Direktor Federalnog zavoda za statistiku pisao Zvizdiću:Kršite zakone BiH i presudu Ustavnog suda!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Direktor Federalnog zavoda za statistiku pisao Zvizdiću: Kršite zakone BiH i presudu Ustavnog suda!

Denis Zvizdić usaglasio sa Željkom Cvijanović da u Brisel šalje nepriznate rezultate popisa koje objavio Zavod za statistiku RS-a. Iz evidencije izbrisano 58 hiljada stanovnika BiH.

Kršite zakone BiH i presudu Ustavnog suda!

„Molimo Vas da nam kažete kakve će pravne posljedice imati dokument kojim se verifikuju nezakoniti podaci“, piše u dopisu kojeg je direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić uputio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću povodom njegove odluke da se, u okviru odgovora na Upitnik EU, u Brisel pošalju nepriznati rezultati popisa koje je objavio Zavod za statistiku Repulike Srpske. 

„Da li kompromisi koji su napravljeni na nivou Kolegija za EU integracije, a koji se odnose na odgovore za EU upitnik imaju supremaciju u odnosu na Ustav BiH, na sve zakone BiH i Federacije BiH“, naveo je Kremić u pismu Denisu Zvizdiću.

Podsjećamo, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić dogovorio je sa entitetskim premijerima da u Brisel, pored legalnih rezultata popisa koje je objavila Agencija za statistiku BiH, pošalje i rezultate koje je objavio Zavod za statistiku RS. Prema rezultatima tog, nepriznatog popisa, u BiH živi oko 58 hiljada stanovnika manje, što je rezultiralo i konačnim rezultatom da u BiH živi manje od 50 posto Bošnjaka. Direktor Federalnog zavoda za statistiku u pismu navodi da je Ustavni sud BiH kao jedine validne rezultate priznao one koje je objavila Agencija za statistiku BiH. 


„Donošenjem Odluke Ustavnog suda BiH rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini, koji su od strane Agencije za statistiku BiH objavljeni 30. 6. 2016. godine postali su pravosnažni i konačni“, piše Kremić, te podsjeća Zvizdića da je su i međunarodne institucije zadužene za statistiku priznale samo rezultate Agencije za statistiku BiH.

Međutim, kako bi što prije u Brisel poslao odgovore na Upitnik EU, Zvizdić je pristao da ispuni želje Vlade RS-a koja je zatražila da se pošalju i rezultati nepriznatog popisa. 

„U tom slučaju s pravom bi se moglo postaviti pitanje svrhe državnih zakona, ako bi entiteti ili druge administrativne jedinice BiH mogi donositi akte koji krše ili izbjegavaju obaveze koje se entitetima ili drugim administrativnim jedinicama BiH nalažu odredbama državnih Zakona“, ističe Kremić.

Na kraju pisma direktor Federalnog zavoda za statistiku traži od Zvizdića „pismeno uputstvo i preporuku Evropske komisije po pitanju rješavanja spornih odnosno dvostrukih odgovora iz EU Upitnika, a posebno pitanja o kojima je Ustavni sud BiH donio svoj stav“, kako bi Zavod mogao nastaviti sa daljim aktivnostima u radu radnih grupa za EU integracije.

„Molimo Vas da nam dostavite dokument gdje i kako je to dogovoreno, na osnovu kojih pismenih instrukcija koje bi derogirale i bile iznad gore svih navedenih presuda Ustavnog suda BiH, a kojim bi se amnestirala odgovornost za davanje takvigh odgovora, te ko je taj koji bi svojim potpisom stao iza nezakonitih podataka“, zaključio je Kremić.

(zurnal.info)