POVODOM SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV KORUPCIJE:Nevladin sektor radi posao vladinih institucija
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

POVODOM SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV KORUPCIJE: Nevladin sektor radi posao vladinih institucija

Povodom svjetskog dana borbe protiv korupcije u Sarajevu je održana press konferencija Antikorupcijske mreže u BiH Account-a i Agencije za javne nabavke BiH na kojoj su predstavljeni dometi u borbi protiv korupcije u sistemu javnih nabavki te ukazano na neophodnost izmjena Zakona o javnim nabavkama BiH

Nevladin sektor radi posao vladinih institucija
Foto: Adi Kebo/zurnal.info

 

Predlaganjem konkretnih rješenja za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH, te organizacijom edukacija za sudije i tužioce u cilju efikasnije primjene Zakona i identifikovanje korupcije, Antikorupcijska mreža ACCOUNT u saradnji sa Agencijom za javne nabavke dala je doprinos uspostavljanju transparentnijeg  i odgovornijeg sistema javnih nabavki. Za ozbiljniji iskorak u borbi protiv korupcije, potreban je odlučniji iskorak  svih institucija sistema, došlo je vrijeme da država pošalje jasnu poruku da se korupcija neće tolerisati, poručeno je sa konferencije.

Na konferenciji govorili su predstavnici vladinog i nevaldinog sektora te su upozorili da je krajnje vrijeme da država pošalje jasnu poruku da se korupcija neće tolerisati.

Direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT Eldin Karić kaže da se u proteklom periodu intezivno radilo sa Agencijom i pravosudnim institucijama oko educiranja tužilaca i drugih aktera pravosudnog sistema sudija i pravnih savjetnika.

-Pokušali smo da vidimo šta je to što u zakonu smeta tužiocima prilikom dokazivanja krivičnih i prekršajnih dijela po pitanju borbe protiv korupcije i kršenja Zakona o javnim nabavkama i mislim da imamo jednu dobru stvar . U narednom periodu zajedno sa predstavnicima tužilaštava definisat ćemo amandmane  koje ćemo pokušati u narednoj fazi da ubacimo u Zakon o javnim nabavkama koje će pomoći tužiocima da efikasnije i lakše dokažu krivična djela kršenja Zakona i da one koji krše zakon lakše procesuiraju i sankcionišu- kaže Karić.


Iz ACCOUNT-a su naglasili da u Bosni i Hercegovini zaista postoje ljudi, akteri koji žele da se izbore protiv korupcije ali potrebna im je podrška. Nažalost ovaj današnji odnos medija pokazuje da te podrške nema, međutim mi nećemo odustati nastavit ćemo davati podršku svim onima koji se bore protiv korupcije i koji žele da ovo društvo konačno postane jedno civilizirano društvo”.

Direktor Agencije za javne nabavke Dženan Salčin rekao je da se danas navršava godina dana zajedničke borbe protiv svih oblika korupcije Agencije za javne nabavke i ACCOUNT-a.

- Nažalost ono što danas radi nevladin sektor je posao vladinog sektora. Dolaskom u Agenciju, sam vidio da je Agencija prilično pasivna organizacija, tu je da  postoji ali nemojte nas ništa pitati, što nas manje budete pitali bit će nam bolje jer imamo manje posla. U toj Agenciji postoji jako puno kvalitetnih ljudi, okrenuli smo ploču za 360 stepeni i mi smo ti koji moramo biti lideri, nosioci uspostavili smo saradnju kako sa nevladinim tako i vladinim sektorom, tužilaštvima, sa Sudom BiH. Vidjeli smo da mora neko biti taj inicijator tih sastanaka jer mi samostalno ne možemo uraditi puno ali za ozbiljniji iskorak moramo zajedno surađivati- kaže Salčin

Nacrt izmjena Zakona je završen, kaže Salčin, uvedene su nove antikoruptivne mjere, neke od  tih  mjera su uvođenje krivičnog djela u Zakon o javnim nabavkama kako bi bilo lakše tužiocima dokazati izvršenje, povećanje kazni koje su do sada bile više simbolične,  te saradnja sa tužilaštvima jer su oni ti koji će sutra raditi na tim predmetima.

- Radilo se na sukobu interesa, dosada je neko ko je imao 20 posto vlasništva u nekoj kompaniji mogao da se javi na tender koji objavljuje njegov ugovorni organ u kojem on radi ili gdje je on direktor, danas smo to sveli na 0,5 posto u prijedlogu.  Ne znamo da li će proći Uvođenje inspektorata u oblast javnih nabavki, jer poučeni iskustvom iz regije da sistem ipak bolje funkcioniše kada se ljudi sankcionišu imaju određeni strah da ne mogu raditi tek tako. Ti obrasci ponašanja su postali takvi da je savim normalno nekome namjestiti tender, normalno je nekome distribuirati tendersku dokumentaciju da on napravi uslove kakvi odgovaraju njemu i u tom sistemu ima svega, kaže Salčin.

