IT SEKTOR U BIH (3):Kadrovi SDA pomažu SNSD firmama da posluju sa federalnim institucijama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

IT SEKTOR U BIH (3): Kadrovi SDA pomažu SNSD firmama da posluju sa federalnim institucijama

Prodaćete jeftini softver, ali ćete zauzvrat višestruko više naplatiti održavanje sistema. Naravno riječ je o milionskim iznosima u samo jednom poslu u IT sektoru

Kadrovi SDA pomažu SNSD firmama da posluju sa federalnim institucijama

Ovo je zapisnik da imamo “papir” na osnovu kojeg bi poslali Meditu prijedlog izmjena....Nakon dostavljenih odgovora od strane Medita, Zavod će preduzeti aktivnosti na definisanju odnosno finaliziranju usaglašenih stavova i okončanju prethodnog postupka donošenjem odluke o poništenju”.

Tako je glasio sadržaj zapisnika nakon sastanka članova komisije za javne nabavke sarajevskog Zavoda zdravstvenog osiguranja sa predstavnicima sarajevske firme “Medit”. Shvativši da je ostavljen trag “na papiru” o tome kako praktično “Medit” piše tekst poziva za javnu nabavku, na kojem će ponovo biti jedini ili najpovoljniji ponuđač, prisutnima na sastanku stiže novi dopis.

Ovom prilikom vas obavještavam da Zapisnik sa jučerašnjeg sastanka (18.4.2019.) vezano za održavanje AIS/BIS izbrišete jer smo na pomenutom sastanku bili prisutni u svojstvu uposlenika koji su involvirani u pregovarački postupak (ovdje mislim na članove komisije).”

Nobelovci za ekonomiju

Medit nije jedina omiljena SDA firma u profitabilnom sektoru informacionih tehnologija, koja u sferi javnih nabavki koristi prostor da budu preodređena za pojedine poslove. Žurnal je već pisao o poslovanju mostarske firme “Commerce Engineering”. Poslovnu je 2018. godinu sa samo dva uposlena okončala sa 7,3 miliona maraka prihoda, odnosno 1,5 miliona sveobuhvatne dobiti! Poslovanje dostojno barem kandidature za Nobelovu nagradu za ekonomiju.

Gotovo pa je pravilo u Bosni i Hercegovini da u pozadini svake uspješne firme stoji ... stranka. U ovom slučaju je to SDA, tačnije Senad Kevelj, bivši “obični uposlenik” ove firme, kako to on sam kaže.

Naravno, nije poenta samo zvanično dobijanje poslova u IT sektoru za svoju firmu, nego i lobiranja za druge. Ilustrativan je primjer posao zvaničnog naziva “Implementacija informacionog sistema za upravljanje i konsolidaciju dokumenata uz integraciju elektronske sjednice” za potrebe Elektroprijenos BiH, vrijedan 2,5 miliona. Posao je dobio konzorcij kojeg čine Dodikova omiljena firma “Prointer ITSS”, potom “CSI” iz Beograda, sarajevska “Verso” te mala, ali vrijedna “Commerce Engineering”.

Naravno, ništa nije besplatno, a dodatna je moneta i za političko “potkusurivanje” u međustranačkim pregovorima.

Šta je firma od dva čovjeka realno mogla donijeti u taj konzorcij jer nemaju niti ljudi sa adekvatnim znanjima, niti imaju adekvatnu referencu? Ali imaju poznanstva..” reći će za Žurnal poznavalac poslovanja u IT sektoru.

Konekcije koje je Senad Kevelj ostvario jesu one sa SDA “perjanicama” Asimom Sarajlićem i Aljošom Čamparom uz posredovanje Salmira Kaplana. Druga ne manje važna spona jeste (bivši?) SBB-ovac Bakir Dautbašić. Dautbašić je ranije izbjegao Žurnalova pitanja o konekcijama za pogodovanje Keveljovih poslova, od onog u Elektroprenosu, preko BH Telekoma i BH Pošte do Aerodroma Sarajevo. Dovoljan je i letimičan uvid u rezultate javnih nabavki za potvrdu navedenog.

Indikativan je i milionski posao opreme tzv “elektronskih učionica” putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Iako u registru javnih nabavki stoji da je posao dobila firma “Eding Telecom”, ta referenca se nalazi na zvaničnoj web stranici “Commerce Engineering”. Vjerovatno da se zna ko je zaslužan za dobijanje posla. Uzgred rečeno, nije bilo drugih ponuda na tenderima.

Brisanje entitteskih granica

“Kvaka” i jeste u tome da It firme već imaju svoje “zone odgovornosti” adekvatno stranačkom uticaju u određenim institcijama ili javnom preduzeću. Istovremeno, one manje, služe kao paravan firmama iz RS, poput Prointera, Lanaca ili Nitesa, da prezmu svoj dio kolača u Federaciji, jer je u matičnom entitetu sve manje novca, iako se ne mogu požaliti na dosadašnje poslovanje.

Prema informacijama Žurnala, uveliko se lobira da se putem firme “Lanaco” unutar Elektroprivrede BiH u potpunosti istisne SAP, a implementira Oracle sistem za sve baze podataka. 

Upravo je početkom ove godine Elektroprivreda BiH potpisala sa ovom firmom ugovor za održavanje “Oracle” licenci vrijedan više od 670 hiljada maraka, dok je isti posao prošle godine potpisan sa Nitesom procijenjen na 960 hiljada maraka. Vlasnik “Lanaca” je Nebojša Ninić, kadar SNSD-a, treba li reći, blizak Miloradu Dodiku.

Tu se ne okončava “višestranačje” u IT sektoru, koji je “prokrčio” SDP putem “svojih” BS Telecoma ili B4B, ili HDZ BiH putem “Katarine” ili “Opusa”. Uporedo svako javno preduzeće, naročito BH Telekom, Elektroprivreda BiH te Autoceste FBiH zaslužuju posebnu priču. 

(nastaviće se )

(zurnal.info)