Opstrukcije iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH:Sistemsko uklanjanje konkurencije konzorciju Milana Ševe
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Opstrukcije iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH: Sistemsko uklanjanje konkurencije konzorciju Milana Ševe

Kandidati koji su stručne ispite za homologaciju i certificiranje položili još u maju, odnosno junu potpisane licence dobili tek nakon upita Žurnala. Iz Ministarstva nam je rečeno da su potpisane licence proslijedili 12. jula, a ustvari je to učinjeno tek devet dana nakon toga. Naši izvori tvrde da se radi o još jednoj sabotaži firmi koje nisu u Konzorciju sa širokobriješkom firmom Centar motor

Sistemsko uklanjanje konkurencije konzorciju Milana Ševe
Ministarstvo komunikacije i prometa BiH

Nema kraja zakulisnim igrama kada je u pitanju dodjela nadzora iz oblasti homologacije i certificiranja. Nakon što je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH taj posao prosto morao povjeriti konzorcijima na čijem čelu su firme Milana Ševe i Aleksandra Milašinovića kako bi ovi miljenici HDZ-a BiH i SNSD-a imali monopol u ovoj oblasti, spoznaju se još neke blago rečeno nelogičnosti u postupcima ministarstva.

Tako su kandidati koji su u drugoj polovini maja i početkom juna položili stručne ispite iz homologacije i certificiranja tek dobili potpisane licence od Ministarstva komunikacija i prometa BiH. I to nakon upita Žurnala. 

Poštanski pečat otkriva istinu 

Stručni ispit za certifikovanje je 23. maja ove godine u Sarajevu položilo 39 kandidata, a za homologaciju 47 kandidata 3. juna u Banjoj Luci. U sastavu komisije, pred kojom su polagali, bili su i predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Svojim potpisom zapisnika o provedenoj kontroli, koji smo dobili na uvid, potvrdili su da je ispit održan u skladu sa programom za osposobljavanje kadrova za ove vrste poslove.

 

Dio iz zapisnika o provedenoj kontroli provođenja stručne osposobljenosti

 

Ukupno 86 kandidata je čekalo na potpisane licence kako bi mogli početi sa radom. Na ovaj način je bio zakočen i rad ispitnih stanica za homologaciju i certificiranje jer njihov rad osim opreme uključuje i licencirano osoblje. 

Podsjetimo, homologacija je postupak utvrđivanja sukladnosti i novog i polovnog vozila prilikom uvoza odnosno prije prve registracije, dok je certificiranje provjera usklađenosti pojedinačno pravljenih ili prepravljanih vozila.

Iz firme Automotive center-centar za vozila iz Sarajeva, koji je zajedno sa EIB Internationale iz Banje Luke bio administrativno tijelo koje je vršilo edukaciju i stručno osposobljavanje kandidata, u nekoliko navrata su pisali mail i urgenciju Ministarstvu pitajući za licence. Povratnu informaciju nisu dobili. 
Postoji sumnja, navode naši izvori, da neke od ovih urgencija nisu ni stigle do aktuelnog ministra Vojina Mitrovića (ne umanjujući ni njegov dio odgovornosti) jer određenim osobama bliskim njegovom Kabinetu koje za cilj imaju da štite Ševine interese, to ne ide u prilog. 
Na sve moguće načine se opstruiraju druge firme i Konzorciji. Svi oni funkcionišu po sistemu „pobij sve i vrati se sam“. Glođu jedni druge iznutra, istrpe što moraju i čim dobiju priliku da nekoga izbace oni to i urade“, smatraju osobe dobro upućene u kompletnu priču.

O izdatim licencama ni riječi. Sve do 18. jula kada Žurnal šalje upit Ministarstvu pitajući da li su licence izdate, te ukoliko nisu kada će biti. Tri dana nakon dobijemo pismeni odgovor u kojem stoji da su „potpisane obrasce administrativnim tijelima dostavili 12.07.2022. godine“.


Isti dan, dakle u četvrtak 21. jula, pozvali smo Automotive center-centar za vozila u kojem nam je rečeno da oni „potpisane licence nisu dobili“. One su na njihovu adresu stigle tek naredni dan. Da su potpisane licence poslane tek u četvrtak može se utvrditi i po pečatu na dospjeloj pošti na kojem stoji - 21.07.2002. 

 

Pečat na pošti upućenoj administrativnim tijelima je od 21.07.2002.

 

Dakle, sve je urađeno retroaktivno nakon upita Žurnala. 

U međuvremenu, Ministarstvo je po presudi Suda BiH i rješenju Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH raskinulo ugovore sa Konzorcijima čiji su nosioci Automotive center-centar za vozila i EIB Internationale. Tako su poslovi homologacije i certificiranja vraćeni u ruke jednog Konzorcija na čijem čelu se nalaze firme Milana Ševe i Aleksandra Milašinovića. 

Ovo je još jedna vrsta opstrukcije koja dolazi iz Ministarstva, a sve kako bi se oslabile firme koje nisu u Konzorciju sa Centar motor iz Širokog Brijega, u vlasništvu Milana Ševe“, tvrde naši dobro upućeni izvori.

Monopol nad poslovima homologacije vraćen u ruke porodice ŠevoZahvaljujući presudi Suda BiHMonopol nad poslovima homologacije vraćen u ruke porodice Ševo

Milan Ševo je brat Ivana Ševe čije firme godinama posluju u FBiH pod zaštitom HDZ BiH. Zanimljivo je da su od prošle godine u Konzorciju sa Ševom i firme bliske SNSD-u. S njima je Centar za automobilsko inženjerstvo iz Banje Luke čiji je vlasnik Aleksandar Milašinović, Sirius 2010. za koji kažu da je sestrinska firma Prointera, koji se opet povezuje sa Igorom Dodikom, ali i Centar za cestovni promet čiji je direktor Mirzo Selimić, koji je ujedno i direktor Centra za poslovne studije Kiseljak. Vlasnica CEPS-a je Mila Ševo, majka Ivana Ševe. 

Zbog svega navedenog u čitav slučaj uskoro bi se mogao uključiti i Inspektorat pri Ministarstvu pravde BiH. 

(zurnal.info)