Neposredne pogodbe federalnog premijera :Novalići kupili zgradu za 4 miliona, sad je prodaju za 8,5 miliona maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Neposredne pogodbe federalnog premijera : Novalići kupili zgradu za 4 miliona, sad je prodaju za 8,5 miliona maraka

Porodične firme premijera Novalića i njegovog partnera Adema Hanića zgradu UTL-a u Vogošći privatizirale 2013. godine za 4 miliona maraka. Pet godina kasnije, premijer Novalić dao prethodnu saglasnost da Federacija kupi dio te zgrade za 8,5 miliona maraka. Premijer Novalić ne odgovara na pozive Žurnala

Novalići kupili zgradu za 4 miliona, sad je prodaju za 8,5 miliona maraka

Nije sve u novcu, rekao je u jednom intervjuu federalni premijer Fadil Novalić. Godinu kasnije, stigla je potvrda ovog navoda. Ono što nije u novcu, uglavnom je u nekretninama. 

„Poziv je odbijen“, pisalo je na displeju svaki put kada je novinar Žurnala danas pokušavao kontaktirati „skromnog“ premijera Novalića. 

Koji minut kasnije, ispod poruka koje smo poslali Fadilu Novaliću tražeći odgovor na pitanje – da li je dao saglasnost da Javno preduzeće BH Pošta od firme njegove kćerke Ade kupi zgradu za 8,5 miliona maraka – pisalo je „viđeno“. 


                                                   (Sporna zgrada u Vogošći)

Sve je već viđeno. Esed Radeljaš je uspostavio princip, Fadil Novalić ga samo primjenjuje. 

PREKOMANDA U VLADU

Prije tačno pet godina Novalići su, zajedno sa poduzetnikom Ademom Hanićem, UTL Vogošća od Federacije BiH kupili za 4 miliona maraka. Danas samo dio te zgrade prodaju za 8,5 miliona maraka. I to starom vlasniku – Federaciji BiH.

Kad je u februaru 2013. godine Agencija za privatizaciju Federacije BiH raspisala „javni poziv“ za prodaju UNIS UTL-a Vogošća, prijavile su se dvije firme – TMD Gradačac i TMD Sarajevo. Ponudili su cijenu od 4 miliona maraka, te su se obavezali da će u naredne tri godine investirati još 1,4 miliona maraka. Kupoprodajni ugovor između Federacije BiH i „konzorcija“ TMD Gradačac-TMD Sarajevo potpisan je  8. jula 2013. godine, nakon čega su TMD Gradačac, čiji je osnivač Adem Hanić, te TMD Sarajevo, u kojem je odgovorna osoba bila Ada Novalić, postali vlasnici UNIS UTL-a u Vogošći. 


Dvije godine kasnije, Hanićev poslovni partner i tata Ade Novalić postaje premijer Federacije BiH. Za svog šefa kabineta imenuje Samira Iskrića, suvlasnika firme TMD Sarajevo. Još jedan suvlasnik TMD-a Sarajevo – Nermin Džindić, nakon smjene Reufa Bajrovića, postaje federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Ubrzo TMD Sarajevo mijenja nazv firme u TMR, ali ID broj – 42013389900036 – ostaje isti. TMR sjedište svoje firme prebacuje u krug UTL-a, odnosno kompanije koju je privatizirao „neposrednom pogodbom“.

Mada je Vlada FBiH, sa Nerminom Nikšićem na čelu, 6. februara 2014. godine zatražila „kontrolu ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji UTL-a“, zbog smjene vlasti, odnosno dolaska Fadila Novalića na mjesto premijera Federacije BiH, rezultati ove kontrole nikada nisu objelodanjeni.

No, nakon što je istekao rok za ispunjenje obaveza – Novalićima i njihovim partnerima se rodila ideja. Dio zgrade koju su od Federacije kompletnu kupili za 4 miliona maraka – Federaciji će prodati za 8,5 miliona maraka.


Prvo je federalni premijer Fadil Novalić krajem maja ove godine Javnom preduzeću BH Pošta dao „prethodnu saglasnost“ za odobravanje „vanplanske investicije“ u iznosu od 8,5 miliona maraka. Prvog dana juna, kompanija UTL čiji su suvlasnici Novalićev TMR i Hanićev TMD „samoinicijativno“ dostavljaju BH Pošti pismo namjere za prodaju svoje zgrade. Pošta, potom, angažuje vještake koji izlaze na teren, a mjesec nakon „samoinicijativne ponude“ Novalićeve i Hanićeve privatne firme, čelnici Pošte sačinjavaju Investicijski elaborat. Ocjenjuju da je zgrada u Vogošći „više nego potrebna“, nakon čega Nadzorni odbor BH Pošte, kojeg imenuje Vlada FBiH daje potrebne saglasnosti za kupovinu zgrade od premijerove kćerke. 

Zijo Brzina član je NO BH Pošte. Iako se danas javio na naš poziv, naprasno je prekinuo vezu nakon pitanja na osnovu kojih je kriterija glasao da BH Pošta baš od premijerove kćerke kupi zgradu namijenjenu za smještaj Glavnog poštanskog centra.

Uzaludne su bile i kasnije poruke ispod kojih je također pisalo – viđeno. 

(zurnal.info)