ŠTO ZAPOČNE SDA, NASTAVI NIP:Za čije interese se žrtvuje pitka voda Sarajeva?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ŠTO ZAPOČNE SDA, NASTAVI NIP: Za čije interese se žrtvuje pitka voda Sarajeva?

Kompanija Hifa-Oil na Dobrinji gradi hotel, benzinsku pumpu i terminal za kerozin. Kompleks se gradi u okviru Treće vodozaštitne zone, gdje je gradnja ovakvih objekata zabranjena. Kadrovi partije Narod i pravda na više načina su involvirani u izdavanje dozvola.

Za čije interese se žrtvuje pitka voda Sarajeva?
Kenan Ahmetlić u društvu sa Elmedinom Konakovićem

 

Adnan Delić je NiP-ov ministar u Kantonu Sarajevo. Bez imalo zadrške, građanima Dobrinje javno će reći kako lokacija na kojoj se gradi terminal za kerozin na Dobrinji ne pripada Trećoj vodozaštitnoj zoni, već Četvrtoj. Zvanični dokumenti Vlade kojoj i sam pripada govore drugačije - skladište i kompleks kompanije Hifa-Oil grade se u Trećoj vodozaštinoj zoni, u kojoj je zabranjeno građenje takvih objekata. Ministarstvo privrede na čijem je čelu Delić kompaniji Hifa-Oil izdalo je vodnu dozvolu.

Adnan Delić je u Vladu KS-a imenovan na prijedlog Naroda i pravde, partije na čijem je čelu Elmedin Konaković. Udruženje Eko akcija objavilo je fotografiju na kojoj Elmedin Konaković sjedi u društvu Kenana Ahmetlića, zamjenika generalnog direktora i člana Uprave Hifa-Oil. Kenan Ahmetlić je sin Izudina Ahmetlića, vlasnika kompanije Hifa-Oil. 

To nije jedina veza Naroda i pravde i kompanije Hifa-Oil. Venan Hadžiselimović je izvršni direktor u kompaniji Hifa-Oil i član Povjereništva Naroda i pravde Tešanj. 

 

Vodozaštitne zone u Kantonu Sarajevo jasno su ucrtane na javno dostupnim kartama. Vodozaštitna zona je izričito i nimalo dvosmisleno zaštićena kantonalnim Zakonom i podzakonskim aktima. Gradilište skladišta za kerozin kod Aerodroma Sarajevo nalazi se u Trećoj vodozaštitnoj zoni, gdje je zakonom zabranjena gradnja takvih objekata.

Najmanja količina goriva koja dospije u tlo vodozaštitne zone glavnog izvorišta vode za Sarajevo može praktično trajno zagaditi vodu za piće u Sarajevu – ovo je sažetak slučaja izgradnje terminala za kerozin u sarajevskom naselju Dobrinja na koji upozorava Udruženje Eko akcija u svom saopćenju. 

Žurnal je pisao o koordiniranim naporima općinskih i kantonalnih institucija da po svaku cijenu ozakone ovu gradnju i to samo kako bi pogodovale interesima jedne privatne kompanije.

 

NAČELNIK EFENDIĆ IZNOSI NEISTINE

 

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, upotrijebit ćemo eufemizam, obmanuo je građane Sarajeva u vezi sa izgradnjom skladišta za kerozin u naselju Dobrinja. I nije jedini – niz institucija učestvuje u prikrivanju nepravilnosti prilikom izdavanja dozvola za izgradnju terminala za kerozin i kompleksa kompanije Hifa-Oil na Dobrinji.

Nakon što su stanovnici ovog naselja podnijeli krivičnu prijavu Tužilaštvu KS-a i obratili se Vladi KS-a sa zahtjevom da se ispita zakonitost izdatih dozvola, Općina Novi Grad izdala je saopštenje o poduzetom inspekcijskom nadzoru. 

U tom saopštenju navodi se kako je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo upoznato sa zahtjevom za gradnju:

- Istoj se ni na koji način nije protivilo, konstatujući da je realizacija investicije važna i u kontekstu razvoja i nesmetanog poslovanja aerodroma u budućnosti – navodi Općina Novi Grad. 

