ŠTA NAKON PONIŠTENIH SAGLASNOSTI ZA RADOVE NA SANICI:Naknadna legalizacija, upravni spor ili rušenje?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

ŠTA NAKON PONIŠTENIH SAGLASNOSTI ZA RADOVE NA SANICI: Naknadna legalizacija, upravni spor ili rušenje?

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić poništio je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za projekat uređenja obala i korita rijeke Sanice, čime su još jednom potvrđeni navodi Žurnala. Ostale su tri opcije u igri – da se od ministra Martića traže naknadne saglasnosti, da se pokrene upravni spor ili da se rijeka što prije pokuša vratiti u prvobitno stanje, što je zahtjev mještana koji su se usprotivili radovima

Naknadna legalizacija, upravni spor ili rušenje?
Foto: Adi Kebo/zurnal.info

 

 

Nakon što su federalni inspektori konstatovali da je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za uređenje (regulaciju) korita rijeke Sanice izdao nenadležni organ, odnosno Općina Ključ umjesto nadležnog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, reagirao je i federalni ministar Josip Martić.

On je oglasio ništavnim urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za ovaj projekat, upravo zbog toga jer je ove akte izdao stvarno nenadležni organ.

Tako je, poslije Federalne uprave za inspekcijske poslove, i Federalno ministarstvo prostornog uređenja potvrdilo navode Žurnala. Podsjetimo, krajem novembra upozorili smo na to da je Sanica rijeka prvog reda, te da je za izdavanje navedenih akata na rijekama prvog reda nadležno federalno ministarstvo, a ne općinska služba.

 

TRI OPCIJE

 

Kako nam je rečeno, radovi na projektu koji je realiziran u svrhu zaštite od poplava, a koji je vrijedan oko 300.000 KM, praktično su završeni. Radnika, bagera i kamiona više nema. Korito je produbljeno, urađene su obaloutvrde, a rijeka Sanica je poprimila neki drugi oblik.


Sanica nekada i sada (Foto: Stop ekocidu i uništavanju rijeka Sanice i Korčanice)

 

Ipak, ono što je bitnije jeste da su ove regulacijske i zaštitne vodne građevine danas bespravne. Slijedi logično pitanje – šta će biti s njima?

Prema informacijama Žurnala, tri su opcije na stolu. Prva je da se od federalnog ministra prostornog uređenja Josipa Martića traže naknadne saglasnosti, tačnije urbanistička saglasnost, a potom i odobrenje za građenje.

Druga je da Općina Ključ i/ili Agencija za vodno područje rijeke Save pokrenu upravni spor pred nadležnim sudom protiv Martićevog rješenja kojim su oglašeni ništavnim sporni akti.

Treća, najmanje izgledna, jeste da se zbog nezakonitih akata rijeka Sanica što prije vrati u prvobitno stanje, iako je upitno koliko je to moguće s obzirom na sve zahvate koji su se izvršili. Naravno, ovo bi se trebalo uraditi i ako se pokrene upravni spor, a sud, eventualno, donese presudu kojom se potvrđuje da su saglasnosti nezakonite.

Mještani Sanice koji su se usprotivili radovima na rijeci Sanici imaju poruku za federalnog ministra Josipa Martića i njegove saradnike.

„Mi želimo da sačuvamo rijeku Sanicu od ovakvih zahvata i očekujemo da se ne izdaju naknadne dozvole, kako bi se pokušalo vratiti u stanje kakvo je bilo prije“, kaže nam predstavnik grupe „Stop ekocidu i uništavanju rijeka Sanice i Korčanice“ Muhamed Kučuković.


Muhamed Kučuković

 

No, činjenica je da dio mještana Sanice ipak podržava ove radove, a čak su održavali i određene protestne skupove. Kučuković ističe i da sama podijeljenost mještana govori dovoljno:

„Kada se radi nešto tajno, netransparentno, naravno da će ljudi dići glas. Oni sada nas predstavljaju kao negativce, ali mi stalno govorimo da mi nismo protiv uređenja, kako neki tvrde, nego protiv uništenja, protiv ovakvog načina rada.“

 

KO JE ODGOVORAN ZA KRŠENJE ZAKONA?

 

Zvanično, tender za izvođenje radova provela je Agencija za vodno područje rijeke Save, koja je ujedno i investitor. Ipak, oni odbacuju odgovornost ističući da je pribavljanje saglasnosti bio zadatak lokalne zajednice.

„Članom 15. Ugovora o izvođenju radova između Agencije za vodno područje rijeke Save i Općine Ključ, obaveza lokalne zajednice – Općine Ključ je bila riješiti imovinsko-pravne odnose i osigurati potrebne saglasnosti i dozvole za izvođenje radova“, odgovoreno nam je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Kada je riječ o Općini Ključ, podsjetimo da nam je ranije načelnik Nedžad Zukanović rekao kako je spreman preuzeti odgovornost ako se dokažu određene nezakonitosti, dok su nas njegovi saradnici uvjeravali da je sve urađeno prema zakonu.

Međutim, nakon što su inspektori utvrdili da je sporne akte izdao nenadležni organ, načelnik Zukanović ipak nije želio razgovarati s novinarima Žurnala.

U odgovoru Agencije za vodno područje rijeke Save stoji i da su „ispoštovani zahtjevi lokalne zajednice i radovi su počeli, iako gotovo na izmaku građevinske sezone. Agencija je time ispoštovala i zahtjev Sportsko-ribolovnog društva „Ključ“ koji je naveden u urbanističkoj saglasnosti da se radovi izvode van ribolovne sezone“.

S tim u vezi treba podsjetiti na to da su u uvjetnoj saglasnosti SRD „Ključ“ istaknuta dva uvjeta koja nisu ispoštovana – da mašine izvode radove s obale bez ulaska u rijeku Sanicu, jer se na taj način najmanje vrši zagađivanje samog toka rijeke, te da se stabla koja se nalaze u pojasu radova, a koja se moraju ukloniti, pažljivo uklone.

Međutim, za vrijeme izvođenja radova bageri su ulazili u samo korito, produbljivanjem uklonili skoro sav riječni pijesak, a posječena drva samo su nabacana u blizini obale.

Na ovaj način je prekršena uvjetna saglasnost SRD „Ključ“, a predsjednik Senad Zečević nam je ranije rekao kako, zbog toga što nisu ispunili njihove zahtjeve, „više nikad neće dati saglasnosti za takve stvari“.

Istaknimo i to da je šteta nanesena i ribljem fondu, a Sanica je dom zaštićenih vrsta kao što su mladica i lipljen. Zečević je istakao da iz AVP Sava nisu bili spremni dati novac za nadoknadu štete, ali je, umjesto njih, novac za veće poribljavanje obećao izdvojiti općinski načelnik Nedžad Zukanović.

Na kraju, i dalje ostaje otvoreno isto pitanje – hoće li preuzeti odgovornost ili na drugi način biti sankcionisani odgovorni za kršenje zakona?

(zurnal.info)