NAKON PISANJA ŽURNALA:Potvrđeno nenamjensko trošenje 200.000 KM za Europski olimpijski festival!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

NAKON PISANJA ŽURNALA: Potvrđeno nenamjensko trošenje 200.000 KM za Europski olimpijski festival!

Kako saznaje Žurnal, radna grupa Ministarstva civilnih poslova BiH analizom izvještaja iz Gradske uprave Grada Sarajeva utvrdila je kako je 200.000 KM potrošeno nenamjenski

Potvrđeno nenamjensko trošenje 200.000 KM za Europski olimpijski festival!
Foto: sarajevo.ba

Vijeće ministara BiH krajem 2015. godine donijelo je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta "sufinansiranje evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF), za period 2015. - 2018. godine". Prema ovoj odluci, gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo sa državnog nivoa  trebalo bi ukupno biti isplaćeno milion i 900 hiljada maraka. Dinamika isplaćivanja trebala je da se odvija na način da se 2015. godine isplati 400 hiljada maraka, a naredne tri godine po pola miliona maraka.  

Stigla je 2018. godina, a za pripremu EYOF-a isplaćena je tek prva tranša od 400 hiljada maraka. Razlog je jednostavan. Gradovi kao nositelji ovog projekta, ali i preduzeće EYOF d.o.o. kojem je prepuštena organizacija festivala, nisu opravdali trošenje tog novca.

Zbog malverzacija i sumnje u netransparentno trošenje novca, o čemu je Žurnal pisao ranije, ministarstvo civilnih poslova BiH je formiralo radnu grupu za analizu izvještaja utroška sredstava za EYOF 2019, koji im je dostavljen iz Gradske uprave grada Sarajeva.

 „Nakon uvida u dokumentaciju koju je dostavila Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Sarajeva aktom broj 09-14-1105/18, zaključeno je da je financijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u iznosu od 400.000 KM za organizaciju EYOF-a 2019. nepotpun“, navodi se u izvještaju radne grupe, koji je dostavljen Gradskoj upravi Grada Sarajeva.

Kako saznaje Žurnal, analizom izvještaja radna grupa Ministarstva utvrdila je, kako je pola prve tranše (200.000 KM)  određene za EYOF potrošeno nenamjenski.

Memorandum o realizaciji projekta koji je potpisan između Ministarstva civilnih poslova BiH i gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo u svom Članu 2 – Provođenje postupka javne nabavke između ostalog kaže:

„Prije pokretanja postupka javne nabavke gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo  su dužni imenovati Komisiju za javne nabavke...“

Upravo prošle godine provedeno je nekoliko postupaka javne nabavke, iako nije bila formirana Komisija za javne nabavke premda je po memorandumu to bila obaveza. Između ostalih proveden je postupak za nabavu usluga tehničke organizacije testnih trka “KUP EYOF 2019“ koji je nezakonito podijeljen na četiri konkurentska postupka ukupne vrijednosti 120 hiljada maraka, te postupak za nabavku usluga tehnička organizacija  manifestacija „Promocija Sportovi EYOF-a 2019“.

Podsjetimo i to da je preduzeće EYOF bez usvojenog master plana za probna/testna takmičenja do sada utrošilo više od 129 hiljada maraka. Osim toga,  nikad nije objavljen  plan Javnih nabavki za 2017. godinu, čime je direktno prekršen Zakon o javnim nabavkama. 

(zurnal.info)