Nermin Muzur jedno priča, a isto radi:Općina Ilidža nastavila da daje stotine hiljade KM istim boračkim udruženjima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Nermin Muzur jedno priča, a isto radi: Općina Ilidža nastavila da daje stotine hiljade KM istim boračkim udruženjima

Jedina razlika je u tome što su sredstva ranije dodjeljivana direktno kroz budžet ili po zahtjevima, a u prošloj godini je to prvi put urađeno putem javnih poziva.

Općina Ilidža nastavila da daje stotine hiljade KM istim boračkim udruženjima
Nermin Muzur

Iako se Nermin Muzur voli hvaliti transparentnim radom Općine Ilidža, otkako je postao načelnik, ipak primjećujemo da se finansijska sredstva dodjeljuju uglavnom istim boračkim udruženjima kao i prethodnih godina.

Jedina razlika je u tome što su sredstva ranije dodjeljivana direktno kroz budžet ili po zahtjevima, a u prošloj godini je to prvi put urađeno putem javnih poziva. Bez obzira, sredstva su dobila ista boračka udruženja kao i u vrijeme Muzurovog prethodnika.

Pojedine općine finansiraju i po 26 boračkih udruženjaPodjela novca bez tendera i izvještajaPojedine općine finansiraju i po 26 boračkih udruženja

Tako se, na primjer, budžetom novac planira za Fondaciju 4. Viteška, dok istoimeno udruženje već godinama dobija najveće novčane iznose za redovne aktivnosti, te za različite vrste projekata. Uvidom na portal Akta.ba može se naći podatak da su Fondacija i Udruženje “4. Viteška” smješteni na istoj adresi.

Nacrtom budžeta za ovu godinu u okviru potpore boračkoj populaciji planirano je 350.000 KM na ime sredstava za rad boračkih udruženja, te 100.000 KM Fondaciji 4 Viteška. Javni poziv objavljen je sredinom marta.

Dio nacrta budžeta za 2022. godinu

 

Za Fondaciju “4. Viteška” sredstva su bila planirana i nacrtom budžeta za 2021. i to oko 200.000 KM. U prošloj godini Općina Ilidža je, inače, za redovne aktivnosti 20 boračkih udruženja izdvojila 155.000 KM, a za projekte 58.080 KM.

Sredstva za 2021. godinu

 

Najveći iznos od 30.000 KM za redovne djelatnosti dobila je Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, te 4. Viteška motorizovana brigada 23.000 KM, a po 20.000 KM dodijeljeno je Uniji veterana Općina Ilidža i RVI Ilidža. Ostali su dobili iznose od 9.000 KM do 1.000 KM.

U 2020. za 26 boračkih udruženja izdvojeno je za redovne aktivnosti ukupno 399.860 KM, a za projekte  oko 58.800 KM. Najveće iznose i ovaj put su dobila ista udruženja: po 54.000 KM dodijeljeno je 4. Viteškoj, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Ilidža, RVI Ilidža i JOB – Unija veterana Općine Ilidža.

Po 27.600 KM dodijeljeno je Udruženju “demobiliziranih branilaca 92-95 Općine Ilidža” i Udruženju dobrovoljaca i organizatora otpora odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 “Patriotska liga” – Općine Ilidža, dok su ostali dobili od 12.000 KM do 2.000 KM.

U 2019. je za redovne aktivnosti boračkih udruženja izdvojeno 294.751 KM, a za projekte 43.800 KM. Najveći iznosi dodijeljeni su opet istim udruženjima - oko 40.000 KM 4. Viteškoj brigadi Ilidža, Organizaciji članova porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža, RVI Ilidža, te JOB Uniji veterana.

 

Sredstva dodijeljena 2019. godine

 

Po 20.000 KM dodijeljeno je Udruženju boraca oslobodilačkog rata '92-'95. Organizacija Demobilisanih boraca Ilidža i Udruženju dobrovoljaca i organizatora otpora "Patriotska liga" Općine Ilidža. Udruženje boraca “Bosna E-Zelene beretke” Ilidža dobilo je 11.970 KM, a Udruženje boraca i Samostalna brigade Stup 10.800 KM, dok su ostala dobila iznose od 9.000 do 2.000 KM, što je ujedno i najmanji dodijeljeni iznos.

I u 2018. ista Udruženja su dobila sredstva: izmjenama i dopunama budžeta za tu godinu po 54.000 KM izdvojeno je za 4. Vitešku, Organizaciju članova porodica šehida i poginulih boraca, RVI Ilidža, te JOB Unija veterana.

 

Ista udruženja su i u 2018. godini dobili finansijska sredstva

 

Po 27.000 KM dobili su Udruženje boraca odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 i Udruženje dobrovoljaca i organizatora otpora Patriotska liga, dok je Bosna E-Zelene beretke dobila 16.000 KM.

Sjenku na transparentan rad Općine Ilidža baca i činjenica da do danas nisu odgovorili na naše upite o tačnom broju registrovanih boračkih udruženja na području njihove teritorije, kao ni o tome koliko i kojim sve Udruženjima su prethodnih godina dodjeljivana sredstva.

(zurnal.info)