Kako ministar Kapidžić shvata sukob interesa:Ja sam vlasnik moje kompanije ali sa njom nemam ništa!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kako ministar Kapidžić shvata sukob interesa: Ja sam vlasnik moje kompanije ali sa njom nemam ništa!

Ja sa kompanijom nemam ništa. Jesam vlasnik, ali nemam ništa - kaže ministar Kapidžić

Ja sam vlasnik moje kompanije ali sa njom nemam ništa!

Ministar prostornog uređenja Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić po struci je arhitekta. Vlasnik je Arhitektonsko-dizajnerskog studija ADS. 

Studio ADS korisnik je budžetskih sredstava Vlade Kantona Sarajevo, iste Vlade u kojoj je, dakle, Kapidžić ministar. 

Njegova firma od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo dobila je tačno 3.248 KM za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate za april i maj. Sredstva za ovu namjenu izdvojena su iz fonda za podršku privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. 

Ministar Kapidžić kaže da za njega dodjela subvencije firmi čiji je vlasnik ne predstavlja sukob interesa:

Ja sa kompanijom nemam ništa. Jesam vlasnik, ali nemam ništa. Znam da su predali jer me obavijestio računovođa, ali ovo ne smatram sukobom interesa. 

U Ministarstvo prostornog uređenja pozvan je kako bi popravio stanje, kaže:

Ja sam ostavio posao koji sam imao tamo i te ljude. Da nisu imali ugovore i samostalno radili, ne bih ni došao u Ministarstvo jer su mi bitniji oni nego ovo ovdje. 

Nije, kaže, stranački čovjek pa nije dužan da radi po nečijem diktatu. Sličnu priču čuli smo više puta do sada: sjetimo se samo kako je ministar obrazovanja Anis Krivić po dolasku na ovu funkciju u martu tvrdio da nije član SBB-a, te da nije, opet, "stranački čovjek". Sedmog agusta 2020. Anis Krivić izabran je za novog predsjednika Kantonalnog odbora SBB-a. 

ZAKON O SUKOBU INTERESA

Kako ministar Kapidžić ne vidi problem da je vlast u kojoj participira donijela odluku o dodjeli sredstava njegovoj privatnoj firmi, možda će mu nakon čitanja člana 2 Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, barem malo "zaiskriti" zbog čega je ovaj postupak ako ništa - etički upitan. 

Stav 6: Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit lica koje je sa njima povezano. Izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost.

Stav 8: U vršenju funkcija izabrani dužnosnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici obavezni su imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva koja su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koju su namijenjena i na efikasan način. 

Poseban problem u ovom trenutku predstavlja neprovodivost Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, koja je nastupila izmjenama državnog zakona o sukobu interesa. U takvoj situaciji, i očigledne i evidentne situacije sukoba interesa ostaju bez oravne sankcije. 

Za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate u FBiH za april i maj izdvojeno je sedam i po miliona KM. 


(zurnal.info)