TV ŽURNAL PRIKAZUJE:Pogledajte filmove Terma i Srebrenica sa engleskim prevodom

AFERA

TV ŽURNAL PRIKAZUJE: Pogledajte filmove Terma i Srebrenica sa engleskim prevodom

Dva filma iz nove sezone serijala Afera TV Žurnala od sada možete pogledati i sa engleskim prevodom

Pogledajte filmove Terma i Srebrenica sa engleskim prevodom

Film Srebrenica istražuje koliko je donacija stiglo u Srebrenicu i gdje su one završile, koliko su koristi od njih imali povratnici a koliko lokalni političari i tajkuni.

Filma Terma istražuje nezakonitu dodjelu poslova koje Rudnik i termoelektrana Gacko sklapa sa privatnim firmama, rodbinske i političke veze vlasnika tih firmi sa rukovodstvom preduzeća te političkim vrhom Republike Srpske.

(zurnal.info)