FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE:Nadzor osuđenika dodijeljen firmi koja nije registrovana za tu djelatnost
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE: Nadzor osuđenika dodijeljen firmi koja nije registrovana za tu djelatnost

Federalni revizori utvrdili da firma Opus d.o.o. Mostar nije registrovana da se profesionalno bavi informatičkom djelatnošću, a koja uključuje elektronski nadzor. To nije bila prepreka da im ministarstvo godinama dodjeljuje ovaj milionski posao

Nadzor osuđenika dodijeljen firmi koja nije registrovana za tu djelatnost
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Odlukom ministra pravde u Federaciji BiH Mate Jozića (HDZ BiH) u 4. mjesecu prošle godine  pokrenut je postupak javne nabavke – usluga iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničke podrške pri elektronskom nadzoru. Obavještenje o nabavci i Tenderska dokumentacija, objavljena je na portalu javnih nabavki, 25.04.2017. godine. Dokumentaciju je preuzelo 26 potencijalnih ponuđača, a ponudu je dostavio samo jedan, Opus d.o.o. Mostar koji je na kraju i potpisao ugovor za godinu pružanja usluga vrijednosti 1.584.750 maraka. Okvirni sporazum za mostarsku firmu za usluge Federalnom ministarstvu pravde, unazad tri godine vrijedio je više od 4,7 miliona maraka

BEZ REGISTRACIJE

Sve bi bilo uredu, da Federalni revizori nisu utvrdili da firma Opus d.o.o. Mostar zapravo nije registrovana da se profesionalno bavi informatičkom djelatnošću, a koja uključuje elektronski nadzor.

„ Aktuelni izvod iz sudskog registra odabranog ponuđača, koji je od Ugovornog organa tražen kao dokaz sposobnosti 18 „Sl.novine FBiH“, br/39/14 Ured za reviziju institucija u FBiH Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva pravde za 2017. godinu 23 obavljanja profesionalne djelatnosti (član 46. Zakona o javnim nabavkama), ne dokazuje da se isti profesionalno bavi informatičkom djelatnošću, a koja uključuje elektronski nadzor. Imajući u vidu navedeno, Usluga iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehnička podrška pri elektronskom nadzoru za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno – popravnih zavoda FBiH, nije u potpunosti proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, piše između ostalog u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva pravde za 2017.godinu.

Također, revizori u izvještaju navode da za usluge iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničku podršku pri elektronskom nadzoru za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno – popravnih zavoda FBiH, tenderskom dokumentacijom nije svim ponuđačima omogućen jednak i nediskriminirajući pristup u nadmetanju.

KOLINDA, ČOVIĆ, BEVANDA

Inače, vlasnik firme Opus d.o.o. Mostar je Milenko Čović, a članovi uprave su Vedran Smiljanić i Nikica Bevanda. Čović i Bevanda članovi su i uprava  firmi Katarina d.o.o. Mostar i AGRO PULSAR d.o.o. Mostar. Milenko Čović jedan je od osnivača i firme TEAMWORK d.o.o. Mostar o čijim poslovima je Žurnal i ranije pisao. Sve ove firme bave se sličnim poslovima vezanim održavanje informacijskig sistema, iznajmljivanje softvera te nadzor.

Ono što je zanimljivo je da su firme kojima rukovode navedene osobe u prošlosti uglavnom dobijale poslove od javnih preduzeća ili institucija na čijem čelu su kadrovi HDZ-a BiH.

Dakle, uprkos negativnim nalazima federalnih revizora firma Opus d.o.o. Mostar dobijala je i dobija milionske poslove od Federalnog ministrastva pravde na čijem je čelu HDZ-ov kadar Mato Jozić.

Firma Katarina d.o.o. Mostar zadnjih godina dobijala je poslove od Elektroprivrede HZHB – Marinko Gilja (HDZ BiH). Ministarstva odbrane BiH – ministrica Marina Pendeš (HDZ BiH). BHANSA –e na čijem je čelu  Davorin Primorac (zet Dragana Čovića).  Elektroprenos BiH – direktor Mato Žarić (HDZ BiH), i mnogi drugi. Osim toga, Katarina d.o.o. je 2014.godine za troškove promocije HDZ-ove  kandidatkinje za predsjednicu republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović kroz projekat “Kolinda TV” naplatila  451 tisuću kuna.

I firma TEAMWORK d.o.o. Mostar osnivača Milenka Čovića svoje poslovanje uglavnom je zasnivala na dobijanju poslova od Elektroprivrede HZHB, od Ministarstva finansija i trezora BiH gdje je ministarVjekoslav Bevanda iz HDZ-a BiH, od Uprave za indirektno oporezivanje u BiH – direktor HDZ-ovac Miro Džakula, od  Elektroprenosa itd. 

(zurnal.info)