Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:Poticaje ponovo dobile firme Nedžada Ajnadžića i Ekrema Julardžije
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Poticaje ponovo dobile firme Nedžada Ajnadžića i Ekrema Julardžije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom promijenio je direktora ali ne i praksu podjele poticaja odabranim firmama

Poticaje ponovo dobile firme Nedžada Ajnadžića i Ekrema Julardžije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ove godine zbog pandemije koronavirusa poticaje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom odlučio je preusmjeriti za finansiranje „održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom“. Novac je ponovo, kao i prethodnih godina podijeljen odabranim firmama.

Odlukom upravnog odbora Fonda novac ove godine neće dobiti firma Apel promet iz Travnik. U ovoj firmi bio je zaposlen Mustafa Kovačević koji je morao vraćati veći dio plate firmi. To su morali raditi svi radnici ove firme jer je to od njih zahtjevao tadašnji direktor a sadašnji član Upravnog odbora Fonda Ekrem Julardžija.  

Ipak, firme pod kontrolom Ekrema Julardžije nisu ostale bez budžetskog novca. Firma RVI Prevoz u vlasništvu je Saveza ratnih vojnih invalida Srednje-bosanskog kantona. Ova firma kao i Apel promet pod direktnom je kontrolom Ekrema Julardžije.  Za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom ova firma od Fonda u junu ove godine dobila je više od 21 hiljadu maraka.

Ni načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić ne mora brinuti da će ostati bez novca od Fonda. Njegova firma Ajnex ove godine dobila je 23.316 KM. Firma Poslovno savjetovanje u vlasništvu majke predsjedavajućeg Općinskog vijeća Prozor-Rama Esada Dželilovića (SDA) dobila je 20 hiljada maraka kao i firma X Adventures iz Mostara.

Porodični biznis

Osnivanje firmi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom postao je porodični biznis a finansiranje takvih firmi budžetskim novcem ustaljena praksa. Navest ćemo samo nekoliko firmi koje se godinama finasiraju iz budžeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Firma Jerković d.o.o iz Čitluka u vlasništvu je Zorana Jerkovića. Svake godine ova firma prima značajna sredstva od Fonda. Samo ove godine dobili su 26.396 KM za održivost zaposlenosti osoba sa invalidtetom. Na istoj adresi kao i firma Jerković, Zoran Jerković osnovao je i firmu Tesseract-4d kocka. I ova firma redovno prima poticaje od Fonda. Ove godine za iste svrhu kao i firma Jerković dobili su 22.436 KM

Firma Terra natura d.o.o..  iz Čitluka u vlasništvu je Katice Jerković.  Kako saznaje Žurnal, Katica Jerković je supruga Zorana Jerkovića. I ova firma redovno dobija novac od Fonda. Ove godine dobili su 22.876 KM.

Zanimljiva je i činjenica da su radnici zaposleni u firmi Jerković odmah nakon osnivanja novih firmi u vlasništvu porodice Jerković prijavljivani u novoosnovane firme.

Samo jedan od primjera je radnica G.L. koja je od 2014. do 13. 7. 2015. godine bila uposlena u firmi Jerković d.o.o. Zatim je počela raditi u firmi Tesseract-4d kocka. U ovoj firmi bila je zaposlena do 14.6.2019. godine. Samo dan kasnije 15.6.2019. godine počinje raditi u firmi Terra natura.

Firmu Susret - Brotnjo iz Čitluka osnovala je Udruga Susret  čiji je direktor Franjo Ostojić. Ova firma se također finasira poticajima Fonda. Ove godine dobili su 24.196 KM. Polovinom 2018. godine, direktor firme Susret-Brotnjo Franjo Ostojić, u Čitluku osniva firmu Lucini d.o.o. I ova firma počinje se finansirati novcem od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidtetom. Ove godine dobili su 21.556 KM za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

I firme u vlasništvu porodice Milorad iz Međugorja su redovni na listi dobitnika poticaja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidtetom. Firma Miracolo d.o.o iz Međugorja u vlasništvu je Ante Milorada. Ova firma redovno se finansira poticajima Fonda. Samo ove godine za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom dobili su 15.515 KM od Fonda. Firma Krempi d.o.o iz Međugorja u vlasništvu je Dragana Milorada, brata Ante Milorada. I ova firma redovno dobija poticaje od Fonda. Ove godine dobili su 21.996 KM od Fonda.

Milorad Zdravko, sin je Ante Milorada i osnivač firme Promotor media d.o.o iz Čitluka. I ova firma dobija novac od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidtetom. Samo ove godine dobili su 19.357 KM od Fonda.

Na ovakav način, bez ikakve kontrole, Fond za profesionalnu rehabilitaciju godinama dijeli novac odabranim firmama. Samo po javnom pozivu iz aprila ove godine Fond je podijelio 3,7 miliona maraka budžetskog novca.

(zurnal.info)