USVOJENA ŽALBA PROINTERA:Sebija Izetbegović mora poslovati sa Igorom Dodikom

Istražujemo

USVOJENA ŽALBA PROINTERA: Sebija Izetbegović mora poslovati sa Igorom Dodikom

Kancelarija za razmatranje žalbi u BiH stala je uz „Prointer“, s kojim „sarađuje“ Igor Dodik, i odbacila odluku UKCS-a. Predstavnici nacionalnih prvaka tako će preko javne zdravstvene ustanove u djelo morati da sprovedu posao vrijedan 123.809 KM.

Sebija Izetbegović mora poslovati sa Igorom Dodikom
Sebija Izetbegović, direktorica UKCS

Mostarska Kancelarija za razmatranje žalbi usvojila je žalbu "Prointera". Univerzitetski klinički centar u Sarajevu mora dati posao održavanja SAP licenci IT firmi bliskoj porodici Milorada Dodika. Sebija Izetbegović, direktorica UKCS, demonstraciju patriozitma i rada po zakonima ipak će morati da provede na nekom od sljedećih tendera, kad pročita Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u koju se zaklinje. Predstavnici nacionalnih prvaka tako će preko javne zdravstvene ustanove u djelo morati da sprovedu posao vrijedan 123.809 KM sa PDV-om, stoji u dokumentu koji je u posjedu Žurnala. 

Nakon što je u javnost procurila odluka UKCS-a da bi Izetbegovićeva, u vrijeme pooštravanja američkih sankcija članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, poslovala sa firmom povezanom s njegovim sinom Igorom, supruga lidera SDA Bakira Izetbegovića požurila je da poništi odluku o izboru „Prointera“ kao najpovoljnijeg ponuđača. Sve je opravdala navodnom preporukom IT sektora UKCS-a da to učini, jer je „'Microsoft' raskinuo partnerski odnos sa 'Prointerom'“.

„Budući da je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma na godinu dana i da je 'Microsoft' trenutno najveća softverska kompanija, ponuđač 'Prointer ITSS' neće biti u mogućnosti da realizuje predmetnu nabavku, a što se nije moglo predvidjeti u vrijeme pokretanja javne nabavke i donošenja odluke o izboru ponuđača.“

Žalbeni postupak poslužio je za prepucavanje.

„Ugovorni organ (UKCS) pogrešno tumači i primjenjuje materijalno pravo. U ZJN BiH definisano je sljedeće: ...'Ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazanih razloga koji su izvan njegove kontrole'. Postavlja se pitanje kako je tvrdnja jedne službe dokazan razlog? Niti jedan SAP partner ne mora biti 'Microsoft' partner da bi mogao prodavati sve ono što SAP nudi u svom portfoliju. SAP je garantovao i garantuje da će 'Prointer', kao njihov ovlašteni partner, biti u mogućnosti da isporuči sve stavke koje su predmet nabavke“, stoji u žalbi „Prointera“.

U stilu Milorada Dodika IT tender majstori su nastavili.

„Ukoliko je ugovorni organ na bilo koji način sumnjao u isto, trebalo je da od 'Prointera' ili od predstavništva SAP-a traži dodatno objašnjenje, a ne da se rukovodi 'čaršijskim pričama' i rekla-kazala dokazima.“

Sebija Izetbegović je, prebacujući odgovornost na IT sektor UKCS-a, navela da je postupila po preporuci te da žalba „Prointera“ nije osnovana jer iz „firme nisu dostavili nijedan dokaz koji bi opovrgao navode iz odluke o otkazivanju postupka, odnosno da nije izgubio partnerski odnos sa 'Microsoftom'“.

„Žalbeni navod da 'Microsoft' licence, u predmetnom postupku nabavke nemaju suštinske veze sa SAP licencama, nije osnovan, jer je predmet ovog postupka ključna stavka 4 održavanja MSSQL“, navela je direktorica u odgovoru i dodala da se ne može izložiti riziku da potpiše ugovor pa da UKCS bude predmet sankcija „Microsofta“, radi poslovanja sa „Prointerom“.

Očekujući da će vještački nabildan autoritet i ovog puta biti presudan, profesorica nije dostavila nijedan dokaz u korist tvrdnje javne zadravstvene ustanove na čijem je čelu. Kako je dokaze u svoju korist imao „Prointer“, KRŽ je zaključila da je odluku o odbacivanju ove firme Izetbegovićeva donijela na osnovu nedokazanih, neprovjerenih i paušalnih tvrdnji.

KAD SEBIJA U NEDOBA BIRA

Direktorica UKCS-a je 8. februara donijela odluku o izboru „Prointera“ kao najpovoljnijeg ponuđača za održavanje SAP licenci i sve objavila na web stranici.

Iako je tendersku dokumentaciju preuzelo sedam potencijalnih ponuđača, među kojima i, zanimljivo, „BH Telekom“, „Lanaco“, „S Consulting“, „Roaming Networks“ i „Inteh“, samo je “Prointer” dostavio ponudu. Na javnom otvaranju ponuda niko se nije pojavio.

Sebija je zaključila i potpisala:

“Budući da je zadovoljena transparentnost i da je cijena prihvatljive ponude za 'pružanje usluga održavanja SAP licenci za potrebe KCUS-a', u okviru osiguranih sredstava za nabavku, Komisija je dala prijedlog da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i okvirni sporazum dodijeli PROINTER ITSS d.o.o. Banjaluka”.

Nakon što je „Prointer“, zbog sumnjivih poslova sa javnim sektorom i povezanosti sa porodicom Dodik, konačno stigao na tapet velikih međunarodnih IT kompanija, Izetbegovićeva je pokušala da se „izvuče“ iz priče. Bezuspješno i nezakonito!

IT tender prvak "Prointer", od osnivanja 2015. godine do danas, dobio je 726 ugovora sa javnim sektorom vrijednih ukupno 192.487.850 KM.

(zurnal.info)