UPRAVNI ODBOR UNSA ODLUČIO:Na Medicinski fakultet vraća se i Naser Nabil
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

UPRAVNI ODBOR UNSA ODLUČIO: Na Medicinski fakultet vraća se i Naser Nabil

Da li će isto rješenje biti doneseno i za ostale nastavnike izbačene sa Fakulteta?

Na Medicinski fakultet vraća se i Naser Nabil

Univerzitet u Sarajevu naložio je povratak doc. dr. Nasera Nabila na Medicinski fakultet u Sarajevu.  U rješenju UNSA iz decembra prošle godine navodi se kako, u skladu sa zakonom i izborom u zvanje docenta, MF sada mora uspostaviti radno-pravni odnos sa Naserom Nabilom. Naser Nabil jedan je od nastavnika koji su u posljednjih godinu dana praktično izbačen sa Fakulteta:
- Nastavni proces nikada nije bio na nižim granama, čak je zabilježeno i da je jedan ugledni profesor dao otkaz iz moralnih razloga, a bio je član Etičkog odbora. Nastavnici sa dugogodišnjim iskustvom su diskriminisani i izbačeni iz nastavnog procesa. Potpuno su isključeni profesori Ismet Gavrankapetanović, Rusmir Mesihović, Faris Gavrankapetanović, kao i nastavnici u zvanju vanredni profesor i docent Reuf Karabeg i Mirsad Kacila, Sanko Pandur, Adnan Hadžimuratović, Zelija Velija- Ašimi, Naser Nabil i još niz drugih – upozoreno je tada u javnom pismu uspolenika Fakulteta.
Žurnal je već opširno pisao o tome kako je Naseru Nabilu uskraćeno pravo na rad u ovoj ustanovi, ali rektor tada nije reagovao na te radnje. U decembru ove godine Upravni odbor poništava rješenje o prestanku ugovora o radu iz juna 2018. i nalaže Fakultetu uspostavi radno-pravni status sa dr. Naserom Nabilom.
U rješenju UO UNSA konstatuje se da je ugovor trebao vrijediti do 2021. godine:
- … dr. Naser Nabil je zaposlen u zvanju docenta na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom počev od  18.4.2016. godine... Izborom u zvanje docenta na osnovu zakona morao je biti zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, koji se vezuje isključivo za period od pet godina... vremenski period isticanja izbora u akademsko zvanje docenta je 18.4.2021.

Usvojen je prigovor protiv rješenja dekana o prestanku ugovora o radu iz juna 2018. U prigovoru je naznačeno da je doneseno rješenje zasnovano na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, povredi pravila postupka i pogrešnoj primjeni materijalnog prava. 

U pokušaju da se Naser Nabil izbaci sa Fakulteta prvo su objavljivani konkursi sa posebnim uslovima za izborni predmet Hitna stanja u kardiologiji, kojima je traženo da je kandidat i uposlenik KCUS-a.
Na ispravljeni konkurs za ovaj predmet, iz kojeg su po nalogu inspekcije, morali biti izbačeni posebni uslovi, prijavljuju se dva kandidata: dr. sci. Naser Nabil i dr. sci. Muhamed Spužić. Ovaj konkurs je raspisan u skladu sa dinamičkim planom i podrazumijeva napredovanje Nasera Nabila u zvanje vanrednog profesora iz tog predmeta. Komisija je za ovu poziciju izabrala Muhameda Spužića. U izvještaju komisije u tački Nastavno-pedagoški rad za Muhameda Spužića se navodi: Do sada nije bio uključen u nastavni proces! Ovim izborom spriječeno je napredovanje zagarantovano Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Etičkim kodeksom.
I o konkursu za izbor nastavnika u predmetu Interna medicina, kada je prvo izabrana dr. sci. Enisa Hodžić, a kasnije taj izbor osporen, Žurnal je detaljno pisao. Tada je kandidatkinji komisija kao knjigu priznala radove objavljene nakon isteka roka za prijavu na konkurs.

(zurnal.info)