ANALIZA PLANOVA JAVNIH NABAVKI (3):Plan javnih nabavki objavili nakon našeg upita
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

ANALIZA PLANOVA JAVNIH NABAVKI (3): Plan javnih nabavki objavili nakon našeg upita

U trećem tekstu u vezi s problemima planiranja javnih nabavki izdvajamo primjere gdje ugovorni organi objavljuju plan javnih nabavki tek nakon naših upita, ali i one gdje se javni novac troši prije objavljivanja planskih dokumenata.

Plan javnih nabavki objavili nakon našeg upita
pratimotendere.ba

Iako to ranije nije bio slučaj, ali prema izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH svi ugovorni organi moraju imati objavljen plan javnih nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki, piše portal PratimoTendere.

Nijedan postupak javne nabavke se ne smije pokrenuti ukoliko ranije nije objavljen planski dokument ili posebna odluka, pod pretpostavkom da u tom planu postoji predmetna nabavka. 

Portal PratimoTendere, u sklopu redovnog monitoringa, provjerava i ovaj segment u procesu provođenja javnih nabavki. Podsjetimo da smo u prvoj objavljenoj analizi predstavili podatke za 190 ugovornih organa i rezultati su pokazali da približno svaki treći ugovorni organ ima određenih problema kada je riječ o planiranju javnih nabavki u 2023. godini. 

Od 190 ugovornih organa, skoro trećina ima problema s planiranjem tenderaANALIZA PLANOVA JAVNIH NABAVKI (1)Od 190 ugovornih organa, skoro trećina ima problema s planiranjem tendera

U drugoj analizi smo, također, predstavili novih 190 ugovornih organa i zbirni rezultati su nešto bolji i pokazuju da oko 20 posto ugovornih organa ima određenih problema kada je riječ o planiranju javnih nabavki, odnosno u roku od 30 dana od početka godine nisu objavili plan javnih nabavki ili privremeni plan javnih nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki.

Javni novac se troši bez javno objavljenih planskih dokumenataANALIZA PLANOVA JAVNIH NABAVKI (2)Javni novac se troši bez javno objavljenih planskih dokumenata

Sada predstavljamo podatke za 201 ugovorni organ. Rezultati su bolji u odnosu na ranije i pokazuju da oko 14 posto ugovornih organa nema objavljen plan javnih nabavki. 

Portal PratimoTendere kontaktirao je nekoliko ugovornih organa za koje je monitoringom utvrđeno da nemaju u zakonskom roku objavljen plan javnih nabavki. 

Monitoringom su JU Apoteke Sarajevo prepoznate kao ugovorni organ koji na Portalu javnih nabavki nije imao objavljen plan javnih nabavki, niti privremeni plan javnih nabavki. 

Objavili su ga na dan kada smo im poslali upit - 9. maja 2023. godine. 

„Plan javnih nabavki smo usvojili 07.03.2023. i objavljen je na internet stranici naše ustanove, dan nakon usvajanja. Plan javnih nabavki je objavljen i na portalu Agencije za javne nabavke, u zakonskom roku od 30 dana od dana usvajanja finansijskog plana ustanove“, odgovorili su portalu PratimoTendere. 

 

 

Nakon našeg upita, plan nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki objavio je i Zavod za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona. 

Upit smo poslali 9. maja, a plan je objavljen dva dana kasnije. 

Njihovo objašnjenje je sljedeće: 

„Planski dokument po kojem smo pokrenili i pokrećemo sve javne nabavke usvojen je na 11. sjednici Upravnog odbora Zavoda 16. decembra 2022. i postoji mougćnost tehničke greške da nije bio vidljiv na portalu javnih nabavki“. Vjerujemo da smo isto uspjeli otkloniti. Hvala vam na ukazanom“, odgovorili su iz Zavoda i poslali su nam odluke UO Zavoda o usvajanju plana. 

 

 

Isto je uradila i Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

U njihovom odgovoru portalu PratimoTendere navode: „Plan javnih nabavki usvojili smo 17.04.2023., javno je dostupan na našoj web stranici i objavljen je na portalu javnih nabavki“

Sporno je što su plan javnih nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki objavili tek 17. maja, nekoliko dana nakon našeg upita. Prije toga su u dva navrata trošili javni novac, pa su tako u martu imali dva zaključena direktna sporazuma. Nijedan od njih se ne nalazi u objavljenom planu javnih nabavki. 

