MINISTARSTVO PROVJERAVA EFENDIĆA:Načelnik se krije iza Bošnjaka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

MINISTARSTVO PROVJERAVA EFENDIĆA: Načelnik se krije iza Bošnjaka

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo je preispitivanje dozvole Agencije za vodno područje rijeke za terminal kerozina kod sarajevskog aerodroma zbog pogrešne i nedovoljne dokumentacije. Nezakonitosti je napravila i Općina Novi Grad čiji načelnik Semir Efendić grubo vrijeđa sugrađane na društvenim mrežama uplićući i nacionalno pitanje.

Načelnik se krije iza Bošnjaka
kerozin2

 

 

Općina Novi Grad Sarajevo i Agencija za vodno područje rijeke Save napravili su niz propusta u izdavanju dozvola za izgradnju kompleksa hotela, benzinske pumpe i terminala za kerozin na Dobrinji.

Previde je utvrdilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i zbog toga zatražilo od Agencije da preispita izdate akte. Ovaj dokument nastao je kao odgovor na zahtjev Udruženja Eko akcija o provjeri zakonitosti izdatih dozvola.

Agencija je kompaniji Hifa-Oil izdala prethodnu vodnu saglasnost, a zatim i vodnu saglasnost iako nije bilo jasno utvrđeno da li se planirani objekat nalazi u vodozaštitnoj zoni:

Dalje, rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti je dato za aktivnosti ispuštanja tehnoloških otpadnih voda iako terminal kerozina, autopraonica i benzinska pumpa ne ispuštaju tehnološke vode – navodi se u dokumentu Ministarstva.

Uočene su i druge nepravilnosti, poput one da je u dozvoli izostala odredba koja precizira šta su tačno otpadne vode.

Kompanija Hifa-Oil, osim navedenog, nije podnijela potpunu dokumentaciju jer je propustila da detaljno obrazloži gdje će se i kako sakupljati otpadne vode sa benzinske pumpe i autopraonice. Propust institucija je to što od kompanije Hifa-Oil nisu tražili Studiju o prikupljanju i ispuštanju otpadnih voda:

Također, nije naveden uslov da se ove vode trebaju prečistiti i dovesti u propisane granične vrijednosti emisije – zaključuju u Ministarstvu.

Kada je riječ o propustima Općine Novi Grad jasno je navedeno da je, protuzakonito, privremena vodna saglasnost izdata tek nakon urbanističke saglasnosti, o čemu je Žurnal već pisao.

U Rješenju Agencije za vodno područje rijeke Save navedeno je da će to rješenje investitor „koristiti u postupku dobijanja urbanističke saglasnoti i okolinske dozvole“. Ali u tom trenutku urbanistička dozvola već je bila izdata – načelnik Semir Efendić izdao ju je bez potrebnih dokumenata.

 

 

Samo nekoliko dana prije toga u javnosti je Efendić istupao sa tvrdnjama da je sve legalno i po zakonu, te da ima saglasnosti Aerodroma i Agencije za zračni promet BiH. Dokumenti ga, ponovo, demantuju.U odgovoru koji je Žurnal dobio od Aerodroma Sarajevo jasno je navedeno da nisu izdali nikakvu saglasnost, već su se ogradili kako to nije njihova odgovornost.

 

 

 

Suočen sa optužbama da interes investitora stavlja ispred interesa zdravlja građana, načelnik Efendić ne bježi ni od raspravljanja po društvenim mrežama. Prilikom jedne od takvih, nedavnih, rasprava, načelnik Efendić svoje sugrađane sa Dobrinje javno je optužio da su protiv izgradnje terminala i kompleksa jer „mrze Ahmetliće“. Nakon što mu je ponestalo argumenata, načelnik Efendić okrenuo se nacionalizmu i govoru mržnje:

- Recite vi lijepo da mrzite Hifu jer su to Hajrudin, Izudin i Fahrudin Ahmetlić. Nema potrebe da govorite privatnik. Sutra i aerodrom može biti privatni kao i većina u Evropi, i šta ćemo onda? Možda bi manji problem bio da je to Gazprom Petrol ili Ina, jer kod nas ne možemo nikako prihvatiti uspjeh nekome ko je naš, nego je odmah lopov i podsvjesno ga mrzimo iz ljubomore – javno je replicirao sugrađanki sa Dobrinje.

 

 

Ohrabren istupom načelnika Efendića, na istu sugrađanku okomit će se i muškarac kojeg je policija nedavno hapsila zbog govora mržnje, koju je uglavnom širio po društvenim mrežama iz inostranstva. Njenu fotografiju stavio je na svoj fb profil uz natpis da joj smetaju pumpe koje "grade Bošnjaci". Ispod posta otvorenog za komentarisanje smjenjuju se brojni izuzetno vulgarni komentari, od seksističkih do nacionalističkih.

Sam autor posta i nije relevantan, ali je važno to što mu je povod za ovaj post svojim istupom dao upravo načelnik Semir Efendić. 

Hifa, NIP i SDA

Pisali smo već da su u izdavanje dozvola za izgradnju umiješani kadrovi Naroda i Pravde, ujedno i uposlenici u kompaniji Hifa-Oil.  

Adnan Delić, NiP-ov je ministar u Kantonu Sarajevo, a ministarstvo na čijem je čelu kompaniji Hifa-Oil izdalo je vodnu dozvolu.

Adnan Delić je u Vladu KS-a imenovan na prijedlog Naroda i pravde, partije na čijem je čelu Elmedin Konaković. Udruženje Eko akcija objavilo je fotografiju na kojoj Elmedin Konaković sjedi u društvu Kenana Ahmetlića, zamjenika generalnog direktora i člana Uprave Hifa-Oil. Kenan Ahmetlić je sin Izudina Ahmetlića, vlasnika kompanije Hifa-Oil. 

To nije jedina veza Naroda i pravde i kompanije Hifa-Oil. Venan Hadžiselimović je izvršni direktor u kompaniji Hifa-Oil i član Povjereništva Naroda i pravde Tešanj. 


(zurnal.info)