Ostali bez imovine:Jadranko Grčević je po službenoj dužnosti promijenio grunt "Ratara"
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Ostali bez imovine: Jadranko Grčević je po službenoj dužnosti promijenio grunt "Ratara"

Rješenje kojim se dozvoljava uknjižba imovine ZZ "Ratar" kao društvene svojine u korist Brčko distrikta potpisuje predsjednik Osnovnog suda u Brčkom, dok je Vijeće za izlaganje mijenjalo upise u katastru na osnovu čega je na Brčko distrikt prebačena imovina Zadruge od oko 15 miliona KM

Jadranko Grčević je po službenoj dužnosti promijenio grunt "Ratara"

 

Stečajni postupak Zemljoradničke zadruge “Ratar” Brka pred Osnovnim sudom u Brčko distriktu BiH vodi se već 18 godina. Sve te godine iz Zadruge pokušavaju dokazati da je brčanski sud po službenoj dužnosti pokrenuo likvidacioni postupak na osnovu lažiranog rješenja Kantonalnog suda u Tuzli iz maja 2001. godine, o čemu je Žurnal već pisao.

 

Urotio se čitav sistem

 

“Sve ovo nije mogla uraditi samo jedna osoba, već čitav sistem. Motiv je imovina zadruge”, uvjereni su članovi Odbora povjerilaca.

Veći dio imovine Zadruge je, tokom stečajnog postupka, otet i upisan kao vlasništvo Brčko distrikta BiH. Rješenje kojim se dozvoljava uknjižba imovine ZZ “Ratar” kao društvene svojine u korist Brčko distrikta BiH potpisuje predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Jadranko Grčević. On, dakle, po službenoj dužnosti mijenja grunt ZZ “Ratar”.

 

Grcevic Ratar Rješenje koje potpisuje Jadranko Grčević

 

Članovi Odbora povjerilaca tvrde da je falsifikovan, čak i pravni slijed Zadruge, zbog čega su podnijeli još jednu krivičnu prijavu protiv sudije registarskog suda u Brčko distriktu BiH, a koja je ujedno i stečajni sudija u ovom predmetu.

ZZ “Ratar” je u odluci Ustavnog suda rečeno da treba da dokažu pravni slijed i teretni oblik sticanja u skladu sa tada važećim zakonima kako bi se upisali kao vlasnici, bez obzira na prelazne i završne odredbe Zakona o vlasništvu i Zakona o stvarnim pravima Brčko distrikta.

“Od tada nam se falsifikuje pravni slijed kao da je zadruga osnovana 1990., da sudija upravniku Zaključkom uz prijetnju procesuiranjem nalaže da obustavi postupak dokazivanja pravnog slijeda. Kad najveći povjerilac pokrene tužbu za pravni slijed protiv Brčko distrikta i odredi vrijednost spora 50 KM, jer je taksa za pravni slijed koštala u to vrijeme 5 KM, nama sud vrijednost spora promijeni u četiri miliona KM kako bi troškovi postupka bili veći. Moram naglasiti da stranke određuju visinu spora, a ne sud. Taj sudija je u međuvremenu poginuo u saobraćajnoj nesreći i četiri godine čekamo da se predmet dodijeli drugom sudiji”, naglašavaju članovi Odbora povjerilaca.

Zemljoradnička zadruga sa sjedištem u Brki osnovana je 11.1.1946. godine, i u proteklom periodu je imala niz statusnih promjena, a što potvrđuje i dokument Istorijskog arhiva Sarajevo broj: 05-2605-1/08 od 17.10.2008. Sve promjene su ispraćene kroz Službeni list.

uvjerenje ratar

 

Krivična prijava protiv sutkinje

 

Kako bi dokazali pravni slijed, predali su niz dokumenata na protokol Registarskog suda Brčko distrikta BiH. Međutim, postupajuća sutkinja ih je, tvrde, izignorisala.

Namjerno zanemaruje materijalnu dokumentaciju koja potvrđuje pravni slijed ovog pravnog lica čime sprječava provođenje odluke Ustavnog suda (Ap 1808/05 stav 31.), kao i rješenje od 19.01.1990. u kojem stoji: “Briše se OZO ,,Ratar,, Brka iz sastava Zemljoradničke zadruge Bosanka Brčko SOUR PK Brčko usljed organizovanja u Zemljoradničku zadrugu Ratar Brka, koja je preuzela sva prava i obaveze OZO koja je brisana”.

 

RAtar dokument

 

Postupajuća sutkinja se poziva na rješenje U/I 116/90 i to samo dio rješenja, a zanemaruje da na drugoj strani stoji pobrojana dokumentacija koja je sastavni dio rješenja, gdje stoji i odluka o izdvajanju OZO „Ratar“ Brka iz ZZ „Bosanka“ Brčko. Sudija zanemaruje i postojanje rješenja (U/I 115/90) kojim se briše OZO „Ratar“ Brka usljed formiranja ZZ „Ratar“ Brka koja preuzima sva prava i obaveze. Ovo sve radi kako bi onemogućila namirenje povjerilaca i pljačku pravnog lica sa ciljem da imovinu preda Brčko distriktu.

“Davanje lažnog pravnog slijeda kako bi se onemogućilo dokazivanje i provođenje odluke Ustavnog suda BiH (Ap 1808/05 stav 3l), kao i pozivanje na falsifikovane dokumente kojim je navodno utvrđen prestanak “Ratar” Brka predstavlja krivično djelo, a sve s ciljem da se spriječi dokazivanje”, navodi se, između ostalog, u krivičnoj prijavi koja je podnesena Tužilaštvu Brčko distrikta BiH protiv postupajuće sutkinje.

