Šta su otkrili zidovi na Drini:Investitor, projektant, izvođač i nadzorni organ u sistemskom kriminalu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Šta su otkrili zidovi na Drini: Investitor, projektant, izvođač i nadzorni organ u sistemskom kriminalu

Privode se kraju radovi na izgradnji dijela nove obaloutvrde u Goraždu. Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK upozorili da se sistemski provode nezakonite radnje od strane investitora, projektanta, organa koji izdaje odobrenje za građenje, izvođača i nadzora

Investitor, projektant, izvođač i nadzorni organ u sistemskom kriminalu
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Pri kraju su radovi na izgradnji obaloutvrde na lijevoj i desnoj obali rijeke Drine, nizvodno od centra Goražda. Dio navedene obaloutvrde čini i zid u goraždanskom naselju Luka koji je fizički odvojio navedeno naselje od obale rijeke Drine. Upravo ti izgrađeni zidovi bili su povod Goraždanima da izađu na nekoliko protestnih šetnji s kojih su jasno poručili da su protiv gradnje ovakve obaloutvrde.


Podsjetimo da se na planiranju i gradnji obaloutvrde intenzivnije počelo raditi nakon poplava iz decembra 2010. godine. Poplave su uzrokovane velikim padavinama i nekontrolisanim ispuštanjem vode iz HE „Piva“ Mratinje. Tada je građanima ovog grada nanesena ukupna šteta veća od 15 miliona maraka

Poslije nekoliko godina pripreme, te nakon što je Svjetska banka odobrila kreditna sredstva, radovi su počeli u aprilu 2019. godine. Glavni projekt podijeljen je na nekoliko pod-projekata a vrijednost investicije je oko 10 i po miliona maraka.

Inače, za realizaciju Projekta zaštite od poplava na Drini zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, zatim PIU šumarstva i poljoprivrede pri ovom ministarstvu, Agencija za vodno područje rijeke Save, te Grad Goražde.

I, upravo tu dolazimo do prve od mnogobrojnih nepoznanica u vezi s ovim projektom. Naime, zvanično, a što piše i na tabli, investitor je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Međutim, u rješenju o urbanističkoj saglasnosti (a slično piše i u odobrenju za građenje) iz 2016. godine, piše da Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Općine Goražde daje urbanističku saglasnost INVESTITORU Općini Goražde

Urbanistička saglasnost sporna je iz još jednog razloga. Naime, njega je izdala navedena općinska služba. Međutim, s obzirom na to da je riječ o obaloutvrdi, za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležno je Federalno ministarstvo prostornog uređenja.


U urbanističkoj saglasnosti koju je potpisao rukovodilac Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Enver Adžem, navodi se da se urbanistička saglasnost izdaje na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde.

U tom članu zakona navodi se:

„Preduvjete za odobravanje planirane promjene u prostoru utvrđuje služba uprave za prostorno planiranje jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahtijeva gradnja ili drugi zahvat u prostoru, osim za objekte i zahvate u prostoru koje je Vlada Federacije BiH svojom uredbom prenijela u nadležnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

A Vlada Federacije BiH je 2014. godine donijela uredbu kojom se precizira da upravo Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za građevine i zahvate od značaja za Federaciju. Tu spadaju i regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama prvog reda kao vodne građevine od značaja za Federaciju.

Da li je u međuvremenu nadležno federalno ministarstvo ipak izdalo urbanističku saglasnost ne znamo, jer do kompletiranja teksta nismo dobili odgovore ni od Grada Goražda, a ni od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

„SISTEMSKI SE PROVODE NEZAKONITE RADNJE“

Nezadovoljni građani goraždanskog naselja Luka, o čijim problemima smo već pisali, obratili su se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove tražeći inspekcijski nadzor i obustavu građenja. Međutim, direktor Anis Ajdinović je, s obzirom na to da je tadašnja Općina Goražde izdala odobrenje za građenje, predmet proslijedio Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove BPK.

A, kad govorimo o kantonalnoj inspekciji, oni su još u septembru 2019. godine, na zahtjev jednog od građana čija je privatna imovina uzurpirana građenjem obaloutvrde, izašli na teren i ustanovili kako se „sistemski provode nezakonite radnje od strane investitora, projektanta, organa koji izdaje odobrenje za građenje, izvođača i nadzora“.

„Nakon razmatranja dokumentacije na osnovu koje se izvodi građenje da se zaključiti da je kompletna procedura planiranja i započinjanja radova provedena na način da se nije primjenjivao Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde.

Projektovanje je sačinjeno na način da nije tekstualno navedeno na kojim parcelama se planira izgradnja objekta. Također, iskolčenje objekta je izvedeno na način da nigdje nije navedeno na kojim parcelama se vrši iskolčenje“, navodi se u odgovoru kantonalne inspekcije.

Osim toga, u odgovoru piše kako u momentu inspekcijskog nadzora nije zatečen stručni nadzor, da gradilište nije uređeno u skladu sa zakonom, da prilikom otpočinjanja radova investitor nije prijavio početak radova, te da „ovo nije jedini ovakav slučaj i da je bespredmetno poduzimati zakonom propisane radnje“, jer se „dva predmeta nalaze u Kantonalom tužilaštvu i jedan na Vrhovnom sudu“, a da se „na pomenutim predmetima mjesecima nije ništa poduzelo“.

Iako je Grad Goražde bio dužan da riješi imovinsko-pravne odnose prije početka gradnje, iz ovog proizlazi da to nadležne službe nisu uradile.

Sve ovo nije bilo dovoljno da se zaustavi gradnja sporne obaloutvrde. Za gradonačelnika Muhameda Ramovića nema ništa sporno. Dok brojni Goraždani izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako kažu, spomenika ljudskoj gluposti u vidu obaloutvrde, Ramović gostuje na lokalnim televizijskim stanicama pravdajući projekt i najavljujući nastavak gradnje obaloutvrde.

Spomenimo i to da je 2. jula održana javna rasprava u vezi s nastavkom gradnje obaloutvrde, gdje su mnogi Goraždani izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji se ona planira i gradi.

A, kiša koja je pala u Goraždu ponovo je pokazala s kakvim problemima se građani ovog grada suočavaju uprkos gradnji. Kratki video pokazuje da je i manja količina padavina djelomično poplavila put koji se nalazi između novoizgrađenog zida i porodičnih kuća. 

(zurnal.info)