Dok svoje radnike ucjenjuju ukidanjem naknada:Rudnik Kreka troši milion maraka na iznajmljivanje rudara!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Dok svoje radnike ucjenjuju ukidanjem naknada: Rudnik Kreka troši milion maraka na iznajmljivanje rudara!

Dok od Krekinih rudara traže da rade za 70 posto plate, bez toplog obroka i uz prijetnje sindikata da ako ne povuku tužbe za nedostajuće uplate doprinosa ukinut će im sve naknade, paušale i privilegije, Uprava rudnika Kreka ponovo izdvaja više od milion maraka za iznajmljivanje rudara od privatne firme

Rudnik Kreka troši milion maraka na iznajmljivanje rudara!

 

Godinama unazad Uprava Rudnika Kreka ima običaj da dok njihovi rudari štrajkuju, iznajmljuju radnike od privatne firme. Godinama je to jedna te ista firma- Rudar iz Tuzle.

U više navrata pisali smo o tome. Polovinom 2016. godine iako su tvrdili da imaju višak radnika, federalni rudnici angažovali su rudare iz privatne kompanije "Rudar", koja je za tri godine imala prihod od 45 miliona maraka! Većina - skoro 90 posto prihoda - obezbjeđena je na osnovu ugovora o iznajmljivanju radne snage rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U 2017. godini firma Rudar iz Tuzle dobila je 20 tendera u vrijednosti 12,4 miliona maraka od rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede. Na 14 tendera ova firma je bila jedini ponuđač. Većina poslova koje je dobila firma Rudar odvija se na području Tuzlanskog kantona. Ista praksa nastavljena je i narednih godina.

Kada je polovinom prošle godine oko 1.700 Krekinih rudara zbog neisplaćene plate za juli pokrenulo radnički neposluh te su obustavili rad u rudnicima Mramor i Šikulje iz sindikata rudara tada su navodili da plate nisu dobili zato što su blokirani računa rudnika zbog duga od pet miliona maraka. Četiri dana ranije Uprava Rudnika Kreka sa privatnom firmom Rudar iz Tuzle potpisala je ugovor vrijedan 1,1 milion maraka za izradu jamskih prostorija.

Ponovo ove godine novca za Krekine rudare nema i najavljuje se uvođenje prekida rada pravdajući to zastojem u proizvodnji i padom prihoda a sindikat prijeti ukidanjem svih naknada, paušala i privilegija ako rudari ne povuku tužbe za uplatu doprinosa. Samo ove godine u martu već dva puta rudari su obustavljali proizvodnju.

Dok je dvije hiljade rudara Rudnika Kreka stupilo u generalni štrajk i obustavilo proizvodnju Uprava Rudnika Kreka u isto vrijeme trošila je milione za usluge privatnih firmi- od iznajmljivanja mašina do angažovanja zaštitarskih agencija.

Ponovo kao i prethodnih godina posla ima i za firmu Rudar. Na tender za nabavku  usluga rada trećih lica na izradi jamskih prostorija vrijedan 1,1 milion maraka ponovo je stigla samo jedna ponuda- firma Rudara iz Tuzle.

krek

 

Dana 30.03.2021. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila javno otvaranje ponude. Ponudu za javnu nabavku usluga Usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija (1.300 m), dostavio je jedan ponudač: „RUDAR“ Tuzla, sa cijenom od 999.067,00 KM bez PDV-a. Nakon analize blagovremeno dostavljene ponude, konstatovano je da ista ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije (analitički pregled ponude od 05.04.2021. godine, u prilogu), te da je vrijednost ponude u okviru procijenjene vrijednosti nabavke. Procijenjena vrijednost nabavke je 999.067,00 KM. Obzirom na navedeno, a shodno članu 64. stav 1. tačka b) ZJN BiH, Komisija predlaže Direktoru i Prokuristi da ugovor za javnu nabavke usluga — Usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija (1.300 m), dodijele ponudaču „RUDAR“ Tuzla, sa cijenom od 999.067,00 KM bez PDV-a, 1.168.908,39 KM sa PDV-om“, navedeno je u odluci o dodjeli ugovora firmi Rudar.

Firma Rudar iz Tuzle u vlasništvu je sarajevske firme BBM i još 13 osoba. Žurnal je ranije pisao o nezakonitoj ekspoloataciji ruda  firme BBM u rudnicima u Fojnici, te Maglaju i Varešu. Na većini ovih poslova radila je i firma Rudar iz Tuzle.

(zurnal.info)