zajednice.

PITANJE PERCEPCIJE

Tvrdnja kako se posjetom i komemoracijom neće promijeniti nijedna činjenica vezana za opsadu Sarajeva je neinformirana, naivna i naprosto glupava: u politici se odluke obično donose na temelju percepcije.

Na nivou percepcije, nakon obilježavanja pogibije šest „aktivnih vojnih lica“ u Dobrovoljačkoj, sada smo konačno isti i nema nikakve razlike između pravedne borbe za odbranu Bosne i Hercegovine i pokušaja njenog nasilnog rasparčavanja. I jedno i drugo sada su dvije podjednako legitimne politike.

">Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose

Fotoservis

Kao jedini bosanskohercegovački dopisnik na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, bio sam i jedini novinar koji je iz dana u dan gledao suđenje Stanislavu Galiću, generalu vojske bosanskih Srba zapovjedniku opsade Sarajevo tokom prvih 22 od 44 mjeseca koliko je trajala. Suština tog procesa nije bila u činjenici da je JNA, odnosno vojska bosanskih Srba opsjela grad, nego u nehumanom načinu na koji je opsada vođena.

POLITIČKA DEMONOLOGIJA

Komemoracija vojnicima bivše JNA – obavljena u organizaciji takozvanog Odbora za njegovanje tradicija otadžbinsko-oslobodilačkih ratova RS – poginulim u incidentu u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine je slavljenje upravo načina opsade koji je na haškom sudu proglašen zločinom protiv čovječnosti.

U političkoj demonologiji srpskog nacionalizma incident u Dobrovoljačkoj zauzima vrlo visoko mjesto, jer svjedoči i simbolizira pravo Bosne i Hercegovine i njenih građana na samoodbranu. Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose.

Nakon komemoracije pogibije vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici opsada Sarajeva, odnosno njeni rezultati, nisu zločin protiv čovječnosti, nego legitimno sredstvo u „borbi za slobodu srpskog naroda“ u Bosni i Hercegovini. Zato je posjeta i tobožnja komemoracija još jedan – jako bitan doduše – kamenčić u stvaranju konteksta za podjelu države uz punu podršku i amin međunarodne zajednice.

PITANJE PERCEPCIJE

Tvrdnja kako se posjetom i komemoracijom neće promijeniti nijedna činjenica vezana za opsadu Sarajeva je neinformirana, naivna i naprosto glupava: u politici se odluke obično donose na temelju percepcije.

Na nivou percepcije, nakon obilježavanja pogibije šest „aktivnih vojnih lica“ u Dobrovoljačkoj, sada smo konačno isti i nema nikakve razlike između pravedne borbe za odbranu Bosne i Hercegovine i pokušaja njenog nasilnog rasparčavanja. I jedno i drugo sada su dvije podjednako legitimne politike.

">
:EMIR SULJAGIĆ: Poricanje prava na samoodbranu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Emir Suljagić

EMIR SULJAGIĆ: Poricanje prava na samoodbranu

Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose

Fotoservis

Kao jedini bosanskohercegovački dopisnik na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, bio sam i jedini novinar koji je iz dana u dan gledao suđenje Stanislavu Galiću, generalu vojske bosanskih Srba zapovjedniku opsade Sarajevo tokom prvih 22 od 44 mjeseca koliko je trajala. Suština tog procesa nije bila u činjenici da je JNA, odnosno vojska bosanskih Srba opsjela grad, nego u nehumanom načinu na koji je opsada vođena.

POLITIČKA DEMONOLOGIJA

Komemoracija vojnicima bivše JNA – obavljena u organizaciji takozvanog Odbora za njegovanje tradicija otadžbinsko-oslobodilačkih ratova RS – poginulim u incidentu u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine je slavljenje upravo načina opsade koji je na haškom sudu proglašen zločinom protiv čovječnosti.

U političkoj demonologiji srpskog nacionalizma incident u Dobrovoljačkoj zauzima vrlo visoko mjesto, jer svjedoči i simbolizira pravo Bosne i Hercegovine i njenih građana na samoodbranu. Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose.

Nakon komemoracije pogibije vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici opsada Sarajeva, odnosno njeni rezultati, nisu zločin protiv čovječnosti, nego legitimno sredstvo u „borbi za slobodu srpskog naroda“ u Bosni i Hercegovini. Zato je posjeta i tobožnja komemoracija još jedan – jako bitan doduše – kamenčić u stvaranju konteksta za podjelu države uz punu podršku i amin međunarodne zajednice.

PITANJE PERCEPCIJE

Tvrdnja kako se posjetom i komemoracijom neće promijeniti nijedna činjenica vezana za opsadu Sarajeva je neinformirana, naivna i naprosto glupava: u politici se odluke obično donose na temelju percepcije.

Na nivou percepcije, nakon obilježavanja pogibije šest „aktivnih vojnih lica“ u Dobrovoljačkoj, sada smo konačno isti i nema nikakve razlike između pravedne borbe za odbranu Bosne i Hercegovine i pokušaja njenog nasilnog rasparčavanja. I jedno i drugo sada su dvije podjednako legitimne politike.

EMIR SULJAGIĆ: Poricanje prava na samoodbranu

Suština uspostave srpske države s ove strane Drine bila je u poricanju prava građana Bosne i Hercegovine da imaju državu i da tu državu brane u skladu sa pravilima koja uređuju međunarodne odnose