NAKON IZBORA POLITIČKOG:Pravna bitka za izbor policijskog komesara ZDK nije završena

Istražujemo

NAKON IZBORA POLITIČKOG: Pravna bitka za izbor policijskog komesara ZDK nije završena

Ako je već Rusmir Šišić legalno izabran za komesara, predlažemo da pozove zastupnika Skupštine ZDK Ramu Isaka da policiji ili Tužilaštvu predoči svoja saznanja o osobama koje vrše krivično djelo lihvarenja, onako kako ih je naveo nakon snimanja izjave za Žurnal.

Pravna bitka za izbor policijskog komesara ZDK nije završena
MUP ZDK

 

 

Stranka demokratske akcije ZDK trudi se da sve svoje afere prepusti zaboravu, pa tako i nedavnu sa izborom policijskog komesara ovog kantona. Stranački čelnici uobičajenom praksom međusobnih ustupaka sa partnerskim ASDA i HDZ-om nastavljaju ono što najbolje znaju, paratizirati i isisavati budžetski novac bez efekata. Dodajmo pri tome, i bez sankcija. Šute o cijeloj proceduri nadležne institucije, ništa drugo se nije ni očekivalo od tužilaštva, a priča je završena i za medije u ZDK. Tek nekoliko pojedinaca ili NVO još podsjećaju na sramni i izrežirani konkurs, što je Žurnal nagovijestio u svojim tekstovima.

Nermin Šehović, inspektor FUP-a koji je prema bodovanju Nezavisnog odbora bio drugorangirani na konkursu i zajedno sa Rusmirom Šišićem predložen Vladi ZDK od strane ministra unutrašnjih poslova Daria Pekića za konačnu odluku, nikada nije zvanično obaviješten o toku i rezultatu konkursa. Kaže da to za njega nije završena priča.

„Kao kandidat, građanin i pravnik mogu samo postaviti kontra upit svim institucijama (domaćim i medunarodnim) i NVO koje se bave provedbom zakona i koje dobro i zvanično znaju šta se dešava. Zašto želimo zakone i pravila ako nemamo volje za njihovo provođenje? Radi ličnog dostojanstva koje je na meti nakon prijave na konkurs i zbog, da kažem, pokazane hrabrosti da se uopće kandidiram, naglašavam da mi zvanično od bilo kojeg organa koji je učestvovao u konkursnoj proceduri i donošenju odluke,  nisu poznate pravne okolnosti i rezultati konkursa i imenovanja. Nikada nakon intervjua nisam o bilo čemu pravno obaviješten, a radi svog ličnog i profesionalnog dostojanstva, bez obzira na pravni  ambijent i okolnosti pritisaka, koristit ću pravna sredstva jer smatram kao građanin da, kada se ne zalažemo za svoja prava, gubimo dostojanstvo, a ja o dostojanstvu neću pregovarati“, navodi Šehović za Žurnal.

 

Nermin Šehović

Biografije i iskustvo Šehovića i Šišića su neuporedivo u Šehovićevu korist, no za Vladu je to bilo nevažno. Ministri su unaprijed dobili naredbu za koga moraju glasati.

Aišu Telalović je, kako navodi, kao građanku zainteresovao slučaj izbora policijskog komesara ZDK te je po Zakonu o slobodi pristupa informacijama tražila od Vlade i MUP-a ZDK obrazloženje o prijedlogu najboljeg kandidata za komesara. Umjesto da postupi po navedenom Zakonu, iz MUP-a ZDK joj putem maila tek odgovaraju da MUP o tome nema dokumentaciju!?
Iz Vlade ZDK pak obavještavaju da oni nisu dobili bilo kakvo obrazloženje prijedloga imenovanja policijskog komesara, tek su listom glasali baš za Šišića!?
Obrazloženje, ako i postoji na papiru, tako je ostalo nedostupno. Nezavisni odbor je odbio dati odgovor sa obrazloženjem da oni nemaju obavezu postupati po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

 


„Da li članovi Nezavisnog odbora zaista misle da su nezavisni od primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH i drugih važećih zakona i podzakonskih akata u ovoj zemlji, uključujući njihov sopstveni Poslovnik o radu koji je usvojila Skupština ZDK, a u kojem je navedeno da će raditi transparentno i zakonito? Da li zaista ti članovi smatraju da se pod transparentnošću konkursne procedure za izbor komesara podrazumijeva samo objava javnog konkursa za komesara u lokalnim novinama i na web stranici?“, pita se Aiša Telalović, najavljujući nastavak traženja odgovora i reakciju nadležnih institucija.

Na plan, koji je potom i realizovan, a to je dominacija ASDA (i) nad policijom u ZDK, Žurnal je upozoravao prethodnih godinu i pol dana više puta, zaključno sa filmom „Bitka za političkog komesara“. Objavili smo i kako je prva naredba komesara Šišića bila ona o provjeri zaštitarskih agencija, a informacija nakon uvida u njihove ugovore sklopljene sa pravnim subjektima može biti vrijedna za npr.  konkurenciju. Naredba je Šišiću došla od ministra Pekića, intimusa lidera kantonalne ASDA Rame Isaka, čija je supruga formalni vlasnik zaštitarske agencije “Condor”.

 


Ramo Isak i Dario Pekić                                                                                               Rusmir Šišić

Navedeni Ramo Isak, nakon objave našeg filma, posljednjih dana piše demantije i uvrede na račun Žurnala koje šalje na sve strabe. Ukoliko je zaista takav borac protiv nezakonitosti kakvim se predstavlja, ima priliku da to i dokaže, zajedno sa novoimenovanim komesarom Šišićem.
Predlažemo da Isak komesaru, Upravi policije ili pak direktno tužilaštvu prijavi svoja saznanja o osobama koja na području Zenice vrše kamatarenje ili terminom iz Krivičnog zakona FBiH, lihvarenje, onako kako ih je naveo imenom i prezimenom u razgovoru nakon snimanja za Žurnal.
Podsjetićemo da je po članu 298. Krivičnog zakona FBiH lihvarenje kažnjivo i do pet godina zatvora, a uzgred član 345. istog Zakona predviđa sankcije i za neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja.

(zurnal.info)