 

 

Z. P. Elektro Doboj a.d. Doboj je privremeni plan javnih nabavki, za period od 17. februara do 31. decembra 2023., objavio 1. marta 2023. Prije tog datuma, u januaru ove godine, zaključili su pet direktnih sporazuma. 

„Plan javnih nabavki smo usvojili 17.02. 2023. i objavili 1.03.2023., što je u roku do 30 dana od dana njegovog usvajanja u skladu sa važećim izmjenama i dopunama ZJN BiH“, odgovorili su portalu PratimoTendere. 

Dalje navode da je u prelaznom periodu (januar/februar 2023.) česta pojava da se na zvanični Portal javnih nabavki unose izvještaji o zaključenim ugovorima za postupke iz prethodne godine, a u skladu sa propisanim rokovima za izvještavanje. 

Međutim, ovo je sporno kada se radi o direktnim sporazumima. Oni su u periodu od 16. do 27. januara 2023., zaključili pet direktnih sporazuma. 

 

 

Prema monitoringu portala PratimoTendere, Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona nemaju objavljen plan javnih nabavki, kao ni privremeni plan javnih nabavki. 

Iz Direkcije su, na upit portala PratimoTendere, odgovorili da se oni nalaze u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK, i da su kao takvi registrovani u sistemu e-Nabavke. 

 

 

Tim portala PratimoTendere primijetio je da Kantonalna direkcija za ceste ZDK ima profil na Portalu javnih nabavki i u februaru su imali jednu objavljenu nabavku. Radi se o izradi godišnjeg obračuna za 2022. godinu i zaključen je direktni sporazum. 

Ova nabavka se nalazi i među nabavkama ovog ugovornog organa objavljenog u privremenom planu javnih nabavki Ministarstva objavljenog 16. februara. 

Slična situacija je i sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Na upit portala PratimoTendere kažu da je Uprava policije donijela plan nabavki  broj: 08-02- 0712-11-2-982123 od 05.O4.2023, koji je 08.04.2023. objavljen na Portalu javnih nabavki na način da su jednim planom obuhvaćene nabavke MUP-a ZDK i Uprave policije kao njene organizacione jedinice. 

 

 

„Na web stranici Agencije za javne nabavke dostupan je organizacionih jedinica“, kažu iz Uprave policije MUP-a ZDK. 

Uočili smo da Uprava policije pri MUP-u ZDK ima svoj profil na Portalu javnih nabavki. 

Plan javnih nabavki, kao ni privremeni plan javnih nabavki, prema monitoringu portala PratimoTendere, nema ni Republička uprava civilne zaštite. Na naš upit su odgovorili da su usvojili Plan nabavki za 2023. i da je javno objavljen na portalu i na njihovoj web stranici. 

Oni su plan nabavki na zvaničnom Portalu javnih nabavki objavili 07.04.2023. Od početka godine su imali 50 nabavki od čega su bila dva konkurentska zahtjeva i sve ostalo se radilo o zaključenim direktnim sporazuma. Dakle, trošili su javni novac, a da prethodno nisu objavili planske dokumente. 

Podsjetimo da prema izmjenama i dopunama ZJN ugovorni organi moraju sve nabavke, pa i one niže vrijednosti, planirati. 

 

 

Iz Republičke uprave civilne zaštite nisu odgovorili na pitanje zbog čega su pokretali postupke javnih nabavki u ovoj godini bez planskih dokumenata. 

Ni JZU bolnica Trebinje, prema monitoringu portala PratimoTendere, nema objavljen plan javnih nabavki, kao ni privremeni plan javnih nabavki. 

 

 

„JZU bolnica Trebinje je zdravstvena ustanova čije finansijsko poslovanje i godišnji budžet, pa samim tim i svi finansijski planovi, u najvećoj mjeri preko 90 posto zavise od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tačnije od ugovora o pružanju zdravstvenih usluga koji se sklapa između Fonda i bolnice a čije sklapanje nije predviđeno niti uslovljeno decidnim rokom“, odgovorili su portalu PratimoTendere. 

 

(zurnal.info)