VIŠEMJESEČNI NAPORI URODILI PLODOM:Sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu izbačen i dr. Nabil Naser
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

VIŠEMJESEČNI NAPORI URODILI PLODOM: Sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu izbačen i dr. Nabil Naser

Nakon što je uskraćen povratak na Fakultet dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, sve je izvjesnije da se na Fakultet više neće vraćati ni dr. Nabil Naser

Sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu izbačen i dr. Nabil Naser

Prvo se raspiše konkurs za koji će inspekcija utvrditi da nije u potpunosti zakonit. Zatim se raspiše ponovljeni konkurs na kojem se primi kandidat koji ne ispunjava zakonske uslove. Pritom mu se malo falsifikuje naučni rad, malo priznaju radovi koji su u tim trenutku nepostojeći, ignoriše se to što se nije na vrijeme ni prijavio na konkurs. Ostali, iako imaju sve stručne reference i iskustvo, odbijeni su uz nezakonita obrazloženja.

Za sve to vrijeme plaćaju se kazne jer se postupa suprotno zakonskim odredbama. Kada se iscrpe svi (ne)zakoniti načini, jednostavno se ukine konkurs koji je proizveo toliko pometnje, pošalje Senatu UNSA na odobravanje i - stvar riješena. Nema nastavnika, nema konkursa, nema ni problema. Tako bi otprilike glasio sažetak višemjesečnih napora Medicinskog fakulteta da se iz ove ustanove izbaci nepodoban kadar.Nakon što je uskraćen povratak na Fakultet dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, sve je izvjesnije da se u nju više neće vraćati ni dr. Nabil Naser. O ovom slučaju Žurnal je pisao više puta ali se sada u sve uključio i Senat UNSA tako što je sjednici održanoj 27. juna ove godine donio odluku kojom se Medicinskom fakultetu u Sarajevu daje saglasnost za poništenje dijela konkursa za nastavnika za oblast Interna medicina po konkursu od 24.10.2017. i ponovljenom konkursu od 30.1.2018. Usvaja se prijedlog Medicinskog fakulteta da se ne izvrši izbor nijednog kandidata za ovu oblast. Osnov za ovu odluku Senata je mišljenje Grupacije medicinskih nauka od 22.6.2018.

U izvještaju komisije Medicinskog fakulteta koja je razmatrala ovaj izbor navodi se da dr. Nabil Naser, suprotno svim dotadašnjim rješenjima, ne ispunjava zakonski osnov da bude nastavnik u ovom ustanovi jer nema nastavnu bazu u KCUS-u:

- Predmetni nastavnik odgovoran je za realiziranje svih oblika nastave: predavanja, vježbi/seminara, praktičnog rada, a praktični rad se može organizirati i realizirati u prostorijama organizacione jedinice, odnosno u nastavnoj bazi visokoškolske ustanove/organizacione jedinice.

Za kandidatkinju koju je Komisija ranije predložila za ovo imenovanje sada se navodi da ipak “ne ispunjava zakonske uslove”.
Odluku je potpisao rektor UNSA Rifat Škrijelj koji smatra kako u ovom trenutku nije potrebno posebno je obrazlagati.
(zurnal.info)