NAČELNIK EFENDIĆ NA USLUZI ŠEFU:Oproštena naplata od 280.000 maraka SDA tajkunu!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NAČELNIK EFENDIĆ NA USLUZI ŠEFU: Oproštena naplata od 280.000 maraka SDA tajkunu!

Za funkcionere SDA nije važno hoće li prekršiti zakon kada je u pitanju lični ili interes stranačkih tajkuna. Dosljednost u tome iskazuje i sarajevska općina Novi Grad predvođena kadrom ove stranke Semirom Efendićem. Sve ukazuje da su propuštanjem naplate posebne rente firmi “OKI” oštetili kantonalni budžet za 280 hiljada maraka

Oproštena naplata od 280.000 maraka SDA tajkunu!
FOTO: zurnal.info

 “Na terenu postoji izgrađen objekat – prva faza kompleksa. Izvedeni su grubi građevinski radovi,” navedeno je u zapisniku komisije sarajevske Općine Novi Grad od 5. marta 2013. godine. 

Zapisnik se odnosio na izgradnju prve faze stambenog kompleksa “Dobrinja Exclusive” u ulici Želimira Vidovića Kelija. Investitor je firma “OKI”.

Tek četiri mjeseca kasnije, uslijediće izdavanje dozvole za izgradnju ovog objekta. Zakon je u jasan. Investitoru je zbog već obavljenih građevinskih radova bez dozvole, moralo biti izdato naknadno rješenje za gradnju te naplaćena posebna naknada za legalizaciju objekta. Za bespravno izgrađene objekte čija je ukupna korisna površina veća od 200 m2, plaća se naknada u iznosu od 80 maraka za svaki naredni m2 korisne površine. Prosta računica kaže da je "OKI" za 3700 metara kvadratnih na račun kantonalnog budžeta trebao platiti 280 hiljada maraka.  

 

Zakon? Koji zakon?

 

Iako je komisija konstatovala da je prva faza naselja “Dobrinja Exclusive” građevinski bila završena nekoliko mjeseci prije dobijanja dozvole, ona je izdata bez naplate posebne naknade !

“Napominjemo da 2013. godine nije bila na snazi Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera u Kantonu Sarajevo, te shodno tome nije postojala nikakva zakonska mogućnost izdavanja naknadne urbanističke saglasnosti (koja bi bila pravni osnov za obračun posebne naknade ) ili dodatnog odobrenja za građenje,” odgovorili su na upit Žurnala iz Službe za urbanizam Općine Novi Grad. 

Teško je povjerovati da nadležni iz ove službe nisu znali da je Odluka o legalizaciji objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15. Tim odlukama jasno je naređeno da izgrađeni objekti moraju ići u postupak legalizacije. Žurnal je dokumentaciju o ovom slučaju pokazao pravnim stručnjacima iz ove oblasti koji su u zaključcima bili jednoglasni.

“U smislu člana 102, stav 4 Zakona o prostornom uređenju koji je bio važeći u trenutku kada je podnešen zahtjev i počela gradnja, predstavnici prvostepenog organa su bili dužni izvršiti uvid na licu mjesta i tada konstatovati da je gradnja započeta, a obzirom da je objekat već bio građevinski završen, konstatovati da se radi o bespravnoj gradnji i zahtjev odbiti,” rekao nam je uz uslov anomimnosti jedan od njih, uz opasku da je ovo slučaj za tužilaštvo.

Iz dokumentacije koju Žurnal posjeduje jasno je kako je nadležnima u općini bilo poznato da su objekti izgrađeni, ali niko nije pokrenuo procedure naplate posebne naknade.

 

Sabrana (ne)djela

 

Da nije riječ o slučajnosti, kazuje i dio iz navedenog dopisa općinske Službe za urbanizam, u kojem priznaju da se sve ponovilo i kod izdavanja građevinske dozvole za nastavak gradnje naselja “Dobrinja Exclusive”.

“Također odluka o legalizaciji nije bila na snazi ni 2015. godine kada je izdato odobrenje za građenje za III fazu kompleksa stambenog naselja “OKI Dobrinja”. Dio konstruktivnih radova na objektu investitor je izveo u toku pribavljanja građevinske dozvole, ali nakon što su ispunjeni svi uslovi za gradnju objekta dati kroz urbanističku saglasnost uključujući i rentu plaćenu 2011. godine,” navedeno je u dopisu.

Firma “OKI” barem formalno vodi se kao vlasništvo Edhema Okerića, brata Šefkije Okerića, tajkuna nastalog iz skuta SDA. Ovaj član Glavnog odbora i Kadrovske komisije SDA vodio je Agenciju za privatizaciju Kantona Sarajevo na početku procesa kojim su uništene i bagatelno prodane vrijedne firme. Zvanično vodi agenciju SERDA, u koju se nemilice slijeva budžetski novac bez opravdanja troškova, o čemu je Žurnal nedavno pisao.

Tu je i nikada razjašnjena (iako posve jasna) afera sa precijenjenom kupovinom zgrade koju je BH Telekom OKI-u platio 34 miliona maraka. Šefkija Okerić je prema pisanju CIN-a zajedno sa Bakirom i Sebijom Izetbegović suvlasnik zemljišta na Poljinama, a firma "OKI" gradila je i apartmane na Bjelašnici gdje jedan, slučajno ili ne, posjeduje i Sebija Izetbegović.  

Samo ovih nekoliko (od niza sličnih) podataka jasno kazuje zašto načelniku Općine Novi Grad Semiru Efendiću ne pada na pamet da uznemirava "OKI" zbog neke “sitnice” od 280 hiljada maraka. Na djelu je jednak odnos prema Okeriću, bivšem šefu SDA Novi Grad, kao i prema sadašnjem, Husi Ćesiru, kojeg Efendić redovno nagrađuje unosnim poslovima. Sve naravno na račun općine, što je Žurnal objavio kao djelić sabranih (ne)djela načelnika Efendića, već dugo predmetom istrage sarajevskog tužilaštva.

 

(zurnal.info)