ŠTA PIŠE U PRESUDI ZA DOLJANKU:Ministri i načelnici kršili zakone da bi udovoljili investitorima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

ŠTA PIŠE U PRESUDI ZA DOLJANKU: Ministri i načelnici kršili zakone da bi udovoljili investitorima

Načelnici i ministri, pokazala je posljednja presuda za Doljanku, počinit će i nezakonitosti samo da bi investitoru osigurali profit. Sudske presude kojima se poništavaju dozvole, morale bi biti okidač za konačno traženje odgovornosti onih koji su te dozvole potpisivali

Ministri i načelnici kršili zakone da bi udovoljili investitorima

 

 

Kantonalni sud u Sarajevu poništio je okolinsku dozvolu za izgradnju MHE Zlate na rijeci Doljanki kod Jablanice, koju je 2017. godine izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ministrica Edita Đapo (SBB) dozvolu je potpisala na osnovu dokumentacije resornih javnih institucija, ali i Studije uticaja na okoliš, koju je u decembru 2016. izradila kompanija Enova.

Prije nego što će potpisati dozvolu, ministrica Đapo formirala je komisiju za ocjenu studije uticaja na okoliš, visinu naknade i ostale troškove nastale u postupku procjene uticaja na okoliš. Zadatak komisije bio je da procijene kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti iz Studije okoliša, čiji je autor Enova.

Nakon završenog posla, komisija je ustanovila da Studija nije kompletna. Iako je urađena stručno, navodi se u sudskoj presudi, a procjena je članova komisije, nema podataka o količinama građevinskih materijala koji će biti korišteni.

Osim toga, u Studiji je trebalo dodatno pojasniti mjere zaštite nakon eventualnog prestanka korištenja postrojenja, te precizirati detalje u vezi sa ekološki prihvatljivim protkom. Treba detaljnije precizirati zaštitu flore, faune, ribljeg fonda:

- Nadalje se zaključuje da treba obratiti pažnju na dio strukture koji se nalazi u sklopu Parka prirode Blidinje kao zaštićenog parka prirode – navedeno je u presudi, kao preporuka člana komisije.

Jedan od članova komisije navodi u svojoj ocjeni Studije kako opis lokacije u Studiji nije usuglašen sa Ugovorom o koncesiji od 2015. (Izdalo ga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK). Izostavljena je cijela parcela, a kako je mijenjana jačina mHE utvrđeni srednji protok i ekološki prihvatljiv protok značajno se razlikuju od podataka iz idejnog projekta.

Iz Studije nije jasno ni na osnovu čega je definisana zona uticaja buke. Neophodna su, smatra, detaljnija obrazloženja. Ukazuje se i na pogrešne oznake lokacije, činjenicu da nije precizno definisano gdje u odnosu na zonu radova živi lokalno stanovništvo:

-… da su navedeni različiti podaci o blizini naselja i predmetnih građevina, vodozahvata, cjevovoda, strojare, da li u blizini ima poljoprivrednog zemljišta, da li se voda iz predmetnog vodotoka koristi u predmetne svrhe, navodnjavanje, vodenice i slično, da li stanovništvo u blizini intenzivno koristi vodu iz vodotoka… nije dat u pogledu mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš kod ovakve vrste objekata način da se isti minimiziraju u svim fazama gradnje, od puštanja u pogon…

 

doljanka15

 

Sud je utvrdio i da Federalno ministarstvo turizma nije svim zainteresovanim stranama dostavilo osporeno rješenje. Sud nije mogao utvrditi da je Federalno ministarstvo turizma postupilo u skladu sa izvještajem članova komisije i ugradio istaknute primjedbe u Studiju uticaja na okoliš.

Kompanija Enova koja je izradila Studiju uticaja na okoliš u vlasništvu je Fethija Silajdžića. Enova od javnih ustanova dobija brojne poslove izrade različitih studija i planova. U prošloj godini kompanija je imala ukupan prihod od skoro 4,6 miliona KM (akta.ba). Elektroprivreda BiH angažovala je Enovu kao jednog od konsultanta na izgradnji postrojenja na bloku 6 u TE Tuzla. Vrijednost ukupnog ugovora je blizu 1,2 miliona KM.

 

ODGOVORNOST OPĆINE JABLANICA

 

Iz sudske presude proizlazi da, iako je komisija uočila nedostatke Studije koju je izradila Enova i na osnovu koje je Federalno ministarstvo turizma izdalo okolišnu dozvolu, nisu poduzete potrebne radnje da se nedostaci otklone.

Podsjetimo i na ulogu dugogodišnjeg načelnika Općine Jablanica Salema Dedića (SDA). U 2017. godini Općina Jablanica napravit će dva važna koraka kako bi se omogućila izgradnja mHE: izmijeniti prostorni plan Općine Jablanica, čime će se stvoriti uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. U decembru 2017. godine će, a na prijedlog firme Eko-Vat, izgradnju hidroelektrane Zlate proglasiti javnim interesom! Javni interes je bilo nužno proglasiti jer dio mještana kroz čije je parcele prolazila predviđena trasa radova nije želio prodati svoja imanja. Zbog toga je naknadno promijenjena i trasa izgradnje i ona sada ide koritom rijeke Doljanke u dužini jednog kilometra.

Vodnu dozvolu za rad postrojenja izdalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministar Donko Jović prijavljen je Tužilaštvu HNK zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Jovića je prijavilo Udruženje građana Za Doljanku iz Jablanice.donkoj

Donko Jović

Federalno ministarstvo poljoprivrede pismeno je upozoravalo Jovića da se vodna saglasnost daje na Studiju ekonomske opravdanosti koja je urađena 2016. godine, kada je u Ugovoru o koncesiji bila utvrđena instalirana snaga od 3,2 MW iz 2015. godine.
Poznato je da je kasnije snaga postrojenja povećana na 4,52 MW:

Postavlja se pitanje da li je na izmijenjenu instalaciju urađena nova Studija – iz upravnih akata to nije vidljivo.

Iako nova studija nije izrađena, ministar Jović je je izdao i vodnu dozvolu i time pogodovao u donošenju protivzakonitog rješenja.

Na osnovu te dozvole izdavana je i druga dokumentacija potrebna za izgradnju mini hidroelektrane u drugim institucijama i na drugim nivoima.

Navedeni ministri i načelnici samo su dio lanca odgovornosti za nezakonitosti počinjene u izdavanju dozvola za mHE na Doljanki. Sudske presude o kojima smo pisali i u drugim slučajevima pokazuju da Doljanka nije izuzetak i da su zakoni često kršeni u korist investitora.

(zurnal.info)