Ko zarađuje na klizištima (1):Milionske poslove dodjeljivali firmama bez ikakvog iskustva
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Ko zarađuje na klizištima (1): Milionske poslove dodjeljivali firmama bez ikakvog iskustva

Nakon 17 godina i potrošenih 12.3 miliona maraka iz Zavoda za izgradnju KS tvrde da su na sanaciji klizišta u Općini Centar angažovali firme bez ikakvog prethodnog iskustva na ovim poslovima. Za Općinu Centar ovo ne predstavlja problem, u 2018. godini iz budžeta izdvojit će dodatnih 1,2 miliona KM za sanaciju klizišta

Milionske poslove dodjeljivali firmama bez ikakvog iskustva
FOTO: Ilustracija

U januaru 2016. godine na području Općine Centar evidentirano je 148 klizišta. Godinu dana kasnije broj se povećao na 157 registrovanih klizišta. Na sanaciju klizišta do 2018. godine iz budžeta Općine Centar potrošeno je 12,3 miliona maraka. Godinama Općina Centar iz budžeta finansira sanaciju klizišta, dok je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zadužen za raspisivanje tendera i realizaciju poslova. U 2018. godini Općina će izdvojiti dodatnih 1,2 miliona maraka.

Bez obzira na činjenicu  da su uloženi milionski iznosi, broj klizišta svake godine raste. Objašnjenje za ovakvo stanje dao je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Kao glavne uzroke nastanka klizišta naveli su bespravnu gradnju ali i firme bez ikakvog iskustva koje se već godinama angažuju kao izvođači radova na sanaciji klizišta.

"Većina građevinskih firmi koje se na tenderima izaberu za izvođače sanacionih radova ne posjeduje nikakva prethodna iskustva na sanaciji klizišta, niti odgovarajuće kadrove i građevinsku operativu zbog čega se često vrše improvizacije sa negativnim posljedicama,” navedeno je u Izvještaju o stanju klizišta na području Općine Centar.

Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Centar je uradio Fuad Babić koordinator sanacije klizišta iz Zavoda za izgradnju KS. Nakon što je u Izvještaju naveo glavne uzroke nastanka klizišta Općinskom vijeću Centar dostavio je i pregled klizišta sa svim troškovima koji su realizovani od 2000. do 25.8.2017. godine. Za ovaj period Općina Centar isplatila je 12.365.750 KM Zavodu za izgradnju!

Iako su u Zavodu svjesni da većina firmi koje rade sanaciju klizišta nema nikakvog prethodnog iskustva i dalje istim firmama dodjeljuje poslove. Problem nisu samo firme koje se angažuju kao izvođači radova. U dokumentaciji Zavoda, koja je u posjedu Žurnala, navodi se da ni firme koje rade projektne dokumentacije nisu osposobljene za rješavanje problema.

"Projektantske firme koje se bave izradom projekta sanacije su malobrojne i kadrovski nedovoljno osposobljene za rješavanje kompleksne problematike zbog čega često dolazi do izmjena projektnih rješenja što dodatno povećava troškove sanacije”, navedeno je iz Zavoda.

Pored ovih problema “ u fazi istraživanja i izrade geotehničkih elaborata koji služe kao podloga za izradu projekta sanacije, postoji veliko šarenilo u pogledu validnosti dobijenih rezultata zbog toga što stanje utvrđeno na terenu često ne odgovara rezultatima iznijetim u elaboratima”.

"Moram da kažem da na Kantonu Sarajevo ne postoji oficijelna geološko-geomehanička laboratorija koja je krucijalna stvar za izradu kvalitetnog projekta sanacije klizišta”, naveo je u svom Izvještaju koordinator Babić.

Klizišta kao izvor zarade

Nedavno smijenjena direktorica Zavoda za izgradnju KS Liljana Pelidija do objavljivanja ovog teksta nije odgovorila na upite Žurnala. Pelidija je odbila dostaviti informacije o firmama koje Zavod smatra da su bez ikakvog iskustva izabrane upravo od strane Zavoda kao izvođači radova. Informacije nismo dobili ni od Fuada Babića koji je nakon Žurnalovih poziva poslat na godišnji odmor.

Kako odgovore na upite, a ni na pozive nismo dobili, Žurnal donosi spisak firmi koje su do danas bile među glavnim projektantima i izvođačima radova na sanaciji klizišta na području Općine Centar.

Winner project Sarajevo

TB Inženjering Breza

Unigradnja Sarajevo

Mibral

Conex Mostar

Hidrogradnja

Harysko  

Institut za geologiju Građevinskoga fakulteta u Sarajevu

Geosonda  

                                                                                                                     

Klizište u Trebevićkoj

Za sanaciju klizišta u ulici Trebevićka od 2006. do kraja 2017. godine potrošeno je više od 1.097.864 KM. Za isto klizište u 2006. godini dio sredstva od 1.066.300 KM također je izdvojen za sanaciju klizišta u ovoj ulici dok je ostatak raspoređen na ostala klizišta na području Općine.  U julu 2006. godine 200.000 KM, 2008. godina 79.922 KM podijeljen o je na sanaciju klizišta u Trebevićkoj te u ulici Porodice Foht i Soukbunar. U 2009. godini 45.580 KM.

U 2011. godini  za izradu glavnog projekta na sanaciji klizišta na lokalitetu Trebevićka br. 74b izdvojeno 14.738,30 KM. Projektant firma Winner project d.o.o.. Izvođač radova TB Inženjering iz Breze. Troškovi sanacije 2011.godine 213.864,30 KM, 2012. godine 558.014,66 KM, 2013. godine 111.389,46 KM!

Osnivač firme TB Inženjering je bivši načelnik Općine Breza Halil Tuzlić. Međutim, nakon što je izabran za načelnika Općine prenosi vlasništvo nad firmom na Evelina Smailbegovića, momka od svoje kćerke. Ubrzo nakon toga firma počinje dobijati unosne poslove od Općine Breza.

Žurnal je već ranije pisao o poslovima koje je ova firma dobijala od Općine Breza. Sredinom prošle godine Halil Tuzlić osniva novu firmu Tuzlić inženjering. Sjedište nove firme na istoj je adresi kao i TB Inženjering. Od tada ove firme zajedno konkurišu na tendere Zavoda za izgradnju.

Klizište u Trebevićkoj nije jedini unosan posao koji je TB Inženjering dobio od Zavoda. U nastavku Žurnal izdvaja samo nekoliko klizišta na području Općine Centar koja su godinama služila za izvlačenje budžetskog novca....

(zurnal.info)