ZAPOŠLJAVANJA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE:Posao za inspektora sa tri krivične prijave
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ZAPOŠLJAVANJA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Posao za inspektora sa tri krivične prijave

Sredinom novembra ove godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla, posao inspektora dobio je Amel Mehanović, bivši direktor Kantonalne inspekcije. Više od godinu dana Mehanović je predmet istrage Tužilaštva TK zbog brojnih zloupotreba

Posao za inspektora sa tri krivične prijave
Amel Mehanović

 

Amel Mehanović sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona smijenjen je dva puta. Vlada TK razriješila ga je 2018. zbog lošeg poslovnog rezultata i kršenja akata Vlade. Ponovo je imenovan na istu poziciju u septembru 2020, i ponovo smijenjen u julu ove godine zbog neusvajanja izvještaja KUIP-a. Mehanović je 2018. svoju smjenu pravdao političkim sukobima između SDA i PDA, i intenzivnim nastojanjima PDA da ga vrbuje u svoje redove.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istražuje ga zbog brojnih zloupotreba počinjenih u vrijeme direktorskog mandata.

Petnaestog novembra ove godine zaposlen je u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, na mjesto tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor sa mjestom rada u Tuzli. U KUIP-u nije preventivno suspendovan, a u FUZIP je primljen iako je činjenica o istragama koje se vode protiv njega u Tužilaštvu jako dobro poznata većini njegovih kolega inspektora u Tuzli.
Izvještaji o počinjenju krivičnih djela Tužilaštvu su dostavljeni u drugoj polovini 2020, mjesecima prije nego što će dobiti novo namještenje u FUZIP-u.

 

Zbog čega se istražuje Mehanović

 

Mehanović je u razgovoru sa novinarima Žurnala demantovao da se protiv njega vode istrage u Tužilaštvu TK.

Zvanični podaci Tužilaštva ga demantuju.

Sektor kriminalističke policije MUP-a TK je Kantonalnom tužilaštvu TK u drugoj polovini 2020. dostavio tri izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv Amela Mehanovića. Sva tri izvještaja se odnose na postojanje osnova sumnje da je obavljajući funkciju direktora KUIP-a TK počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. U ovim predmetima još uvijek nisu donesene tužilačke odluke.

Prema zvaničnim informacijama iz Tužilaštva, prijave protiv Mehanovića odnose se na nekoliko segmenata – kršenje važećeg pravilnika KUIP-a TK za korištenje službenog vozila, nezakonito naplaćivanje dnevnica, unapređivanje, povećanje plata i osiguravanje drugih privilegija uposlenicima KUIP-a suprotno zakonima.

Izvori Žurnala navode da se Mehanović za nezakonito postavljenje državnih službenika, sticanje protivpravne imovinske koristi, isplatu fiktivnih dnevnica na vlastiti račun... istražuje zajedno sa grupom službenika KUIP-a koji su okarakterisani kao dio udružene grupe od 2015. godine. Na čelu grupe bili su Mehanović i Anela Hatunić, tada glavna inspektorica za promet roba, usluga i saobraćaja. Naši sagovornici tvrde kako postoji osnovana sumnja da je Mehanović trgovao uticajem sa određenim osobama iz tužilačkih krugova, kako bi izbjegao podizanje optužnice, pa je u periodu dok se protiv njega vodila istraga u KUIP zaposlio člana porodice uposlenika u pravosuđu, te osobu koja vrši vještačenja za pravosudne institucije.

 

 

Selektivna suspenzija

 

Anela Hatunić bila je prva saradnica Amela Mehanovića u KUIP-u. Tužilaštvo TK već je podiglo optužnicu protiv nje, a Općinski sud Tuzla potvrdio, za zloupotrebu položaja i službenog ovlaštenja. Preventivno je suspendovana do okončanja krivičnog postupka.

U optužnici je obrazloženo da Hatunić, obavljajući svoju funkciju, u periodu od 2014. do kraja avgusta 2017. godine, nije obavljala svoje zakonom propisane obaveze pri inspekcijskom nadzoru određenog broja poslovnih subjekata koji su bili predmet nadzora u Čeliću, Tuzli, Sapni i Lukavcu, te i pored utvrđenih prekršaja  iz relevantne zakonske regulative pri nadzoru nije izdavala prekršajne naloge ili nadležnom sudu nije podnosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka:

- Zbog toga je nastupila zastara pokretanja i vođenja prekršajnog postupka što je za posljedicu imalo nemogućnost daljeg vođenja postupka, čime je subjektima nadzora,  pravnim, fizičkim i odgovornim osobama pribavila korist u vidu izbjegavanja prekršajne odgovornosti u 9 različitih situacija koje su obuhvaćene optužnicom – navode u Tužilaštvu TK.

Pozicija direktora KUIP-a očito je takva da je teško odoljeti izazovima. Prije Mehanovića, na čelu KUIP-a TK bio je Besim Duraković, kojem se trenutno sudi pred Općinskim sudom u Tuzli za zloupotrebu položaja. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 10. decembar.

(zurnal.info)