Bez obzira na brojne presude za prevare:Poslovi vrijedni 41 milion maraka dodijeljeni firmi Junuzović kopex!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Bez obzira na brojne presude za prevare: Poslovi vrijedni 41 milion maraka dodijeljeni firmi Junuzović kopex!

Istrage, potvrđene optužnice, prvostepene i drugostepene presude, pa i priznanja krivice za zloupotrebu i prevaru u poslovanju nisu spriječila firmu Junuzović kopex iz Lukavca da izuzetno uspješno posluje sa javnim preduzećima. Od oktobra 2015. do početka marta ove godine ova firma dobila je poslove vrijedne više od 41 milion maraka. Samo u junu ove godine od Rudnika Kreka dobili su poslove vrijedne 2,9 miliona maraka

Poslovi vrijedni 41 milion maraka dodijeljeni firmi Junuzović kopex!
FOTO: junuzovic-kopex.ba

 

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku usluga - LOT 1 Otkopavanje, transport i odlaganje otkrivke na rasterećenju četvrte etaže РК „Šikulje" (700.000 m3) je „JUNUZOVIĆ-KOPEX" Lukavac, sa cijenom od 1.993.005,00 KM bz PDV-a (2.331.815,85 KM sa PDV-om)”, navedeno je u odluci Rudnika uglja Kreka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 22. juna ove godine.

Isti dan V.D. direktor i prokurista Rudnika uglja Kreka donose odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga “otkopavanje, transport i odlaganje otkrivke na uređenju dijela dubinske podetaže II (visinske) etaže vanjskog odlagališta „Zapad"”.

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku usluga - LOT 2 Otkopavanje, transport i odlaganje otkrivke na uređenju dijela dubinske podetaže II (visinske) etaže vanjskog odlagališta „Zapad" (346.000 m3) je „JUNUZOVIĆ-KOPEX" Lukavac, sa cijenom od 519.000,00 KM bez PDV-a (607.230,00 KM sa PDV-om)”, navedeno je u odluci.

Ovo nije prvi unosni posao od Rudnika Kreka koji je ova firma dobila ove godine. Junuzović kopex d.o.o. Lukavac u prvom tromjesečju ove godine sklopila je jedan, ali vrijedan ugovor, sa Rudnikom Kreka, pa će iznamljivanje buldožera naplatiti 890.000 maraka bez PDV-a, odnosno 1.042.470 KM sa PDV-om. Ovu javnu nabavku koja nije bila u godišnjem planu, rudnik je pravdao naredbom  Federalnog rudarskog inspektora o potrebi sanacije nestabilnih radnih kosina na površinskim kopovima „Dubrave“ i „Šikulje“.  O ovoj nabavci pisali smo ranije pa ćemo podsjetiti da je za ovo iznajmljivanje bilo moguće kupiti najmanje dvije nove mašine!

Od oktobra 2015. godine do početka marta 2021. ova firma od javnih preduzeća dobila je poslove vrijedne više od 41 milion maraka.  Većina unosnih poslova došla je od rudnika koji su u sastavu koncerna Elekroprivrede BiH.

junu

Samo u 2020. godini Junuzović kopex od Rudnika uglja Kreka dobio je poslove vrijedne više od 5,3 miliona maraka. Od Rudnika Breza ova firma u 2020. godini dobila je posao vrijedan 2,3 miliona maraka a od Rudnika Đurđevik poslove vrijedne 1,4 miliona maraka.

Podsjetimo da je krajem oktobra 2019. godine Transparency International u BIH (TI BIH) podnio krivičnu prijavu protiv direktora i drugih odgovornih osoba u Rudniku Kreka, koje su radile na poslovima javnih nabavki zbog sklapanja direktnih sporazuma sa nekoliko privilegovanih privrednih društava i izbjegavanjem postupaka javne konkurencije.

Tada su iz TI BIH naveli da su tokom 2019. i 2018. godine tuzlanski Rudnici Kreka podijelili milionske poslove bez ikakvog javnog nadmetanja firmama Junuzović kopex, MHI Company, Titanic d.o.o. i Cayenne Company. Izbjegli su raspisivanje tendera za iznajmljivanje mehanizacije, isparčali nabavku na oko 200 dijelova i sklopili toliko direktnih sporazuma sa ovim firmama, iako je to zakonom zabranjeno. Iz Transparency International u BiH tada su podsjetili da je zbog fiktivnog prikazivanja sati rada mašina firme Junuzović kopex u rudniku Šikulje, tadašnji direktor Rudnika Kreka Osman Bleković sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice za pribavljanje protivpravne imovinske koristi Junuzović kopexu. Uslovno je osuđen na godinu i po dana zatvora.

Ovo nije bilo prvo pogodovanje firmi Junuzović kopex iz Lukavaca.

Tokom 2015. godine Tužilaštvo Tuzlanskog kantona počelo je sa istragom protiv firme Junuzović kopex i rukovodilaca u Rudniku Đurđevik. Optužnicom Kantonalnog tužilaštva TK Adnan Šabić, Esad Hodžić, Nermin Alić i pravno lice Junuzović kopex optuženi su za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, a vezano za zloupotrebe prilikom nabavke veće količine dizel goriva tokom 2006. godine.

Početkom 2019. godine Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je novu optužnicu protiv firme Junuzović kopex. Optužnica protiv pet osoba podignuta je zbog sumnje da su izbjegavale postupak javnih nabavki prilikom kupovine 26 rabljenih autobusa na plin u KJKP GRAS od firme Junuzović kopex iz Lukavca tokom 2017. godine. Tada su optuženi Mujo Fišo, bivši ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo, Haris Gušić, privremeni upravitelj u GRAS-u, Adnan Himzanija, predsjednik Sindikalne podružnice GRAS-a, Sanel Neziri, advokat i edukator za javne nabavke, te Amir Junuzović, vlasnik i osnivač firme Junuzović kopex.

U međuvremenu, krajem 2019. godine Vijeće Kantonalnog suda Tuzla je prvostepenom presudom osudilo bivšeg direktora RMU Đurđevik Adnana Šabića na šest godina zatvora, bivšeg šefa službe za komercijalne poslove Rudnika Esada Hodžića i bivšeg rukovodioca sektora trgovine na veliko u firmi Junuzović kopex Nermina Alića na tri godine zatvora. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od 100.000 KM firmi Junuzović kopex Lukavac.

Podsjetimo da je, prema pisanju CIN-a, vlasnik firme Junuzović kopex Amir Junuzović dva puta osuđivan za zloupotrebu i prevaru u poslovanju. Prvi put je osuđen 2012. godine na uvjetnu kaznu jer je sa tadašnjim direktorom Rudnika „Kreka“ iz Tuzle Enverom Omerdićem dogovorio da rudarske radove izvodi buldožerom koji se ne spominje u ugovoru. Njih dvojica su pisali i ovjeravali izvještaje o radu mašina sa neistinitim podacima. Junuzović je 2014. godine osuđen na šest mjeseci zatvora zbog prevare u radu sa „Krekom“ tokom 2005. godine kada je priznao da su njegovi radnici pravili lažne izvještaje o radu rovokopača koje firma nije ni imala.

(zurnal.info)