Iz Doma zdravlja u Toplane:Postao direktor tokom neplaćenog odsustva
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Iz Doma zdravlja u Toplane: Postao direktor tokom neplaćenog odsustva

Direktor JU Dom zdravlja KS odobrio je šefu pravne službe godinu neplaćenog odsustva, koje može prekinuti kada god želi. Ovaj je svoje neplaćeno odsustvo iskoristio da postane v.d. direktora za finansijske poslove u KJKP Toplane Sarajevo

Postao direktor tokom neplaćenog odsustva
FOTO: zurnal.info

Nakon što je krajem maja Enver Zornić (SDP) imenovan za vršioca dužnosti direktora KJKP Toplane Sarajevo, došao je red da se popune i ostala atraktivna mjesta u upravljačkim strukturama u ovom preduzeću, nakon smjene prethodne uprave. 

Jedan primjer pokazuje koliko trnovit može biti napredak u karijeri, ali i koliko je važno imati podršku nadređenih. Da nije te podrške, Mahir Delić, doatadašnji šef pravne službe u Domu zdravlja Kantona Sarajevo, ne bi dobio odobrenje direktora Mehmeda Kulića da uzme godinu dana neplaćenog odsustva sa posla. 

To neplaćeno odustvo Delić će iskoristiti da zauzme poziciju izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene, pravne i opće poslove kao član Uprave KJKP Toplane Sarajevo.

I ne samo da je direktor Kulić Deliću odobrio neplaćeno odsustvo sa pozicije šefa pravne službe, već se u istoj odluci precizira da, ukoliko se predomisli, Delić može prekinuti svoje odsustvovanje i – vratitit se na svoje radno mjesto u Dom zdravlja KS:

- Odsustvo će imenovani koristiti od 14.6.2019. do 14.6.2020., s tim što može trajati i kraće od vremenskog perioda od godinu dana – navodi se u odluci. 


Delića je Nadzorni odbor Toplana na mjesto v.d. izvršnog direktora  finansijsko - računovodstvenih, pravnih i općih poslova imenovao 12. juna. Odluku o odobravanju neplaćenog odsustva direktor Mehmed Kulić potpisuje 13. juna, dan nakon što je imenovanje obavljeno, kada je novo radno mjesto već bilo gotova stvar.
U svemu, Delić ne nalazi ništa sporno. Kaže da je ovaj potez povukao po zakonu, i da će njegov dalji angažman zavisiti od toga da li će nakon što istekne šest mjeseci, koliko je predviđeno za vršenje dužnosti v.d. direktora, ostati u Toplanama ili ne:

- Pa šta bih ja trebao, na ulicu? Imate mnogo ljekara i medicinskog kadra koji odlazi u Njemačku da proba raditi i opstati. Pa nekima se dopadne, a neki se vrate. Ja ću vidjeti da li ću se vratiti u  Dom zdravlja, u zavisnosti od toga da li ću biti imenovan nakon isteka ovih šest mjeseci.

Pravo na neplaćeno odsustvo propisuje, tvrdi Delić Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor koji Sindikat zdravstvenih radnika ima sa Vladom KS-a:

- Svako može uzeti neplaćeno. Ide, naprimjer, da pokrene neki biznis, da pokuša. 

Mahir Delić član je SDP-a, kao, uostalom, i direktor Toplana i njegovi bliski saradnici. Na Izvještajno-izbornoj konferenciji Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Sarajevo održane 15. septembra Delić je izabran za člana Odbora ove stranke. 
(zurnal.info)