Rudnik Kreka u štrajku:Rudarima 70 posto plate, zaštitarima 1,5 milion maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Rudnik Kreka u štrajku: Rudarima 70 posto plate, zaštitarima 1,5 milion maraka

Dvije hiljade rudara Rudnika Kreka stupilo je u generalni štrajk i obustavilo proizvodnju. Dok rudarima isplaćuju samo 70 posto plate i najavljuju otpuštanja zbog „zastoja u proizvodnji i padu prihoda“ Rudnik Kreka u isto vrijeme troši milione za usluge privatnih firmi

Rudarima 70 posto plate, zaštitarima 1,5 milion maraka
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

 

Dvije hiljade rudara Rudnika uglja Kreka u Tuzli ponovo su stupili u štrajk jer im plate kasne svaki mjesec a još uvijek nisu isplaćene ni pune plate i ostale naknade za februar. Sindikalni odbor Sindikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” od uprave  Rudnika i Elektroprivrede BiH zahtijevaju potpunu primjenu Kolektivnog ugovora, nastavak radnog angažmana 52 radnika iz neposrednog proizvodnog procesa u Rudniku uglja “Kreka” u Tuzli, a koji trenutno imaju status radnika sa ugovorom na određeno vrijeme, i predstavljanje plana investiranja od strane Elektroprivrede BiH za naredne tri godine.

Ovo je drugi štrajk rudara Kreke u ovom mjesecu. 

Dvanaestog marta oko 300 rudara Rudnika Kreka u Tuzli obustavilo je proizvodnju i stupilo u radnički neposluh zbog najavljenog otpuštanja radnika. Iz Uprave Rudnika najavljena otpuštanja pravdali su “zastojem u proizvodnji i padu prihoda“ Rudnika Kreka.

Obzirom na zastoj u proizvodnji i pad prihoda u Rudniku Kreka d.o.o Tuzla, primorani smo u skladu sa odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu uvesti prekid rada počev od 1.4.2021. godine pa sve dok se situacija u Društvu ne popravi“, naveo je direktor Rudnika Kreka Fuad Muminović 11. marta u dopisu u kojem traži spisak radnika za prekid rada.

 

rudnik-kreka

 

Isti dan, bez obzira na „zastoj u proizvodnji i padu prihoda“, Rudnik Kreka za iznajmljivanje buldožera od privatne firme izdvaja 891.000 KM bez PDV-a. Četiri dana kasnije, za iznajmljivanje rovokopača od privatne firme Rudnik izdvaja 197.010 KM bez PDV-a. Isti dan potpisuju i ugovor vrijedan 283.500 KM bez PDV-a za iznajmljivanje bagera čistača traka.

Sve ove ugovore Rudnik Kreka dodijelio je pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Obrazloženje za primjenu ovog postupka javne nabavke dodatno govori u kakvim uslovima rade rudari u rudnicima Kreke.

Postupanje po Upravnoj mjeri inspekcijskog pregleda Federalnog rudarskog inspektora, konstatovanoj u zapisnicima o inspekcijskom pregledu br. UP1-16-14-2-00496/2021 i UP1-16-14-2-00496/2021 od 05.02.2021. godine, kojim je tražena sanacija stanja u PK „Dubrave“ i PK „Šikulje“ izazvanog blokovskim pomijeranjem stijenskog masiva radnih kosina aktivnog klizišta i nestabilnošću radnih kosina, a sve u cilju zaštite života i zdravlja uposlenika i instalisane opreme, a što je u skladu sa članom 104. ZOR-a FBiH i članom 123. Zakona o inspekcijama FBiH“, navedeno je u obrazloženju.

U toku radničkog neposluha rudari su se požalili medijima da, kada je u pitanju iznajmljivanje mašina od privatnih firmi novca ima, dok se rudničke mašine ne koriste jer nisu ispravne a njihovu popravku niko ne želi platiti.

Da novca u Rudniku Kreka ima, bar kada je u pitanju angažovanje privatnih firmi, pokazuje i činjenica da tri dana nakon što je oko 300 rudara obustavilo proizvodnju i stupilo u radnički neposluh, Rudnik Kreka raspisuje tender za angažovanje zaštitarske agencije za tri rudnika.

Dok rudarima isplaćuje 70 posto plate, za angažovanje zaštitarske agencije izdvajaju 1,5 miliona maraka.

 

rudari2

 

Rudnik uglja Kreka Tuzla 15-tog marta ove godine raspisao je tender za nabavku usluga angažovanja zaštitarske agencije za tri rudnika- Dubrave, Mramor i Rudnik "Šikulje". Procijenjena vrijednost nabavke je 1.575.000  KM bez PDV-a.  

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da  se usluge izvršavaju 24 sata na dan od dana uvođenja u posao, a izabrani ponuđač u toku perioda od 24 časa dužan je da angažuje minimalno jednog zaštitara na svakoj od ukupno 18 pozicija – deset na Rudniku  „Dubrave“ , četiri na Rudniku „Mramor“ i četiri na Rudniku „Šikulje“.

Rudari Rudnika Kreka radnički neposluh su prekinuli isti dan nakon što je Uprava rudnika povukla odluku o prekidu rada. Upravi su dostavljeni zahtjevi rudara za povećanjem plata ali i povećanjem cijene uglja koja se isporučuje Termoelektrani Tuzla. Rudari tvrde da ta cijena nije promijenjena već 12 godina, te da je skuplja šteka cigara nego tona uglja koju Rudnici Kreka isporučuju Termoelektrani.

Kako zahtjevi rudara nisu ispunjeni, 2.000 rudara Rudnika Kreka 26-tog marta pokrenulo je generalni štrajk i obustavilo proizvodnju.

(zurnal.info)