Sarajevo:SKUPŠTINA ACCOUNT-a: Naša snaga je argument za razgovor s vlastima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

SKUPŠTINA ACCOUNT-a: Naša snaga je argument za razgovor s vlastima

U 2013. godini ACCOUNT je organizovao 52 događaja, potpisao memorandume o saradnji sa devet medija, proveo pet velikih istraživanja o korupciji te između ostalog ponudio pravnu pomoć pojedincima koji su oštećeni korupcijom

SKUPŠTINA ACCOUNT-a: Naša snaga je argument za razgovor s vlastima
FOTO: zurnal.info

Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini dodijelila je danas zahvalnice i priznanja pojedincima i organizacijama koje su u 2013. godini doprinijele borbi protiv korupcije. Na godišnjoj sjednici mreže ACCOUNT izabrani su i novi članovi Upravnog odbora mreže te predstavljeni rezultati jednogodišnjeg rada uz iznošenje plana rada za 2014. godinu mreže koju čini 119 članica.

Govornici na današnjoj skupštini su istakli kako je napravljen značajan pomak u borbi protiv korupcije ali je ona i dalje prisutna u prevelikoj mjeri.

Direktor mreže Eldin Karić predstavio je godišnji izvještaj o radu i istakao kako je ponosan na rad nevladinih organizacija u ovo godini.

- Imamo razloga da budemo ponosni jer je tema borbe protiv korupcije bila glavna tema u 2013. godni – rekao je Karić obraćajući se predstavnicima 119 članica od kojih je 99 nevladinih organizacija, devet institucija, jednom mediju i deset pojedinaca:

- To je snaga kojom raspolažemo i argument u razgovoru sa vlastima.

Predstavljajući godišnji izvještaj Karić je rekao kako je mreža postala prepoznatljiva zahvaljujući između ostalog više od 1.000 medijskih izvještaja o njoj u 2013. godini. U proteklih 12 mjeseci mreža je napravila isto toliko takozvanih watch-dog timova koji prate i otkrivaju moguću korupciju. U 2013. godini ACCOUNT je organizovao 52 događaja, potpisao memorandume o saradnji sa devet medija, proveo pet velikih istraživanja o korupciji te između ostalog ponudio pravnu pomoć pojedincima koji su oštećeni korupcijom. Karić je dodao kako je članovima organizacije Justicia iz Srebrenika prijećeno jer su se borili protiv korupcije ali su te prijetnje spriječene uz pomoć Ministarstva sigurnosti BiH. Posebno je naglasio ulogu ACCOUNT-a u donošenju novog zakona o javnim nabavkama i procesu usvajanja zakona o zaštiti prijavitelja korupcije.

Govoreći o planovima mreže za narednu godinu Karić je rekao kako se mora iskoristiti šansa koju pruža izborna godina.
- Tema korupcije je postala top tema u izbornoj godini i to je momenat koji trebamo iskoristiti – kazao je Karić i najavio učestvovanje mreže u stvaranju nove strategije za borbu protiv korupcije koja će se usvajati u 2014. godini.

Saša Madacki, član Upravnog odbora Mreže iz Centra za ljudska prava Univerziteta u BiH govorio je o radu odbora mreže koji je sastao šest puta i tri bosanskohercegovačka grada.
- Sa ponosom smo pratili rad članica na novim zakonima o javnim nabavkama i zviždačima – kazao je Madacki dodajući kako je u proteklih 12 mjeseci bilo 82 izvještaja o zaštiti zviždača nakon čega se nekoliko ljudi javilo i postalo članovima organizacije Luna koja se bavi zaštitom prijavitelja korupcije.

Madacki je također predstavio kandidate za Upravni odbor mreže koji su jednoglasno izabrani u naredni mandat. Šta je u godini na izmaku uradilo šest sektorskih grupa mreže predstavila je Anica Ramić iz organizacije Stop mobbing. Ove grupe koje čine osnovu rada mreže podijeljene su u oblasti zdravstva, obrazovanja, privrede, javnih nabavki i pravosuđa.
- Imajte u vidu da je od jula 2012. godine do danas održan u 12 gradova 31 sastanak, javna diskusija, debata sektorskih grupa sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, građana, tokom kojih smo informirali i obučili više od 700 osoba o temama iz naših akcionih planova – objasnila je Ramićeva, nakon čega je napravila detaljan pregled rada svih sektorskih grupa.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema dovoljno jaku agenciju za borbu protiv korupcije, istakao je Sreto Pekić, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Pekić je rekao da je korupcija postala prijetnja državi i da se nije uradilo mnogo od planiranog iz Strategije za borbu protiv korupcije 2009.-2014. godine. Zbog toga Agencija već radi na novoj strategiji.
- Nećemo stavljati na papir samo želje nego ono što je realno – rekao je Pekić.

Direktor USAID-a koja finansira rad mreže, David Barth, je rekao da ga ohrabruje sinergija nevladinih organizacija u pitanjima zaštite zviždača i javnih nabavki. Rekao je kako je u 2013. godini bilo nekoliko pozitivnih stvari koje treba istaći ali i nekoliko propuštenih prilika. Korupcija je i dalje preskupa za BiH, rekao je Barth.

- Ideja da morate dati mito da obezbijedite zdravstvenu njegu za sebe i svoje dijete je uvredljiva – rekao je Barth i dodao nedavno objavljene rezultate istraživanja da je 46 posto firmi u BiH moralo dati mito a od 70 posto njih su mito tražili zvaničnici institucija:

To je nečuveno i mora se zaustaviti.

O tome šta su uradili bh. entiteti u borbi protiv korupcije govorili su Dmitar Vračar iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Eldan Mujanović iz Vlade Federacije.

Na kraju godišnje skupštine dodijeljene su zahvalnice svim članicama mreže ACCOUNT.

Priznanje ACCOUNT-a za građansku hrabrost u borbi protiv korupcije dobili su Aner Đulić, Višnja Marilović, Julijana Tičinović i Ervin Turbić.

Zahvalnice za saradnju sa nevladinim sektorom u borbi protiv korupcije dobili su Azra Hadžiahmetović, Branislav Borenović, Nermina Zaimović-Uzunović, Dženita Fočo, Nermina Kapetanović, Martin Raguž, Marinko Čavara, Lazar Prodanović,  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Eldan Mujanović, Branka Inić i Zekerijah Osmić.

Dženana Alađuz, direktorica organizacije INFOHOUSE koja sa Centrom za razvoj medija i analize provodi projekat ACCOUNT-a, rekla je da ljudima i organizacijama koji su dobili zahvalnice i priznanja mreža duguje više od plakete.

- Postoje pojedinci koji su svojim djelovanjem učinili sve što je moguće kako bi svima nama budućnost učinili sigurnijom – kazala je na kraju godišnje skupštine Alađuz.

(zurnal.info)