JP Međunarodni aerodrom Sarajevo pitali smo da li su bili saglasni sa izgradnjom skladišta, kao što tvrdi Općina. Iz Aerodroma kažu da im se obratio investitor Hifa-Oil zahtjevom za izdavanje saglasnosti ali mu je odgovoreno da JP Međunarodni aerodrom nije nadležan za to pitanje. 

Ne radi se, dakle, ni o kakvoj podršci, kako to žele predstaviti iz Općine:

- J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo proglašava se nenadležnim za davanje saglasnosti – navode. 

Zahtjev kompanije Hifa-Oil nisu proslijedili drugoj instituciji za koju bi eventualno smatrali da je nadležna za izdavanje saglasnosti.  

 

 

Odgovornih ima još, a među njima je u prvom redu kantonalna inspekcija. Na zahtjev udruženja Eko akcija, Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije KS-a obavio je hitan inspekcijski nadzor. Inspektorica Indira Kozica nakon nadzora navodi sljedeće:

Član 15. Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju koja iako je anahrona još uvijek na snazi, propisuje određene zabrane i naredbe za izvođenje aktivnosti u III vodozaštitnoj zoni, među kojima nema zabrane gradnje u istoj. 

U odluci na koju se poziva inspektorica navedene su dodatne mjere zaštite, pored zabrana koje su propisane predmetnim zakonom koji je bio na snazi u trenutku donošenja odluke. To je Zakon o vodama koji jasno propisuje: 

„Na području treće zaštitne zone zabranjeno je građenje skladišta za smještaj nafte i njenih derivata i drugih materijala koji bi mogli uticati na režim vode.“

 

 

 - Da li nalaz inspektorice onda znači da je gradnja benzinskih pumpi i skladišta za naftu dozvoljena npr. i na Bačevu, u Prvoj vodozaštitnoj zoni, u neposrednoj blizini bunara iz kojih se vodom snabdijeva Sarajevo – pitaju iz Udruženja Eko akcija. 

Ejub Salkić je glavni federalni urbanističko-ekološki inspektor u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Utvrdio je da je „navedena lokacija van obuhvata zaštitne zone vodozahvata“.

Svojim nalazima u kojima netačno navode da je ova lokacija van vodozaštitne zone ili da zakoni ne zabranjuju gradnju ovakvih terminala, inspektori direktno rade u koristi kompanije Hifa-Oil i daju podršku Općini Novi Grad u obmanjivanju javnosti kako se sve radi po zakonu. 

- Ovo je tek početak - najava onoga što nam sesprema u cijeloj vodozaštitnoj zoni koja je odavno na meti tajkuna i njihovih pomagača u institucijama vlasti - kažu u Udruženju Eko akcija:

Pozivamo Fahira Halilovića, direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Anisa Ajdinovića, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove da javno obrazlože nalaze njihovih inspektora i objasne za čiji račun se žrtvuje pitka voda polumilionskog grada. 

 

VLADA KS NE REAGUJE

 

Općina, inspekcije, neka kantonalna ministarstva… niz je institucija koje zarad interesa samo jedne privatne kompanije odbijaju da revidiraju izdate dozvole. Vladu Kantona Sarajevo pitali smo šta će i kada poduzeti nakon pisma koje su im građani i Udruženje Eko akcija javno uručili i u kojem traže revidiranje cijelog slučaja? 

Iz Službe za pres i protokol umjesto odgovora na konkretna pitanja dobili smo saopćenje Općine Novi Grad, izdato nekoliko dana ranije. 

Nakon prepiske, od nas je zatraženo da dostavimo pismo koje su im građani uputili nekoliko dana ranije!

Iz kabineta premijera nismo dobili nikakav odgovor – da li će i kada reagovati na prijavu građana i poziv da radi u interesu njihovog zdravlja.

Pismo je poslano i Uredu za borbu protiv korupcije. Tu su ga ipak registrovali i pročitali, a osim pisma dobili su i prijavu za izgradnju kompleksa na Dobrinji. Ured trenutno provjerava postupanje nadležnih institucija KS-a, s posebnim akcentom na izdavanje saglasnosti i dozvole koje je investitor morao pribaviti prije gradnje.

Iz Ureda upozoravaju da će narednog mjeseca objaviti nepravilnosti uočene u sektoru prostornog planiranja i građenja u KS-u, kojih je svakim danom sve više.

(zurnal.info)