REVIZORI UTVRDILI, TUŽIOCI ZANEMARILI:Nezakonito zapošljavanje i uposlenika i ugovor za direktora Omera Škalju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

REVIZORI UTVRDILI, TUŽIOCI ZANEMARILI: Nezakonito zapošljavanje i uposlenika i ugovor za direktora Omera Škalju

Revizija je uočila bitne propuste u poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u 2022. Odnose se, između ostalih, na zapošljavanje i direktorske ugovore

Nezakonito zapošljavanje i uposlenika i ugovor za direktora Omera Škalju
Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK

Kada je preuzeo direktorsku poziciju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u julu 2019. godine, Omer Škaljo potpisao je ugovor sa Upravnim odborom kojim se utvrđuje da ukoliko bude smijenjen prije mandatnog perioda Zavod se obavezuje da će mu isplatiti sve neisplaćene neto plate do kraja predviđenog mandatnog perioda od četiri godine. 
Bila je tu i klauzula da će plate biti isplaćene ukoliko otkaz ne bude posljedica kršenja radnih obaveza. Ured za reviziju utvrdio je da je ova odredba ugovora kršenje Zakona o radu i kolektivnog ugovora. 
Revizori su zatražili obrazloženje Zavoda, koji se pozvao na presudu Općinskog suda u Zenici, da je u razrješenje bivše direktorice Zavoda izjednačeno sa otkazom ugovora o radu. U Zavodu su, rekli su, željeli izbjeći potencijalne troškove koji bi imali ukoliko Škaljo bude ranije smijenjen, te zatezne kamate i sudski spor. 
Revizori su ipak ostali pri svom nalazu:
-Ovakav način obračuna i isplate plaće nije predviđen Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika Zavoda, niti drugim propisima. 

Zakonom o radu i Pravilnikom o radu definisano je da zaposlenicima pripada plaća za obavljeni rad, a članom 1. stav 3. Kolektivnog ugovora definisano je da se pod pojmom radnik podrazumijeva fizičko osoba u radnom odnosu koje obavlja određene poslove za poslodavca na osnovu ugovora o radu, što znači da se odredbe Kolektivnog ugovora odnose i na direktora.

Za vrijeme direktorskog mandata Omer Škaljo imao je platu od 8.410 KM – na osnovnu platu (četiri prosječne plate) obračunava se 15% za položajni dodatak i 15% na složenost poslova i odgovornost. Žurnal je ranije pisao o primanjima direktora Zavoda, kada smo problematizirali pitanje da li u isto vrijeme prima platu i penziju. Na naša pitanja tada nije želio odgovoriti. 

Da li Omer Škaljo svakog mjeseca prima direktorsku platu, penziju i poslanički paušal?ŽURNAL JAVNO PITA ODGOVORNEDa li Omer Škaljo svakog mjeseca prima direktorsku platu, penziju i poslanički paušal?

Revizija je utvrdila i da odredbe Pravilnika o radu nisu u skladu sa Kolektivnim ugovorm u dijelu u kojem se preciziraju uvećanja za složenost poslova i odgovornost. Kolektivni ugovor precizira dodatke na platu po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada, rada na dane sedmičnog odmora i rada u dane koji su po zakonu neradni, i pred ostvarivanje prava na starosnu penziju. Pravilnik, ipak, obračunava spomenute dodatke od 5 do 15% za rukovodeće službenike: 
-Ovako regulisana uvećanja plate predstavljaju uvođenje novog prava u odnosu na prava definisana Kolektivnim ugovorom. Ovo je imalo za posljedicu da se obračun plata za direktora, pomoćnika direktora i rukovodeće zaposlenike nije vršio u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Ranije smo pisali o zapošljavanju kadrova u Zavod zdravstvenog osiguranja, te problematizirali zapošljavanje osoba bez radnog iskustva.

Kada zaposliš djecu odabranih, nema straha od istrageOmer Škaljo zna šta treba raditiKada zaposliš djecu odabranih, nema straha od istrage

Revizija navodi da je u toku 2022. Zavod zaključio ugovore o radu na određeno vrijeme sa šest zaposlenika (nezdravstveni radnici), na period do 120 dana, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Pritom su se pozvali na odredbu iz 2019. godine kojom je omogućen prijem bez javnog oglasa ako se radi o poslovima koji ne trpe odlaganje. Vlada Kantona je dopunama Uredbe iz marta 2020. godine, kao izuzetak od obaveze javnog oglašavanja, dodala još neke odredbe koje su se odnosile na proglašenje stanja nesreće uzrokovano pandemijom koronavirusa, ali se ova odredba mogla koristiti dok je trajala pandemija. 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je da komisije vrše kontrolu propisivanja lijekova u domovima zdravlja. Zavod je oformiop komisiju koja je provjeravala ovu stavku, ali je revizijom utvrđeno da je provjeravano samo šest domova zdravlja sa Kojima Zavod ima ugovore, a preostalih šest nije kontrolisano. Od ukupno kontrolisanih 1.840 zdravstvenih kartona pacijenata i 64 tima porodične medicine, utvrđene su nepravilnosti u 409 slučajeva:
-Smatramo da je Zavod u 2022. godini, u skladu sa zaključenim ugovorima, trebao provesti kontrolu i u preostalih šest domova zdravlja sa kojima je imao zaključene ugovore – navedeno je u izvještaju. 

Tužilaštvo Ze-do kantona ranije je obustavilo predmet u vezi sa zapošljavanjem u ZZO ZDK, a radi se o nepravilnostima koje su i godinama ranije utvrdili federalni revizori. 

Tužilaštvo ZDK neće provoditi istragu protiv Omera ŠkaljeZAŠTITa STRANAČKIH MILJENIKATužilaštvo ZDK neće provoditi istragu protiv Omera Škalje

(zurnal.info)