U strahu od negativnog izvještaja:Načelnica Drvara ovlastila ekonomskog konsultanta da je zastupa na sjednici
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Fokus

U strahu od negativnog izvještaja: Načelnica Drvara ovlastila ekonomskog konsultanta da je zastupa na sjednici

U nizu nadrealnih poteza na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni načelnica Drvara Dušica Runić uspjela je sve nadmašiti. Potpuno zakonski neutemeljeno dala je ovlaštenje konsultantu iz Mostara da je zastupa na sjednici vijeća sa radnjama „kao da ih je preuzeo opštinski načelnik“!?

Načelnica Drvara ovlastila ekonomskog konsultanta da je zastupa na sjednici
Dusica Runić

 

 

Da li je poznato da je neko od načelnika opština u Bosni i Hercegovini dao punomoć osobi sa strane, izvan organa opštine, da u ime načelnika učestvuje u raspravi u opštinskoj skupštini?!! 

Upravo to uradila je načelnica Drvara Dušica Runić, koja je dala punomoć Nedimu Memiću, konsultantu ekonomske struke iz Mostara, da u njeno ime učestvuje u raspravi na sjednici Opštinskog vijeća, održanoj 3. novembra.

„Ovlašćenje se odnosi na prisustvovanje sjedinici u učestvovanje u raspravi, a sve preduzete radnje od strane konsultanta imaju se smatrati kao da ih je preduzeo opštinski načelnik. Ovlašćenje vrijedi do zaključenja sjednice“, navedeno je u ponomoći, koju je na dan održavanja sjednice potpisala načelnica Drvara.

Može se desiti, u slučaju spriječenosti načelnika, da ga na sjednici opštinske skupštine mijenja zamjenik načelnika ili neko od ovlaštenih osoba iz kabineta, ali nipošto davanjem punomoći osobi sa strane da je predstavlja na raspravi u Opštinskom vijeću kao što je učinila načelnica Runić.  

Uzalud je bila i punomoć i namjera da se ne suoči sa vijećnicima, jer je skupštinska većina odlučila da Nedim Memić ne može prisustvovati sjednici Opštinskog vijeća. Runićeva je pokušala da izbjegne sučeljavanje sa vijećnicima na tematskoj sjednici posvećenoj negativnom finansijskom izvještaju za opštinu Drvar, koji je utvrdio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, o čemu je Žurnal ranije pisao. 

Većina u Opštinskom vijeću Drvara, koju čine vijećnici Demokratskog narodnog saveza, Srpske napredne stranke Federacije BiH, Socijalističke partije, HDZ 1990. i nezavisni odbornici zatražili su od načelnice da zbog negativnog revizorskog izvještaja podnese neopozivu ostavku, a od Tužilaštva i policije da sprovedu istragu kako bi se precizno utvrdila odgovornost za navedene nepravilnosti, kao i umiješanost Runićeve u, kako su istakli, brojne kriminalne radnje, kojima je oštećen budžet Drvara. 

Vijećnici skupštinske većine usvojili su zaključak da u finansijskom poslovanju opštine skoro da nema ništa pozitivno, a posebno su istakli nalaz revizora da nije moguće utvrditi utrošak donatorskih sredstava u iznosi od 1.427.090 konvertibilnih maraka, koje je Drvaru donirala Srbija. Revizori su utvrdili da je finansijski rezultat precijenjen za 30.928 KM, a nije uključen u godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, da utrošak tekuće rezerve nije uključen u bilans stanja, te da u poslovnim opštinsim knjigama nisu evidentirane obaveze po kreditu u iznosu od 781.062. Poslovanje načelnice Drvara revizori su ovjerili nalazom da manjak u blagani i na računima opštine iznosi 53.000 KM. 

Kantonalno tužilaštvo Livanjskog kantona ranije je potvrdilo Žurnalu da je još 15. aprila ove godine dostavilo zahtjev Federalnoj upravi policije u Sarajevu da se provjere navodi iz krivične prijave, koja se odnosi na nepravilnosti u vezi sa raspodjelom pomoći poljoprivrednim proizvođačima za saniranje posljedica nastalih pandemijom korona virusa, dodijeljene tri dana pred lokalne izbore 2020. godine.

„Totalan iznos dodijeljenih novčanih sredstava je u u ovome trenutku nepoznat, jer informacije iz prijave ne pružaju podatak o iznosu, a isti će se utvrditi nakon dostavljanja službenog izvještaja. Što se tiče osoba i institucija protiv kojih se preduzimaju određene istražne radnje, iste su u ovoj fazi provjere navoda usmjerene prema načelniku opštine Drvar i Općinskom vijeću opštine Drvar“, naveo je u svom odgovoru tužilac Danko Rimac. 

Radi o sumi od 220.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 20.000 bilo ranije predviđeno budžetom za pomoć poljoprivrednicima i 200.000 koje je Drvaru donirala Vlada Srbije.

Žurnal je u nekoliko navrata pisao o izgradnji krova  zgrade opštine Drvar, projektu koji je načelnica Runić naplatila od oba entiteta. Prvo je tvrdila da su sredstva za obnovu krova opštinske zgrade opštine već obezbjeđena od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a nedugo nakon toga objavila je da su sredstva za te namjene ponovo obezbjeđena, ali da je sada finansijer Sekretarijat za raseljena lica i migracije u Vladi RS. 

Opština Drvar je 12. avgusta zaključila ugovor sa banjalučkom firmom „UNITRADE COMPANY“, kojoj je povjeren posao rekonstrukcije krova. Vrijednost radova iznosi 75.402 konvertibilnih marka i posao je trebao da bude završen za 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao.

 

 

Od potpisivanja ugovora prošla su skoro tri mjeseca, radovi nisu završeni, o čemu svjedoče i fotografije koje objavljujemo.

(zurnal.info)