UGROŽENO HISTORIJSKO OTKRIĆE:Jedino netaknuto naselje iz brozanog doba u BiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Interview

UGROŽENO HISTORIJSKO OTKRIĆE: Jedino netaknuto naselje iz brozanog doba u BiH

U razgovoru za Žurnal, voditelj stručnog tima koji je otkrio naselje iz bronzanog doba na Arheološkom lokalitetu-prahistorijsko naselje Butmir na Ilidži, profesor Adnan Kaljanac govori o značaju otkrića, nužnosti zaštite i mogućnosti gradnje naselja Nova Ilidža .

Jedino netaknuto naselje iz brozanog doba u BiH
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Da bi kuvajtskim investitorima omogućila gradnju naselja Nova Ilidža, Općina Ilidža podnijela je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zahtjev za brisanje većeg dijela Prahistorijskog naselja Butmir sa liste zaštićenih spomenika. Regulacionim planom Nova Ilidža 1 planirana je gradnja naselja vrijednog dvije miljarde maraka.

Da bi zaštitio nalazište, voditelj arheološkog tima, Adnan Kaljanac, Komisiji je uputio zahtjev za stavljanjem dijela nalazišta pod zaštitu Europske unije. U međuvremenu, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo zaustavio je sve dalje aktivnosti na izradi regulacionog plana čekajući odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

 

Žurnal: Profesore Kaljanac šta je vaš tim otkrio na Ilidži?

Kaljanac: Kada bi sumirali, mi smo tu pronašli jedno naselje veličine četiri hektara. Naselje smo datirali u brončano doba. Najvažniji je dio prema potoku Tilavi i zatim na dijelu kod termalne Rivijere. Sada možemo govoriti o hiljadama godina života prije nove ere na ovom prostoru. Mi smo sada definirali da postoji arheološki potencijal i poslali to u Poljsku na analize. Dobili smo vremenski period kojem otkriće pripada i geološku strukturu terena. Jedna od sondi u kojima su pronađeni ostaci kermike iz bronzanog doba

Žurnal: Koliki je značaj otkrića za Bosnu i Hercegovinu?

Kaljanac: To je jedino netaknuto naselje u Bosni i Hercegovini, da mi znamo za njega, posebno iz brončanog doba. To je vrijeme Nikene, Minojaca... Grci bi bili presretni da otkriju nešto takvo. Mi imamo netaknute kuće, našli smo jednu posudu u kojoj smo pronašli ostatke žita. To je netaknuto, ne poznajem niti jednog živog arheologa, izuzev Blagoja Govedarice, da je imao takvo otkriće.

Žurnal: Da li je to jedino otkriće takvog značaja u BiH?

Kaljanac: Ne samo u BiH, već i šire... Ja sam 2006. godine sa Amerikancima radio geofizička snimanja oko prostora rimska kupatila Terma na Ilidži. Otkrili smo da postoji rimski forum pod zemljom.

Žurnal: Da li ste istražili čitavo područje arheološkog parka?

Kaljanac: Prostor koji nismo istraživali je područje kod zgrade Ans Drive, Poljoprivrednog instituta, kompletan taj prostor prema termalnoj Rivijeri nije istraživan. Sada na nalazištu imate novoizgrađene objekte, neolitski Butmir se nalazi ispod zgrade Ans Drive, sada vidimo po distribuciji arheologije da je tu sama jezgra Butmira. To je već sada ugroženo područje. Radovi na lokaciji nacionalnog spomenika između hotela Hills i Ans Drive-a

Žurnal: Šta se može spasiti od daljeg ugrožavanja?

Kaljanac: Zato smo predložili Valeta konvenciju za jedan dio nalazišta, za ostatak smo predložili sistematsko istraživanje, da se krene centimetar po centimetar. Tu imamo izrazito očuvane i kvalitetne radionice iz brončanog doba koje je nemoguće izmjestiti. Mi smo Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavili Izvještaj, sada ona mora odlučiti šta i kako dalje.

Žurnal: Kako je moguće da se desi ovakvo otkriće a da javnost nije obaviještena?

Kaljanac: To vam je zato što nikada niko nije radio prospekciju, nije bilo planiranja... Zbog toga su arheolozi i propustili naselje od četiri hektara. Sada čekamo odobrenje Komisije jer pripremamo publikaciju o tome. Kada radimo nešto posebno fokusiramo se da obavimo posao i dostavimo izvještaj institucijama koje to štite. Tek nakon publikacije prelazimo u priču koja bi bila za širu javnost.

Žurnal: Pozivajući se na vaš Izvještaj, Općina Ilidža od Komisije sada traži da se izbriše veći dio nacionalnog spomenika. Postoji li mogućnost da Komisija udovolji zahtjevu Općine?

Kaljanac: To što oni sada zahtjevaju tehnički nije moguće. Prvo mi trebamo uraditi sistematsko istraživanje da bi definirali da li je nešto na nivou spomenika. U slučaju gradnje na tom lokalitetu, treba napraviti tampon zonu, da dio na kojem će se graditi ne ugrožava ovaj arheološki dio.

Žurnal: Da li sa sigurnošću možete reći da na određenim dijelovima nema arheologije, ako ste radili samo predistražne radove?

Kaljanac: Mi smo napravili statističku procjenu, minimalno za jedan nalaz smo utvrdili da ima arheološki potencijal što je po pravilu Europske unije. Sekcija dva je najveće područje za koje se tražilo oslobađanje. Tu smo otvorili 96 ručnih sondi, dok smo na drugim dijelovima već na drugoj sondi pronašli kuću. Naša preporuka u Izvještaju je bila da ukoliko dođe do bilo kakvih radova neophodno je prisustvo arheologa i stručni nadzor.

Žurnal: Smatrate li da bi naselje moglo ugroziti nalazište?

Kaljanac: Ukoliko idete samo na naselje naravno da ugrožavate lokalitet. Ipak je 1894. godine organiziran svjetski skup arheologa u Sarajevu povodom tih otkrića, nije to nešto što možemo tako lako zaobići.  Ono što je meni lično kao arheologu bila težnja, jeste kada neko od mojih kolega iz inostranstva dođe i pita mogu li otići da vidim Butmir, da stvarno može vidjeti arheološko naselje, a ne kao sada - da vidi kukuruze i jabuke.

 

 Rubovi otkrivenog naselja iz bronzanog doba

Žurnal: Odluka je sada u potpunosti na Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika?

Kaljanac: Da, oni su odlučili da je to nacionalni spomenik.  Samo oni mogu odlučiti da više nije ili ga podijeliti na segmente.

(zurnal.info)