 

Apelacija Ustavnog suda BiH

 

Pravni slijed ZZ „Ratar“ u stečaju dokazuje nizom dokumenata koji su po stavu Ustavnog suda BiH potrebni za regulisanje upisa u zemljišnoj knjizi. U prilog činjenici da je Zadruga kupovala imovinu stoji u odgovoru koji je Vlada Brčko distrikta BiH uputila na apelaciju Ustavnog suda BiH, a u kojem kažu: “U toku parničnog postupka Osnovni sud Brčko distrikta BiH je utvrdio da je tužitelj predmetne nekretnine kupio od fizičkog lica i da iste koristi, ali nije vlasnik istih. Međutim u svakom kupoprodajnom ugovoru, prodavci su izjavili da se prodane nekretnine upišu u zemljišne knjige u korist „opštenardne imovine“ sa trajnim korištenjem i organom upravljanja ZZ „Ratar“ Brka“”.

ZZ “Ratar” u apelaciji upućenoj Ustavnom sudu BiH traži ukidanje presuda Osnovnog suda Brčko distrikta BiH zbog pogrešne primjene odredaba materijalnog prava i miješanja Brčko distrkta BiH u imovinu “Ratara”.

Odbor povjerilaca podsjeća vlasti distrikta, da je u kupoprodajnim ugovorima moralo da se evidentira opšte narodna imovina jer je društveni sistem uređenja bio socijalizam, te je Zakonom o prometu zemljišta i zgrada iz 1954. godine kao i Uredbom o uknjiženju prava svojine na državnoj nepokretnoj imovini bilo definisano kako se vrše upisi. Skreću pažnju i na to da je po službenoj dužnosti po Zakonu o zadrugama iz 1990. koji je BiH preuzela, trebalo izvršiti pretvorbu društvene svojine u zadružnu svojinu. Naglašavaju da jedini problem koji imaju taj što se Zakon ne primjenjuje po redu i što se pred sudovima u distriktu Zakoni primjenjuju retroaktivno, a što nije u skladu sa Statotom Brčko distrikta BiH.

Dalje navode da su predmetne nekretnine u katastarskoj evidenciji upisane kao društvena svojina, a da je posjed bio 1/1 ZZ “Ratar”, a u gruntovnici kao opštenarodna imovina sa 1/1 i sa pravom korištenja u ime ZZ“Ratar” ili njegovog pravnog prednika.

Apelacioni sud u dopisu Ustavnom sudu tvrdi da nama niko ne dira pravo korištenja i raspolaganja evidentirano u gruntu, ali to nam je pravo po službenoj dužnosti brisao predsjednik Osnovnog suda Jadranko Grčević. On ovo nije imao pravo da radi i to je direktno kršenje Zakona o stečaju i prinudnom poravnanju i likvidaciji, Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu. Nisam našao nijedan slučaj u kojem predsjednik suda svojim rješenjem mijenja upise u zemljišnim knjigama po službenoj dužnosti. Da stvar bude gora, pravni osnov mu je Zakon o stavrnim pravima na nekretniama u vlasništvu Brčko distrikta, a za koji je Apelacioni sud u više navrata zauzeo stav da nije Zakon na bazi kojeg se može sticati vlasništvo. Dalje skreće pažnju, da zadruga je poseban obliok privatne imovine i nije imovina distrikta”, navode članovi Odbora povjerilaca.

 

Dvostruki aršini 

 

Članovi Odbora povjerilaca, također, navode da je Vijeće za izlaganje (koje je imenovao upravo Jadranko Grčević) mijenjalo upise u katastru, a da prethodno nisu pozvali stranku, što je suprotno Zakonu.

Na ovaj način su na Brčko distrikt prebacili imovinu Zadruge vrijednu oko 15 miliona KM”, navode u Odboru.

U sličnim situacijama, kao i ZZ “Ratar” u Brčko distriktu BiH našle su se još neke zemljoradničke zadruge, ali u njihovim slučajevima Vijeće za izlaganje postupilo je suprotno, te su tim Zadrugama dopustili da iz katastra evidenciju prenesu u Gruntovnicu i upišu vlasništvo, a osnov je bio dokument Odluka državnog organa, a tog dokumenta nigdje nema.  

Novi stečajni upravnim Mensur Muharemović, kada je saznao da su mu mjenjali upise u katastru, podnio Zahtjev za povrat u pređašnje stanje, te još uvijek povrati upisa u katastru nisu urađeni.

Odbor povjerilaca navodi da je cijeli ovaj postupak pred sudovima Brčko distrikta montiran, od pokretanja postupka likvidacije, prelaska u stečaj, mjenjanja grunta, mjenjanja katastra, naplate potraživanja i raznih sudskih izvršenja.

„Odgovornost za ovaj pravni presedan će u konačnici platiti Brčko distrikt BiH u skladu sa Zakonom o sudovima Brčko distrikta BiH“, navode u Odboru. Istovremeno izražavaju nadu da će i u Brčko distriktu doći do promjena u pravosuđu kako bi građani uživali pravnu sigurnost i ne bi bili predmet mešetarenja i samovolje pojedinaca koji su vođeni ličnim interesima.