RUDNIK KREKA PRED KATASTROFOM:Nema dovoljno rudara, mehanizacija je neispravna a oprema zastarjela
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Analiza

RUDNIK KREKA PRED KATASTROFOM: Nema dovoljno rudara, mehanizacija je neispravna a oprema zastarjela

Kastastrofalno stanje u Rudnicima Kreke i pad proizvodnje uglja i otkrivke u prošloj godini rezultat su zastarjele i neispravne mehanizacija, postrojenja i opreme te nedostataka proizvodnih radnika, otkrivaju dokumenti sa sjednice Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH

Nema dovoljno rudara, mehanizacija je neispravna a oprema zastarjela
Adi Kebo/zurnal.info

 

Četiri dana prije Prvog maja rudari u Rudniku Dubrave obustavili su proizvodnju i stupili u radnički neposluh. Za nastavak proizvodnje imaju dva uslova, prvi je uvećanje osnovne plate za 30 posto i uvođenje radnog vremena od 12 sati. Ove zahtjeve ne podržava ni njihov vlastiti sindikat koji je pozvao rudare, članove sindikata, da se vrate na posao jer "ovakve aktivnosti nanose ogromnu štetu i utiču na pregovarački proces" sa Vladom FBiH, Elektroprivredom i resornim ministarstvom dok su iz Uprave Kreke poručili "da će biti sankcionisani oni koji su odgovorni za prekid proizvodnje". 

I dok se Uprava i Sindikat Kreke "prepucavaju" saopštenjima sa rudarima iz Rudnika Dubrave, pred Praznik rada podsjećamo na stanje u kojem se nalaze svi rudnici Kreke i uslove u kojima rade rudari.

Katastrofalno stanje u Rudnicima Kreke i pad proizvodnje uglja i otkrivke u prošloj godini rezultat su zastarjele i neispravne mehanizacija, postrojenja i opreme te nedostataka proizvodnih radnika, otkrivaju dokumenti sa sjednice Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH. Krajem decembra prošle godine Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH razmatrao je Plan dostizanja proizvodnih parametara u Rudniku Kreka u kojem su, između ostalog navedeni glavni uzroci pada proizvodnje u ovom rudniku. Utvrđeno je kako se proizvodni pogoni Kreke u svom radu oslanjaju na stariju mehanizaciju koju je teško koristiti na rudarskim radovima, oprema ima veoma malu raspoloživost, što direktno utiče na realizaciju planirane proizvodnje te predstavlja značajan godišnji trošak i kod rada i kod održavanja.

 

PK Dubrave

Radnički neposluh rudara Rudnika Dubrave ne treba da iznenađuje naročito kada se uzmu u obzir informacije objavljene u navedenom dokumentu. Stanje u ovom rudniku opisano je kao katastrofalno a kao razlozi za to, između ostalog, navedeni su "niska tehnička pouzdanost postojeće osnovne i pomoćne mehanizacije jer se eksploatacija otkrivke i uglja vrši sa zastarjelom rudarskom mehanizacijom koja proizvodi sve više neplanskih zastoja". Zastoji u radu proizvodnih sistema na otkrivci i uglju u 2021. godini su bili česti iz razloga jer se ne investira u rezervne dijelove i repromaterijal.

Razlozi slabe proizvodnje uglja ogledaju se u činjenici da se proizvodnja uglja u prošloj godini odvijala samo na radilištu Prvog krovnog ugljenog sloja u izuzetno složenim rudarsko-tehnološim radnim uslovima, katastrofalnog stanja i čestih vulkanizacija na ugljenom transportnom sistemu uslijed dotrajalosti gumenih transportnih traka na svim tračnim transporterima, nedostatak pomoćne mehanizacije (buldožera),  zbog čega je, radi mašinskog otkaza svih hidrauličnim bagera kašikara te da je 37 dana u potpunosti bila obustavljena proizvodnja uglja u površinskom kopu.

Proizvodnju je usložavao izuzetno slab rad BTO sistema, odnosno rad rotornih bagera na otkopavanju otkrivke zbog učestalih otkaza elektro-mašinskih sklopova bagera što je prouzrokovalo i duže zastoja u radu bagera: Rotorni bager br. 3 69 dana, rotorni bager br. 4 158 dana zbog mašinskog otkaza ležaja na osovini radnog točka, te 50 dana zbog mašinskog otkaza kružne staze bagera, rotoni bager br. 5 365 dana, rotorni bager SRs-220 nije uključivan u rad zbog tehnički neispravnog stanja a bio je planiran za rotoni bager SRs-402 br. 5., zastoj u radu BTO sistema 127 dana zbog generalnog remonta magistralnih transportera“, navedeno je u Planu.

Na ostvarene rezultate rada BTO sistema na otkrivci uticali su i nepredviđeni zastoji u radu osnovne opreme na otkopavanju i odlaganju otkrivke zbog izuzetno lošeg stanja na transportnom sistemu, zatim nedostatak svih vrsta valjaka ( nosećih, povratnih i amortizujućih), te konstantan nedostatak projektovanog broja pomoćne mehanizacije.

Nedostatak i nepouzdanost vlastite pomoćne mehanizacije, nedovoljan broj buldožera, čistača traka i cjevopolagača, i u budućem periodu će otežavati rad oba proizvodna procesa.

PK Šikulje

Problemi sa zastarjelom i neispravnom mehanizacijom isti su i na PK Šikulje-nedovoljan broj buldožera , cjevopolagača i rovokopača.

 

 

Osim problema sa mehanizacijom, na ovom kopu je još veći problem nedovoljan broj proizvodnih radnika.

Neki od osnovnih uzroka manje ostvarenih kapaciteta opreme su sljedeći: kvalifikaciona struktura PK Šikulje je nezadovoljavajuće zastupljena, uz nedovoljan broj neposrednih izvršilaca, naročito se osjeti nedostatak radne snage u procesu dobijanja uglja i otkrivke i to konkretno u neposrednoj proizvodnji, starost opreme, manja pouzdanost rada zbog neizvršenih remonta pojedinih bagera”, navedeno je između ostalog u razlozima ne ispunjavanja planirane proizvodnje na PK Šikulje.

Neispunjenje plana proizvodnje uglja jame Mramor od početka 2021. godine jednim dijelom zavisi od otežanih uslova prilikom izrade jamskih prostorija, otkopnih priprema i  otkopavanja uglja, a drugim dijelom zbog nedostatka jamske radne snage. Sa 31.12.2020. godine jama Mramor je imala ukupno 617 zaposlenika, a prema godišnjem planu za 2021. godinu planirano je ukupuno 634 zaposlenika. Sa 15.9.2021. godine ukupno brojno stanje jame Mramor je 584 zaposlenika.

Nakon izvještaja o katastrofalnim uslovima u RU Kreka ne iznenađuje činjenica da se od početka godine troše milionski iznosi za angažovanje radnika i osnovne mehanizacije za rad od privatnih firmi. Novi milionski tenderi za obavljanje poslova, koji bi trebalo da rade zaposlenici Kreke, raspisani su polovinom aprila ove godine. Bez obzira na 2102 zaposlena radnika,  Rudnik Kreka nema dovoljno proizvodnih radnika a ni mehanizacije za obavljanje osnovnih poslova Rudnika.

(zurnal.info)