Sud zaključio:Radna mjesta u Elektroprivredi BiH prodavali po nalogu SDA
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Sud zaključio: Radna mjesta u Elektroprivredi BiH prodavali po nalogu SDA

Općinski sud u Sarajevu zaključio je u svom rješenju da je Esed Džananović, osumnjičeni izvršni direktor Elektroprivrede BiH, nezakonita zapošljavanja vršio isključivo po naredbi iz svoje stranke. Steže se pravosudni obruč oko najviših zvaničnika SDA

Radna mjesta u Elektroprivredi BiH prodavali po nalogu SDA

Steže se obruč oko SDA-ovih zvaničnika Asima Sarajlića, Amira Zukića i Mirsada Kukića. Naime, u posljednjem Rješenju Općinskog suda u Sarajevu, a koje se odnosi na određivanje mjera zabrane Esedu Džananovići i drugim uhapšenim u okviru akcije Bosna, navedeno je da je osumnjičeni izvršni direktor Elektroprivrede BiH nezakonita zapošljavanja vršio isključivo po naredbi iz svoje stranke.

“Korist koju Vijeće nalazi  da je osumnjičeni Džananović prihvatio u zamjenu za predmetno posredovanje (zapošljavanja) je zadržavanje funkcije, odnosno pozicije   na poslu i u političkoj stranci čiji je član”, piše u Rješenju Općinskog suda u Sarajevu donesenom 16. decembra ove godine.

Svoj zaključak sudsko Vijeće temelji na osnovu iskaza svjedoka, te iskaza osumnjičenog Džananovića, datog 27. avgusta ove godine u prisustvu branitelja Ifeta Ferageta.

Osumnjičeni Džananović, navodi se u Rješenju, sam je u svom iskazu naveo da je na poziciju izvršnog direktora za distribuciju Elektroprivrede BiH imenovan “kao kvalifikovani stranački kadar”, te da je upute za nezakonita zapošljavanja vršio po nalogu visokopozicioniranih osoba iz stranke.

“Kad je prihvatio ovu funkciju znao je da mora postupati po uputama stranke”, piše u navedenom sudskom dokumentu.

ZAPOŠLJAVANJE OMEROVOG SINA

Slučaj Amela Škalje jedan je od brojnih dokaza na osnovu kojih je Općinski sud izveo zaključak da je Esed Džananović postupao po naredbama iz SDA. U pitanju je, naime, zaposlenje sina Omera Škalje, zastupnika SDA u Parlamentu FBiH.

Prema presretnutim telefonskim razgovorima koje je snimala Federalna uprava policije, za njegovo zapošljavanje u Elektroprivredi BiH urgirali su generalni sekretar SDA Amir Zukić, te potpredsjednik te stranke Mirsad Kukić.

Prvo je, prema informacijama iz istrage, Eseda Džananovića nazvao Amir Zukić koji je, potom, telefon predao “doktoru Mirsadu Kukiću da i on nešto kaže”. Doktor Kukić je potom prenio Džananoviću da mora zaposliti sina Omera Škalje.

Nakon toga Džananović stupa u akciju, te naređuje Jasminu Karabegoviću, direktoru Elektrodistribudije Bihać da zaposli Škaljinog sina. Ovaj, međutim, to odbija i ubrzo biva smijenjen sa pozicije direktora Elektrodistribucije Bihać. Sin SDA-ovog federalnog zastupnika, potom, posao dobija u Elektrodistribuciji Tuzla.

Upravo ovo zapošljavanje, završeno bez ikakvog javnog oglasa, jedno je od onih spornih za koja se sumnjiče čelnici SDA. Džananovića je, naime, na ovu poziciju dovela Kadrovska komisija SDA, a njom predsjedavao potpredsjednik Asim Sarajlić.

Upravo dio Džananovićevog iskaza na koji se poziva i Općinski sud u Sarajevu, a koji se odnosi na “njegovu smjenu ukoliko ne bude slušao upute iz SDA” inkriminiše Asima Sarajlića.

U članu 382., stav dva Krivičnog zakonu F BiH piše da onaj “ko koristeći svoj službeni ili uticajni položaj u institucijama u Federaciji posreduje da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti ili da se ne učini službena radnja koja bi se morala učiniti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.

Trojica visokopozicioniranih kadrova SDA (Sarajlić, Zukić i Kukić) osumnjičena su da su prekršili upravo ove zakonske odredbe. Zbog ove istrage, čelnici SDA izbjegavaju da, unatoč istrazi, razriješe Eseda Džananovića kojem je Sud zabranio obavljanje bilo kakve pozicije u Elektroprivredi BiH do okončanja krivičnog postupka. Naime, prema Zakonu o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, ali i Zakonu o radu, Esed Džananović je morao biti tri mjeseca nakon hapšenja. No, iako je četvrti mjesec na isteku, Džananović još nije razriješen.

Dok je on bio u pritvoru, na poziciju izvršnog direktora za distribuciju bio je imenovan Nevad Ikanović, ali je i njegov vd mandat istekao. Prema informacijama Žurnala, resorni ministar Nermin Džindić nedavno je zatražio od Kadrovske komisije SDA da mu zvanično i pismeno dostave prijedlog za imenovanje novog izvršnog direktora SDA. Predsjednik Kadrovske komisije SDA Asim Sarajlić izbjegava da to učini. Stoga pozicija izvršnog direktora za distribuciju ostaje upražnjena do daljnjeg.

Za to vrijeme, Općinski sud u Sarajevu izdao je naredbu da se u svim bankama provjere računi ili sefovi koje eventualno koriste Asim Sarajlić, Mirsad Kukić i Amir Zukić.

(zurnal.info)