Dnevnice povećane greškom:Premijer Novalić priznao da je obmanuo javnost
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Arhiva

Dnevnice povećane greškom: Premijer Novalić priznao da je obmanuo javnost

Šta se, zapravo, desilo, pa da federalni premijer Fadil Novalić i njegovi medijski “vanjski saradnici" priznaju da su sedam dana građane Federacije držali u zabludi?

Premijer Novalić priznao da je obmanuo javnost
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Prvo je Službene novine demantovao u neslužbenim. Onda se odlučio i neslužbene novine službeno demantovati. I sad tvrdi - Vlada Federacije BiH smanjila je dnevnice. Ali koje? One koje nije ni povećala?    

 

Pogrešno tumačen

Kada smo prije desetak dana na Žurnalu objavili tekst da su vladari Federacije samo sebi povećali dnevnice, federalni premijer Fadil Novalić oštro je demantovao.
“Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja, koju je donijela Vlada Federacije BiH na sjednici 3. juna 2016. godine, nisu povećani iznosi dnevnica za službena putovanja, kako su to protumačili i prenijeli neki mediji”, saopćeno je iz Vlade Federacije 16. juna 2016. godine.

Da “neki mediji” (Žurnal) ipak nisu pogrešno protumačili, Novalić je shvatio osam dana kasnije.
"Ocjenjujući član 18. diskriminatorskim i brišući ga iz teksta Uredbe, Federalna vlada želi, uz brojne druge već poduzete mjere štednje, i na ovaj način doprinijeti uštedama u javnoj potrošnji. Vlada, također, ovim povodom, ukazuje na angažman javnosti, posebno medija, koji su s pravom ukazali na ovaj propust i time doprinijeli da, nakon više godina, bude brisan član 18. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja", naveli su iz Vlade FBiH 24. 6. 2016. godine.

 

Greška kao socijalna osjetljivost

Šta se, zapravo, desilo, pa da federalni premijer Fadil Novalić i njegovi medijski “vanjski saradnici" priznaju da su sedam dana građane Federacije držali u zabludi? Desilo se to da je premijer Novalić, osim neslužbenih glasila, počeo čitati i službena glasila Federacije BiH.   

A tamo je, u članu 18. Uredbe o službenim putovanjima pisalo: “dnevnice utvrđene prema odredbi člana 5 ove Uredbe uvećavaju se: 25 posto za predsjednika i potpredsjednike Federacije; 20 posto za premijera i zamjenike premijera Vlade Federacije; 15 posto za ministre u Vladi Federacije; 10 posto za lica iz člana 11 a Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i lica izvan federalnih tijela koji su određeni za članove zvanične delegacije Federacije”.

Vlada danas tvrdi da je ovaj član nepažnjom, odnosno greškom objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Ali kako je, onda, moguće da je Vlada Federacije, nakon što je Žurnal objavio navode iz Službenih novina saopćila javnosti da “nije povećala dnevnice”? Da li je, ponovo, neko pogriješio? Neko ko Vladinu obmanu o povećanju dnevnica u javnosti prezentira kao Novalićevu socijalnu osjetljivost  obznanjenu pod naslovom “Vlada smanjila dnevnice”.

(zurnal.info)