I TAKO VEĆ GODINAMA:Mirsad Kukić ponovo sebi dodjeljuje vrijedne ugovore!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

I TAKO VEĆ GODINAMA: Mirsad Kukić ponovo sebi dodjeljuje vrijedne ugovore!

Rudnik Banovići jedina je ustanova za koju firma Q&M nabavlja materijal

Mirsad Kukić ponovo sebi dodjeljuje vrijedne ugovore!

Mirsad Kukić nekada je bio direktor RMU Banovići. Danas je predsjednik Sindikalne organizacije RMU Banovići i pomoćnik direktora za razvoj. Sa te pozicije sasvim lagodno i dalje dodjeljuje poslove firmi Q&M, čiji je neformalni vlasnik.
Petog aprila potpisana su dva ugovora o nabavci roba između Rudnika i firme Q&M Banovići.

Jedan u vrijednosti od oko 60 hiljada KM sa PDV-om (nabavka repromaterijala za transportne trake). Drugi – 105 hiljada KM (alat i repromaterijal za vulkanizaciju gumenih traka).
Od jula 2015. do sada, ne računajući dva navedena ugovora, RMU Banovići je sa Q&M sklopila ugovore u vrijednosti od oko 200 hiljada KM. Sa ova dva – oko 360 hiljada KM.

Od pojasne futrole za pištolj (500 KM), stolica, alata, pumpi.... do nabavke alata i repromaterijala za 105 hiljada KM.

RMU Banovići jedina je referenca ovom ugostiteljskom objektu-firmi. Nijedna druga javna kompanija nema potpisan ugovor sa Q&M-om, čiji je osnivač i zvanični vlasnik Refik Hašarić. Ali, u sudskom registru Općinskog suda u Tuzli od 11.12.2008. godine kao osnivač društva naveden je Mirsad Kukić iz Banovića. Lice ovlašteno za zastupanje – Refik Hašarić. U imovinskom kartonu Mirsada Kukića navedeno je suvlasništvo u firmi Q&M.

Nakon što je izbačen iz Stranke demokratske akcije, Kukić osniva Pokret demokratske akcije. O njegovim aktivnostima Žurnal je pisao mnogo puta a snimljen je i dokumentarni film “Vladar iz podzemlja”.

Cijenjeni sindikalac

Kako bi i dalje mogao upravljati procesima u RMU Banovići bilo je važno i da postane predsjednik Sindikata. Na izbornoj skupštini Sindikalne organizacije RMU Banovići u novembru 2017. delegati Skupštine izabrali su Mirsada Kukića:
- Dr Mirsad Kukić zahvalio se na ukazanom povjerenju i u kratkom obraćanju istakao da će povjerenu dužnost shvatiti veoma ozbiljno, da će raditi za dobrobit rudara ovog kolektiva te da će u punom kapacitetu biti na raspolaganju svakom članu Sindikata.

Prijedlog da Kukić bude novi predsjednik Sindikata obrazložen je “činjenicom” da je sa svih kandidacionih zborova “upućena inicijativa delegatima Skupštine da dr. Kukića izaberu za predsjednika”.

(zurnal.info)