Žurnal najavio prije 2 mjeseca:Sebija Izetbegović preuzela kontrolu nad Ljekarskom komorom Federacije!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Žurnal najavio prije 2 mjeseca: Sebija Izetbegović preuzela kontrolu nad Ljekarskom komorom Federacije!

Događa se upravo ono što je Žurnal najavio - po cijenu razbijanja Ljekarske komore FBiH, Sebija Izetbegović ne odustaje od namjere da ovlada kompletnim zdravstvom. Na čelo Ljekarske komore Federacije izabrana je tuzlanska liječnica Amila Bećirović, članica SDA.

Sebija Izetbegović preuzela kontrolu nad Ljekarskom komorom Federacije!
sebija izetbegović & amila bećirović

Sebija Izetbegović, generalna direktorica sarajevskog Kliničkog centra nastavlja sa svojim planom preuzimanja kompletnog zdravstva. Nastavila je djelovati i nakon prvostepene presude kojom je utvrđen nezakonit izbor rukovodstva Ljekarske komore Kantona Sarajevo. 

Cilj je prezimanje Ljekarske komore Federacije i on je u subotu 10. oktobra do daljnjeg i ostvaren. Kažemo do daljnjeg, jer bi potvrda drugostepene presude mogla značiti i vraćanje cijelog procesa na početak. Baš kako je i Žurnal najavio prije dva mjeseca, na čelo Ljekarske komore Federacije izabrana je tuzlanska liječnica Amila Bećirović, kadar SDA.

 

iz Žurnalovog teksta 11.8.2020.

Sebija Izetbegović, putem najbliže saradnice Enre Suljić, ništa nije prepuštala slučaju. Manipulacije uigrane na političkim izborima, primjenili su i za izbornu skupštinu federalne ljekarske komore. Uzalud su ljekari Opće bolnice birali svoje predstavnike za skupštinu,  “generalna direktorica” ih je “precrtala”. Prethodno  su “obrađeni” ljekari iz Tuzlanskog kantona. Aktivirane su liste onih na "SDA liniji" kako bi bili infiltrirani u rad skupštine Ljekarske komore FBiH. 

 

Enra Suljić

Dva su moguća epiloga “Sebijinog puča”. 

Jedan je da se nastavi dokazivanje nelegalnosti cijelog procesa sudskim putem, od izbora Skupštine Ljekarske komore KS do ove na federalnom nivou. Ukoliko bi pak bio legalizovan “SDA desant” na komoru, Sebija Izetbegović i SDA imaju otvorene sve mogućnosti ucjene za neposlušne ljekare. Primjera radi, ukoliko kantonalna komora iz nekih razloga oduzme ljekaru licencu, to sada prema političkom naputku, može potvrditi i ona na federalnom nivou. Lista takvih nepodobnih već je “u izradi”, saznajemo.

Drugi mogući epilog je radikalniji. U razgovoru za Žurnal prije skupštine, ljekari iz nekoliko kantonalnih komora najavili su izlazak iz postojeće i formiranje nove komore, ukoliko “Sebijini” prevagnu.  

Dogodiće se upravo ono što je Žurnal najavio - po cijenu razbijanja federalne ljekarske komore, generalna direktorica neće odustati od svojih ambicija.  

 

 

(zurnal.info)