Tehničko remontni zavod Hadžići:Gubitak od 2,7 miliona, sumnjivi poslovi, kršenje Zakona o javnim nabavkama...
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Tehničko remontni zavod Hadžići: Gubitak od 2,7 miliona, sumnjivi poslovi, kršenje Zakona o javnim nabavkama...

Bivši direktor Meho Rekić prije dvije godine je saslušan u Tužilaštvu KS zbog slučaja iz 2018. kada je milionsku nekretninu firme dao u zalog stranom državljaninu

Gubitak od 2,7 miliona, sumnjivi poslovi, kršenje Zakona o javnim nabavkama...
TRZ HADZICI

U Tehničko remontnom zavodu Hadžići, koji je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije BiH, u prošloj godini su poslovali s gubitkom od 2.707.581 KM, zapošljavali su mimo javnih oglasa, nisu poštovali Zakon o javnim nabavkama, niti imaju sve potrebne pravilnike...  Sve ovo su utvrdili revizori u posljednjem izvještaju u kojem su im dali negativno mišljenje za finansijsku, odnosno mišljenje sa rezervom za reviziju usklađenosti. 

 

U izvještaju su naveli da ne mogu potvrditi da su organi upravljanja ovog preduzeća u prošloj godini funkcionisali i obavljali zadaću propisanu zakonima o privrednim društvima i javnim preduzećima što je uveliko uticalo na normalno funkcionisanje i rješavanje nagomilanih problema. Istovremeno su izrazili sumnju u njihovu sposobnost da nastave sa dugoročnim poslovanjem zbog nemogućnosti da izmire dospjele obaveze. 

Revizori su skrenuli pažnju i na bivšeg direktora TRZ Hadžići kojem je isplaćeno 6.800 KM akontacije za odlazak na službeni put, a da nikada nije podnio izvještaj niti opravdao taj iznos.

 

Radi se o Mehi Rekiću koji je funkciju direktora u ovoj fabrici namjenske industrije obnašao od jula 2018., a u februaru ove godine je razriješen dužnosti. Njegovu poziciju je kao vršilac dužnosti preuzeo Ismo Hebibović. U revizorskom izvještaju navedeno je da im iz Tehničko remontnog zavoda nikada nisu prezentovali izvještaj o službenom putu na osnovu kojeg je izvršena isplata ovih troškova, ali da im je dostavljena odluka Nadzornog odbora od 25. maja ove godine, kojom se retroaktivno daje saglasnost za službeni put. 

Rekić je, podsjetimo, privođen u maju 2020. godine na saslušanje u Tužilaštvo KS zbog slučaja iz 2018. kada je kao direktor TRZ Hadžići nekretninu fabrike dao u zalog državljaninu Austrije. Milionski ugovor o sufinansiranju za pokretanje proizvodnje, te ugovore o uspostavljanju zaloga na pokretnim stvarima i pravima u trajanju od 12 godina, potpisao je sa Gul Huseyinom: "Po ovom osnovu proizvedeno je 200 komada ručnih raketnih bacača od čega je kupcu u 2019. isporučeno samo 20 komada. U toku 2021. nije bilo validnog ugovora, niti isporuke kupcima. Na osnovu potpisanih ugovora potencijalne obaveze iznose 2.500.000 KM".  

Spomenimo i to da je direktoru TRZ Hadžići plata regulisana menadžerskim ugovorom i utvrđena je u iznosu od 3,5 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. On ima i pravo na naknadu troškova smještaja od 600 KM, korištenje telefona u iznosu od 100 KM mjesečno, a službeno vozilo može koristiti 24 sata u toku dana.

 

Vršiocima dužnosti izvršnim direktorima pripada iznos od 2,5 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca. Ove funkcije već duže vrijeme obavljaju iste osobe na šta je također upozoreno u izvještaju - vršioci dužnosti su isti duži period i konkursna procedura za članove Uprave nije provedena.  

Najviša neto plaća isplaćena u 2021. u ovom preduzeću iznosila je 2.709 KM, a najniža 493 KM.

Novi Odbor za reviziju imenovan je tek u junu ove godine iako je bivšim članovima mandat istekao još u junu prošle godine: „Odbor u prošloj godini nije formiran u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u FBiH“.  
 
Revizori zaključuju da su osnivač preduzeća i resorno ministarstvo dužni da se aktivno uključe i preduzmu odgovarajuće mjere u rješavanju utvrđeni propusta i problema: „U prvom redu trebaju riješiti status Uprave Društva, te osigurati uslove za funkcionisanje sistema internih kontrola“.  

Istovremeno upozoravaju i da su članovi Nadzornog odbora imenovani na sjednici Skupštine preduzeća 8. jula prošle godine, ali da ih je Komisija za vrijednosne papire tada odbila upisati u registar emitenata zbog nelegitimnosti. Oni su u registar upisani tek u decembru prošle godine nakon što je Skupština preduzeća ispunila zahtjeve prema Komisiji. 

 

 

Predsjedniku nadzornog odbora i odbora za reviziju pripada mjesečna naknada u visini jedne prosječne neto plaće, a članovima u visini od 80 posto jedne prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca. Predstavnicima skupštine isplaćuje se naknada u visini od 400 KM. 

Revizori zaključuju da „bez angažmana vlasnika dioničkog kapitala neće biti moguće prevazići nagomilane probleme u poslovanju, budući je upitna stalnost poslovanja preduzeća i mogućnost revitalizacije proizvodnje iz vlastitih sredstava“. 
 
U TRZ Hadžići, u prošloj godini, šest osoba zasnovalo je radni odnos na određeno vrijeme preko direktno upućenog poziva službama za zapošljavanje, bez poštovanja procedure javnog oglašavanja. Osim toga, zaključivani su ugovori o djelu i za poslove koji su sistematizovani pravilnikom: „Ovi ugovori nisu zaključeni s ciljem da se obavi konkretan posao već kontinuirano tokom više mjeseci za isti posao sa istim osobama“.

Preduzeće je donijelo Pravilnik o zaštiti i čuvanju tajnih podataka, poslovnih podataka i podataka o odnosima prema inostranstvu za 2021. u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, ali revizijom nije utvrđeno da je li on i implementiran: „Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da dokumenti nisu pravilno klasifikovani i označeni u skladu s Pravilnikom, odnosno da oznaka stepena tajnosti nije ispisana na dokumentima“.

Utvrđeno je da u ovom preduzeću nemaju pravilnike za planiranje i praćenje poslovanja, o internim kontrolama, reprezentaciji, upotrebi službenih telefona, javnim nabavkama i direktnom sporazumu, ali i da je finansijske izvještaje za prošlu godinu potpisao certificirani računovođa, koji nije uposlenik preduzeća: “Ovo radno mjesto je predviđeno sistematizacijom, ali nije popunjeno“.   

(zurnal.info)