REVIZIJA ZA OPĆINU CENTAR UTVRDILA:Iznajmljivanje parkinga privatnoj firmi po nerealno niskoj cijeni, previše novca za političke stranke
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

REVIZIJA ZA OPĆINU CENTAR UTVRDILA: Iznajmljivanje parkinga privatnoj firmi po nerealno niskoj cijeni, previše novca za političke stranke

Jedan od korisnika za kojeg su željeli ublažiti “negativne posljedice” je kompanija Master Investment, u vlasništvu Saše Spasojevića, a osnovna djelatnost je gradnja. Suvlasnik Master Investmenta je kompanija BOLGRANO – u vlasništvu Emira Granova, koji na Crnom vrhu u Sarajevu gradi stambeno-poslovni kompleks

Iznajmljivanje parkinga privatnoj firmi po nerealno niskoj cijeni, previše novca za političke stranke
Općina Centar Sarajevo

Općina Centar Sarajevo je na štetu svojih građana smanjila naknadu za izdavanje četiri parking prostora u općini. Kao jedan od razloga za snižavanje naknade za iznajmljivanje prostora koji su u njenom vlasništvu naveli su da se radi o ublažavanju negativnih finansijskih posljedica po korisnike nekih ranijih odluka. Jedan od korisnika za kojeg su željeli ublažiti “negativne posljedice” je kompanija "Master Investment", u vlasništvu Saše Spasojevića, a osnovna djelatnost je gradnja. Suvlasnik Master Investmenta je kompanija BOLGRANO – u vlasništvu Emira Granova, koji na Crnom vrhu u Sarajevu gradi stambeno-poslovni kompleks. Spasojević je ranije bio suvlasnik kompanije "My Space" sa Gordanom i Harisom Memijom. 

Odlukom Općine Centar iz 2012. utvrđena je naknada za javni parking prostor u iznosu od 16 KM po metru kvadratnom. Sredinom prošle godine naknada je povećana na 19 KM, ali je krajem decembra prošle godine  smanjena na svega 10 KM. Općinsko vijeće zatim početkom 2023. donosi "Odluku o privremenom smanjenju naknade korisnicima dijela javne površine u svrhu formiranja parking prostora" kojim je obračun izvršen u skladu sa "Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar" od 2. 6. 2022. godine kao mjeru ublažavanja negativnih finansijskih posljedica po korisnike uzrokovanih ranijom odlukom, na osnovu koje je istima izvršen obračun. U 2023. godini naknada za privremeno korištenje javne površine umanjena je za 50% za onaj period korištenja javne površine za koji je utvrđena i izvršena obaveza plaćanja naknade prema Odluci Vijeća od 2. 6. 2022. godine, utvrdila je revizija. 

-U 2022. godini ukupno je naplaćeno 245.274 KM po osnovu korištenja javnih površina u svrhu formiranja javnog parking prostora i to od: „Centrotrans Transport robe“ d.d. Sarajevo 172.973 KM, Društvo za zapošljavanje boraca „Zelene beretke“ d.o.o. Sarajevo 46.771 KM i „Master Investment“ d.o.o. Sarajevo 25.530 KM – navedeno je u izvještaju. 

Centrotrans je unajmljivao parking kod Narodnog pozorišta, Zelene beretke u Hastahani, a Master Investment u ulici Branilaca Sarajeva. Parkinzi su dodjeljivani bez javnog oglašavanja, utvrđeno je:
-Imajući u vidu cijenu parkinga po jednom satu (minimalno 2 KM) i prihod koji Općina po osnovu zakupa ovih parking prostora ostvaruje po jednom danu (cca 10 KM), te da se privremeno korištenje javnih površina u svrhu formiranja javnih parking prostora odobrava na zahtjev, bez javnog oglašavanja, ne možemo potvrditi da je visina naknade za parking prostor koju je Vijeće utvrdilo, povoljna za Općinu, odnosno da su ostvarene najpovoljnije cijene zakupa. Odobravanjem privremenog korištenja javnih površina u svrhu formiranja javnog parking prostora (117 parking mjesta) na osnovu zahtjeva, bez javnog oglašavanja, površine 3.740 m2 i mjesečne naknade od 34.059 KM, nije ispoštovan princip transparentnosti i ekonomičnosti kako je utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH. Zbog navedenog nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, a što je imalo uticaj na visinu ostvarenih prihoda Općine – zaključuje su u izvještaju. 

Revizija je utvrdila i da je Općina Centar prekršila Zakon o finansiranju političkih stranaka. Općina je za strankama dala 300 hiljada KM, u skladu sa odlukom Vijeća OC. Zakon precizira da se za ove namjene može izdvojiti 0,2% budžeta, što bi u slućaju Općine Centar iznosilo nešto manje od 130 hiljada KM: -Iznos za parlamentarne grupe je neprimjeren – utvrdila je revizija. 

Raspodjela je utvrđena na način da: 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate, 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata, 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu. U izvještaju se navodi i problem sa naplatom zakupa poslovnih prostora, o čemu smo detaljno pisali početkom ove godine. 

Zakupci poslovnih prostora duguju 16 miliona Općini Centar!INTERAKTIVNA MAPA DUŽNIKA (1)Zakupci poslovnih prostora duguju 16 miliona Općini Centar!

Nakon decenija neplaćanja kirije, pola duga u zastariLISTA DUŽNIKA ZA PROSTORE OPĆINE CENTAR (2)Nakon decenija neplaćanja kirije, pola duga u zastari

Korisnicima poslovnih prostora Općine Centar neće biti oprošteni dugoviBEZ OBZIRA NA ODLUKU PRETHODNOG VIJEĆAKorisnicima poslovnih prostora Općine Centar neće biti oprošteni dugovi

Uočeni su i propusti u javnim nabavkama provedenim tokom 2022. Odnose se na rekonstrukciju kosog lifta na Ciglanama, rekonstrukciju šetnice na potezu od ulice Trampina do ulice Koševo, te nabavku specijalizovanog vozila za odvoz otpada vrijednog skoro pola miliona KM.

(zurnal.info)