TV ŽURNAL PRIKAZUJE:Pogledajte film Tender na recept
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

AFERA

TV ŽURNAL PRIKAZUJE: Pogledajte film Tender na recept

Žurnal vam donosi dokumentarni film o zloupotrebama javnih nabavki u četiri Klinička centra, te o sumnjivim nabavkama sa firmama koje su rodbinski i stranački povezane sa rukovodstvima najvećih zdravstvenih institucija u BiH

Pogledajte film Tender na recept

Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je 2014. godine.  Godine nakon, pokazale su da postoji ogroman prostor za korupciju, pranje novca, namještanje tendera ali i sukob interesa. Oblast u kojoj je to najvidljivije i gdje su direktne posljedice je zdravstvo. 

Dokumentarni film TV Žurnala "Tender na recept"otkriva na koji način se vrše zloupotrebe  javnih nabavki u četiri Klinička centra, te kako su pojedini dobavljači rodbinski i stranački povezani sa rukovodstvima najvećih zdravstvenih institucija u BiH.

 

(zurnal.info )