BEZ OBZIRA NA SUDSKU ODLUKU:Kenan Alijagić do kraja mandata ostaje izvršni direktor Željeznica FBiH
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

BEZ OBZIRA NA SUDSKU ODLUKU: Kenan Alijagić do kraja mandata ostaje izvršni direktor Željeznica FBiH

Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove Željeznica FBiH Kenan Alijagić već dvije godine obavlja ovu funkciju iako nije ispunjavao uslove iz konkursa. Bez obzira na prvostepenu presudu kojom je njegovo imenovanje poništeno, vrlo je vjerovatno da će do kraja mandata ostati na ovoj poziciji, jer Uprava Željeznica smatra da je zakonito i ispravno što je Alijagić nakon okončanja konkursa završio edukaciju koja je bila jedan od uslova na konkursu

Kenan Alijagić do kraja mandata ostaje izvršni direktor Željeznica FBiH
Željeznice FBiH

Uprava javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH uložila je žalbu na prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu kojom se poništava kao nezakonita odluka o imenovanju Kenana Alijagića na mjesto izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove. U žalbi su naveli da je sud pogrešno zaključio da je posjedovanje certifikata o stručnom usavršavanju eliminatorni faktor na konkursu iako je to navedeno kao uslov iz konkursa.

Podsjetimo Javnim pozivom za izbor i imenovanje izvršnih direktora Željeznica FBiH navedeno je da kandidati između ostalog moraju da „posjeduju certifikat o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala".

Iz Željeznica FBiH, pozivajući se na Zakon o privrednim društvima FBiH, naveli su da samo izabrani članovi uprava i nadzornih odbora javnih preduzeća moraju proći odgovarajuće stručno usavršavanje a ne kandidati koji učestvuju u javnom konkursu.

Podsjetimo da je Općinski sud u Sarajevu 23. marta ove godine donio prvostepenu presudu kojom se poništava kao nezakonita odluka o imenovanju Kenana Alijagića na mjesto izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Javnog preduzeća Željeznice FBiH iz 2021. godine. Presuda je donesena po tužbi Alema Mudželeta jednog od kandidata za ovu poziciju.

Zaposlenik Željeznica FBiH Alem Mudželet konkurisao je za poziciju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove na konkursu Željeznica FBiH iz 2020. godine. Ranije u razgovoru za Žurnal Mudželet je rekao da je na konkursu bilo neregularnosti. Od četiri prijavljena kandidata za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, Mudželet tvrdi da dva ne ispunjavaju uslove. Bez obzira na to, njihove prijave nisu odbačene kao nepotpune.

Polovinom 2020. godine Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage o nepravilnostima prilikom izbora i imenovanja Kenana Alijagića na mjesto izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove JP Željeznica FBiH. Tužilaštvo je smatralo da nema dokaza da su članovi komisije radili nesavjesno, a razlozi koje je Tužilaštvo navelo za donošenje ovakve odluke su u najmanju ruku upitni.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo neće istraživati sumnjive radnje oko izbora direktoraŽeljeznice FederacijeTužilaštvo Kantona Sarajevo neće istraživati sumnjive radnje oko izbora direktora

Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u članu 3. stav 1. je propisano da usavršavanje moraju proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim udjelom državnog kapitala. Dakle, navedenom uredbom ne propisuje se kao uslov za imenovanje na poziciju člana uprave posjedovanje certifikata već da predsjednici i članovi nadzornih i upravnih odbora privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala moraju proći navedenu obuku”, naveli su iz Tužilaštva.

Željeznice Federacije već pet godina nemaju Upravu društvaSukob između Nadzornog odbora i Vlade FederacijeŽeljeznice Federacije već pet godina nemaju Upravu društva

Odmah nakon ove rečenice iz Tužilaštva KS naveli su da “iz informacije i dostavljene dokumentacije je vidljivo da je jedan od uslova konkursa za poziciju Izvršni direktor za pravne poslove posjedovanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala”.

(zurnal.info)