Pokušao sakriti dva računa u banci:Prijava protiv Ibre Berila u ladici Tužilaštva KS već dvije godine
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Pokušao sakriti dva računa u banci: Prijava protiv Ibre Berila u ladici Tužilaštva KS već dvije godine

Ured za borbu protiv korupcije KS još u januaru 2021. godine podnio je prijavu Tužilaštvu KS jer načelnik Općine Trnovo nije prijavio štedni račun na iznos nešto viši od 40.000 KM i oročeni depozit od 100.000 KM.

Prijava protiv Ibre Berila u ladici Tužilaštva KS već dvije godine
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu

 

Skoro će dvije godine kako je Ured za borbu protiv korupcije KS podnio krivičnu prijavu protiv načelnika Općine Trnovo Ibre Berila zbog sumnje da je krivotvorio službenu ispravu na način da kao nosilac javne funkcije nije prijavio svu svoju imovinu.

Predmet je u radu“, reći će kratko iz Tužilaštva na naš upit da li je formiran predmet i u kojoj je fazi.

U podnesenoj prijavi, saznajemo, stoji da Berilo nije prijavio štedni račun na iznos nešto više od 40.000 KM, te oročeni depozit od 100.000 KM. Naši izvori tvrde da je to bio dužan uraditi prema Zakonu o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Izjašnjavajući se na sporne navode Berilo je Uredu kazao da je iznos oročenog depozita sačinjen od prihoda koji su nastali tokom godina bavljenja stočarstvom i poljoprivredom, ali i da su na taj račun preneseni prihodi sa njegovog tekućeg.

Ibro Berilo                                                                                                     foto: biznisinfo.ba

 

Slično pojašnjenje je bilo i za štedni račun, da su na njega prenesena sredstva sa tekućeg i da su nastala na osnovu kuporpodajnog ugovora i da predstavljaju razliku sredstava od redovnih primanja na račun.

Među imovinom koju je prijavio su tri zemljišta u Općini Trnovo ukupne površine od oko 48.088 kvadratnih metara, četiri poljoprivredna zemljišta površine od oko 105.902 kvadratnih metara, zemljište i kuća u izgradnji u Općini Novi Grad, te kuća i okućnica na Ilidži i još jedan devastiran objekat u Trnovu. Prijavio je i ukupan prihod plata od 45.583 KM.

U obrascu je naveo i imovinu supruge Saime Berilo na čije ime je farma SD „Klanac“, za uzgoj sitne stoke. Farma se nalazi na površini od 12.320 kvadratnih metara. Prijavio je i stado od 500 ovaca.

Iako se njihova godišnja zarada od poljoprivrede kreće od oko 50.000 KM ova farma već godinama dobija i novčane podsticaje sa općinskog, kantonalnog, ali i federalnog nivoa.

Žurnal je u posjedu dokumenata o svim novčanim podsticajima koje su dobili od 2016. do 2020. godine sa kantonalnog i federalnog nivoa, dok od Općine Trnovo nismo uspjeli dobiti odluke o dodjeli novčanih podsticaja iz oblasti poljoprivrede koje su dodjeljivali po javnim pozivima. Naš zahtjev su odbili pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Klanac je od 2016. u dva navrata od KS dobio novčane podsticaje u poljoprivredi u iznosu od 12.270 KM i 4.380 KM, a iste godine su u dva navrata dobili novčane podsticaje u ukupnom iznosu od 6.300 KM za ukupno 180 ovaca.

Novčane podsticaje dobijali su i narednih godina:

2017. od KS 12.630 KM, a od FBiH 4.200 KM za 120 ovaca.

2018. od KS 25.680 KM, a od FBiH 4.800 KM za 150 ovaca.

2019. od KS 21.040 KM, a od FBiH 5.120 KM za 160 ovaca.

2020. od KS 22.140 KM, a od FBiH 11.040 KM za 276 ovaca.

Milionski poslovi za firmu sa deset uposlenikaOPĆINA TRNOVOMilionski poslovi za firmu sa deset uposlenika

Ibro Berilo je pod različitim stranačkim dresovima za načelnika Općine Trnovo biran pet puta. Općina Trnovo je, inače, poznata po tome da na svakim izborima ima veći broj glasača od broja stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovništva u Trnovu je popisano 1830 osoba, da bi na lokalnim izborima 2012. bilo 3.590, 2016. 2.566, a 2020. 2.696 glasača.

(zurnal.info)