Pravna savjetnica u Sudu BiH Milica Pranjić kaže da se predstavnici  pravosudne zajednice vrlo rijetko uključuju u procese  kada se radi o izmjenama zakona. Sud BiH i pojedina tužilaštva u ovu proceduru su uključena isljučivo na insistiranje nevladinog sektora i Agencije za javne nabavke obzirom da se utvrdilo da  određena sudska praksa i praksa tužilaštva jasno ukazuje da je bilo neophodno da se unaprijede određeni mehanizmi zakona.

-Uočilo se da postojeći zakon  o javnim nabavkama očito ima problem u sankcijama, vrlo je malo rezultata bilo uzimajući 2015, 2016 i 2017. godinu. Prošla godina je pokazala da i dalje ima propusta u radu ugovornih organa, ponuđača i institucija za praćenje, pojavili su se problemi i u procesuiranju krivičnih djela obzirom da to ide kroz zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Imate i nedostataka  i kod organa koji bi trebali da ispravljaju nezakonitosti provedene pa se dešavalo i tu problema, kaže Pranjić.

Predstavnica Suda BiH kaže da ovaj sud cijeni da je dobar prijedlog uvođenje inspekcijskog nadzora u sistem javnih nabavki.

- Sistem  mora biti postavljen na tome da Agencija za javne nabavke ako već daje mišljenje i brine se o primjeni zakona ne može samo da se dopisuje sa ugovornim organima i kaže mi smo primjetili da ste vi prekršili zakon pa da vi nama kažete zašto ste vi prekršili, mora biti neka sankcija koja će sankcionisati kršenje zakona u toku postupka. Mnogi su to zamijerali i kažu ali ima žalba, žalba je privatni interes i žalbom ponuđač štiti svoj interes neko mora da štiti javni interes- naglašava Pranjić.

Šef odsjeka za korupciju Kantonalnog tužilaštvaUnsko-sanskog kantona Adnan Tulić govorio je o problemima procesuiranja korupcije u javnim nabavkama. Iako Tužilaštvo nije bilo direktno uključeno u rješenja koja se odnose na konkretna krivična djela dali su neke konkretne sugestije.

- Za razliku od susjednih zemalja mi nemamo krivična djela nenamjensko trošenje budžetskih sredstava ili teža povreda zakona o javnim nabavkama a siguran sam da bi se značajno povećao broj optuženih i osuđenih. Manje više kod nas se sva ta koruptivna djela sagledavaju kroz prizmu obilježja zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, kaže Tulić.

Krivična djela korupcije po samoj prirodi teško su dokaziva, ističe Tulić objašnjavajući da je teško dokazati dogovor i korist.

- U javnim nabavkama jedan od ključnih problema iz ugla tužilaštva, mi smo to figurativno nazvali ping pong između komisije za javne nabavke i direktora, u praksi to izgleda ovako- komisija provede proceduru da prijedlog određenog ponuđača, direktor se vodi tim prijedlogom i donese odluku o izboru ponuđača. Kada vi pozovete, da li u svojstvu svjedoka ili osumnjičenog, te članove komisije oni kažu mi smo samo proveli proceduru mi nismo izabrali ponuđača. S druge strane direktor kaže ja nisam otvarao te ponude ja sam se samo vodio prijedlogom komisije. Dakako da iza tog rada stoji konspirativni dogovor između tog direktora i ponuđača. Mi  nastojimo dokazati nizom veoma skupih prije svega, a i dugotrajnih vještačenja, jeste fingiranje određenih cijena to je način da se izvuče novac iz javnih preduzeća- kaže Tulić.

Učesnici konferencije zaključili su i da prisustvo medija na današnjoj press konferenciji najbolje govori u kakvoj situaciji je medijska scena u bih i koliko je i ona postala sastavni dio koruptivnog sistema kakav imamo u BiH, jer očito dok postoji problem obavještavanja javnosti o ovakvim temama. Bolje je pričati o zastavama i o tome šta se nalazi na jelovniku oružanih snaga nego o tome šta se zaista radi u ovoj zemlji a  ovdje se masovno i sistematski krade i korumpira sve što je moguće. Malo je medija koji su spremni i imaju hrabrosti da to i objave.

(zurnal.info)