U osnovnom Sudu u Trebinju dans je fizički napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a. U razgovoru sa Mirkovićem, saznali smo da se napad desio u dva navrata u jako kratkom vremenskom roku i to baš u trenutku kada su prostorije bile bez obezbeđenja.

Da nesreća bude još veća, Mirković je bio sa klijenticom koja je u toku fizičkog obračuna dobila udarac.

U kratkom intervjuu sa Duškom Mirkovićem, saznali smo sledeće:

-Suđenje je bilo zakazano za 11 sati, a onda se u jednom momentu pojavilo nepoznato lice u trenutku kada je jedan policajac bio vani, a drugi sedeo u kabini. Prvo smo bili verbalno napadnuti, a onda je isto lice ošamarilo moju klijenticu. Ja sam zatim pozvao portira i onda su ga odmah odstarnilli. Međutim to lice se ponovo kasnije pojavilo u Sudu i nastavilo sa verbalnim vređanjem. Inače, ova osaba je već osuđivana za razna krivična djela, kazao je Mirković.

Mirković je nakon toga pokušao da potraži zaštitu od sudije koji je predsedavao procesom. S obzirom da nije dobio konkretan odgvor, zaštitu je potražio od Predsednika Suda. Kada je hteo da dođe do kancelarije Predsednika, Mirković ponovo biva fizički maltretiran, ali ovog puta od policajca.

-Kada sam hteo da dođem do kancelarije Predsenika Suda, bio sam prvo legitimisan, a zatim fizički odgurnut sa stepeništa od strane policajca koji je tu radio, bez obzira što ovde radim više od dvadeset godina i što me isti policajac poznaje. Jedino što sam u ovom trenutku mogao da uradim je da odgodim suđenje i tražim izuzeće sudije koji je predsedavao procesom.

Na naše pitanje da li zna o kom se licu radi, Mirković nam je kazao da zna i tvrdi da postoji veza između ovog lica i policije, jer je tačno znao dan kada će se pojaviti na suđenju sa klijenticom i to baš u trenutku kada nema policije u hodniku Suda.

(Žurnal)

">U osnovnom Sudu u Trebinju dans je fizički napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a. U razgovoru sa Mirkovićem, saznali smo da se napad desio u dva navrata u jako kratkom vremenskom roku i to baš u trenutku kada su prostorije bile bez obezbeđenja.

Da nesreća bude još veća, Mirković je bio sa klijenticom koja je u toku fizičkog obračuna dobila udarac.

U kratkom intervjuu sa Duškom Mirkovićem, saznali smo sledeće:

-Suđenje je bilo zakazano za 11 sati, a onda se u jednom momentu pojavilo nepoznato lice u trenutku kada je jedan policajac bio vani, a drugi sedeo u kabini. Prvo smo bili verbalno napadnuti, a onda je isto lice ošamarilo moju klijenticu. Ja sam zatim pozvao portira i onda su ga odmah odstarnilli. Međutim to lice se ponovo kasnije pojavilo u Sudu i nastavilo sa verbalnim vređanjem. Inače, ova osaba je već osuđivana za razna krivična djela, kazao je Mirković.

Mirković je nakon toga pokušao da potraži zaštitu od sudije koji je predsedavao procesom. S obzirom da nije dobio konkretan odgvor, zaštitu je potražio od Predsednika Suda. Kada je hteo da dođe do kancelarije Predsednika, Mirković ponovo biva fizički maltretiran, ali ovog puta od policajca.

-Kada sam hteo da dođem do kancelarije Predsenika Suda, bio sam prvo legitimisan, a zatim fizički odgurnut sa stepeništa od strane policajca koji je tu radio, bez obzira što ovde radim više od dvadeset godina i što me isti policajac poznaje. Jedino što sam u ovom trenutku mogao da uradim je da odgodim suđenje i tražim izuzeće sudije koji je predsedavao procesom.

Na naše pitanje da li zna o kom se licu radi, Mirković nam je kazao da zna i tvrdi da postoji veza između ovog lica i policije, jer je tačno znao dan kada će se pojaviti na suđenju sa klijenticom i to baš u trenutku kada nema policije u hodniku Suda.

(Žurnal)

">
:Napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a.
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a.

U osnovnom Sudu u Trebinju dans je fizički napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a. U razgovoru sa Mirkovićem, saznali smo da se napad desio u dva navrata u jako kratkom vremenskom roku i to baš u trenutku kada su prostorije bile bez obezbeđenja.

Da nesreća bude još veća, Mirković je bio sa klijenticom koja je u toku fizičkog obračuna dobila udarac.

U kratkom intervjuu sa Duškom Mirkovićem, saznali smo sledeće:

-Suđenje je bilo zakazano za 11 sati, a onda se u jednom momentu pojavilo nepoznato lice u trenutku kada je jedan policajac bio vani, a drugi sedeo u kabini. Prvo smo bili verbalno napadnuti, a onda je isto lice ošamarilo moju klijenticu. Ja sam zatim pozvao portira i onda su ga odmah odstarnilli. Međutim to lice se ponovo kasnije pojavilo u Sudu i nastavilo sa verbalnim vređanjem. Inače, ova osaba je već osuđivana za razna krivična djela, kazao je Mirković.

Mirković je nakon toga pokušao da potraži zaštitu od sudije koji je predsedavao procesom. S obzirom da nije dobio konkretan odgvor, zaštitu je potražio od Predsednika Suda. Kada je hteo da dođe do kancelarije Predsednika, Mirković ponovo biva fizički maltretiran, ali ovog puta od policajca.

-Kada sam hteo da dođem do kancelarije Predsenika Suda, bio sam prvo legitimisan, a zatim fizički odgurnut sa stepeništa od strane policajca koji je tu radio, bez obzira što ovde radim više od dvadeset godina i što me isti policajac poznaje. Jedino što sam u ovom trenutku mogao da uradim je da odgodim suđenje i tražim izuzeće sudije koji je predsedavao procesom.

Na naše pitanje da li zna o kom se licu radi, Mirković nam je kazao da zna i tvrdi da postoji veza između ovog lica i policije, jer je tačno znao dan kada će se pojaviti na suđenju sa klijenticom i to baš u trenutku kada nema policije u hodniku Suda.

(Žurnal)

Napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a.

U osnovnom Sudu u Trebinju dans je fizički napadnut Duško Mirković, advokat i poverenik SDP-a. U razgovoru sa Mirkovićem, saznali smo da se napad desio u dva navrata u jako kratkom vremenskom roku i to baš u trenutku kada su prostorije bile bez obezbeđenja.