Hronični neuspjeh Farmlanda:Životinjska farma: Fond za razvoj RS ulaže u firmu koja duguje 40 miliona
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Životinjska farma: Fond za razvoj RS ulaže u firmu koja duguje 40 miliona

Priča o firmi „Farmland“ je priča o preduzeću koje je država pomogla sa desetinama miliona maraka i koje je, uprkos tome, hronično neuspješno i u akutnim finansijskim problemima

Životinjska farma: Fond za razvoj RS ulaže u firmu koja duguje 40 miliona

Izvještaj firme "Farmland" o poslovanju u prvih 6 mjeseci prošle godine (godišnji izvještaj još nije objavljen) pokazuje da su u gubitku, samo u tom periodu, milion maraka, što znači da su kraj godine dočekali sa, najmanje, dvostrukim minusom.

Uprkos tome, sve finansijske institucije RS nesebično pomažu „Farmland“, premda je ukupna zaduženost tog preduzeća više od 40 miliona KM, odnosno najmanje deset puta više od vrijednosti same firme.

RIZIČNE OBVEZNICE


U „Farmland“ je ulagao i Fond za razvoj i zapošljavanje RS, kupujući njihove obveznice, što je navedeno i u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja ove institucije u periodu od 01.01.2010.-31.12.2010. godine, koji je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS. U tom dokumentu se precizira da je otkupljeno 5000 obveznica „Farmlanda“ po cijeni od 100 KM po obveznici.

Ulaganja u diskontne obveznice „Farmlanda“, Odjeljenje za upravljanje hartijama od vrijednosti, prema nalazu revizora (iz 2011.), ocijenilo je rizičnim.

Međutim, Vlada RS u funkciji Skupštine akcionara donijela je zaključak broj 04/1-012-2.1369/10 (15.07.2010.) kojim je zadužila Banku (IRB) da podrži javnu emisiju obveznica Farmlanda.

Znači, uprkos činjenici da su nadležne službe IRB-a bile protiv kupovine obveznica, Vlada RS naložila je da se uđe u taj proces, bez obzira na više nego jasne pokazatelje da će doći do propasti ovog posla, te da „Farmland“ neće moći vratiti novac. Premijer u to vrijeme bio je Milorad Dodik.
 
„Diskontne cijene dospijevaju na naplatu 547 dana od datuma početka upisa i uplate obveznica (01.07.2010.) Kamatna stopa je 8%“, navedeno je u nalazu revizora o poslovanju Fonda za 2010. godinu.

Godinu dana kasnije, u Izvještaju o radu Fonda za 2011. godinu, revizori su samo mogli konstatovati propast posla sa „Farmlandom“.

„Fond je značajna sredstva (27.703.381 KM) uložio u kupovinu obveznica emitenata-pravnih lica i kada su analize uspješnosti njihovog poslovanja ukazivale na rizik ulaganja u kupovinu tih obveznica tih emintenata. Rizik potvrđuje i činjenice da Farmland, čije su obveznice kupljene u ranijem periodu (na šta je ukazano u prethodnoj reviziji), nije izvršio plaćanje svojih obaveza po ovom osnovu“, navodi se u zaključcima revizora, koji su u Izvještaju konstatovali da „Farmland“ tokom 2011. godine nije izmirio 500.000 KM.

SUMNJIVO POSLOVANJE

Preduzeće “Farmland d.o.o.” smješteno je u Novoj Topoli, mjestu između Laktaša i Gradiške. Nastalo je 2005. godine, privatizacijom nekadašnje Govedarske farme u Novoj Topoli, koja se nalazila u sastavu predratnog Poljoprivredno-industrijskog kombinata “Mladen Stojanović”. Govedarsku farmu kupila je kompanija “Farmland LLC” za deset hiljada konvertibilnih maraka, fiktivna firma registrovana u advokatskoj kancelariji u Vajomingu. Većinski vlasnik ove firme je Dragan Vasiljević, koji je ujedno i predsjednik uprave farme.

“Farmland”, po raznim osnovama, duguje 40 miliona maraka, a vrijednost firme je pala na 4 miliona, što znači da je čak deset puta zaduženija od svoje vrijednosti. Podigli su brojne kredite, gdje god su mogli, i nijedan ne vraćaju. “Farmland” je samo od “Hypo banke“ podigao 14 miliona maraka kredita i ovaj kredit je pod istragom. I Unicredit banka dala je tri miliona KM, a od IRB – a, (preko Balkan investment banke), Vasiljević je uzeo dodatna tri miliona.

Država je “Farmlandu” dala 3000 hektara obradivog zemljišta kroz koncesiju, od kojih ne koriste ni trećinu. Svi dokazi upućuju da je poslovanje ove firme, u najmanju ruku, sumnjivo. Iako uopšte ne vraćaju kredite, IRB je uložila 2,5 miliona KM kroz kupovinu bezvrijednih obveznica. Samo od poticaja je tokom pet godina u ovu firmu iz budžeta RS prispjelo više od 16 miliona KM. Uprkos tome, Poreskoj upravi „Farmland“ duguje nekoliko miliona KM, i taj poreski dug je u nekoliko navrata reprogramiran i to direktnim nalozima iz Vlade RS, dok je na njenom čelu bio Dodik.

(zurnal.info)